Miniconferentie: Grip op de in- en uitstroom

Bedrijf
Datum
09 november 2016
Inschrijven voor
08 november 2016
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Locatie
Utrecht
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Mijn BUIG-budget is bekend…
Rond 1 oktober worden de BUIG-budgetten 2017 bekend gemaakt. Een belangrijk moment. De nieuwe budgetten geven een indicatie van de hoogte van uw budget voor de komende jaren.

…wat nu?
Als u uw maatschappelijke doelen bereikt, blijven ook uw BUIG-uitgaven zo beperkt mogelijk. Dat is het idee achter de Participatiewet. Maar hoe realiseert u dat? Wat zijn de do’s en don’ts? Hoe gaat u om met de nieuwe doelgroepen en wanneer verstrekt u loonkostensubsidie en wanneer juist niet? Deze en andere vragen komen tijdens de conferentie aan de orde. Met bijdragen van SZW, Cedris, Divosa en verschillende gemeenten.

Programma

9.00 – 9.30 uur: Inloop met koffie
9.30 – 10.30 uur: Plenair

  • Christien Bronda, directeur Participatie en Decentrale Voorzieningen, ministerie van SZW: Welke knoppen heb ik om mijn bijstandsuitgaven te verlagen?
  • Paul Schenderling, adviseur Berenschot. Tien nieuwe ontwikkelingen die uw uitvoering van de Participatiewet optimaliseren.

10.30 – 11.30 uur: Workshopronde 1
11.30 – 12.30 uur: Workshopronde 2
12.30 uur: Afsluiting en netwerklunch

Workshops ronde 1

  • Slimme inrichting van mijn uitvoeringsorganisatie(s). Luc Severijnen (Rotterdam), Jan Smets (Weener XL), Martin Heekelaar (Berenschot). Preventie aan de poort, aandacht voor het zittend bestand, hoe nieuwe doelgroepen in te passen?
  • Beschutte arbeid. Paul Schenderling (Berenschot), Egbert Lichtenberg (Cedris). Toegevoegde waarde beschutte arbeid. Recent onderzoek van Berenschot en Cedris. Wat is de verhouding ten opzichte van arbeidsmatige dagbesteding?
  • VSO/Pro-jongeren. Ad Baan (Berenschot). VSO/Pro-jongeren kunnen een beroep doen op de Participatiewet en via de gemeente aan de slag worden geholpen. Hoe organiseert u dat en hoe doet u dat financieel verantwoord?
  • Zicht op de bepalende factoren rond budget en uitgaven. Caren Tempelman (SEO Economisch Onderzoek), Daniëlle ter Haar, John Zevenbergen (ministerie van SZW) Toelichting op het verdeelmodel, het vangnet en de rekentool. Wat zijn de onderliggende factoren van de verdeling van het BUIG-budget? Hoe werkt het vangnet? Welke informatie biedt de rekentool voor het sturen op uw uitgaven?

Workshops ronde 2

  • Bestuurlijke grip (let op: alleen voor wethouders). Korrie Louwes (voormalig wethouder Arbeidsmarkt Rotterdam, nu Berenschot), Martin Heekelaar (Berenschot). Waar stuurt u wel en niet op? Hoe gaat u om met het feit dat verschillende uitvoeringsorganisaties verantwoordelijk zijn voor één wet? En hoe opereert u binnen een gemeenschappelijke regeling?
  • Meer mensen aan de slag door detacheren en LKS. Maarten Adelmeijer (Berenschot). Welke mogelijkheden bieden detacheren (en het ontvangen van inleenvergoedingen) en loonkostensubsidies om te besparen op het BUIG-budget?
  • Effectieve sturing op handhaving. Bram Berkhout (Berenschot), Evert Jan Slootweg (Divosa) en gemeente Groningen. Belang van goede stuurinformatie en handhaving voor volume- en uitgavenbeheersing. Benchmarking en laatste trends.
  • Ontwikkelen van het vakmanschap; het verschil tussen ‘Ja, maar’ en ‘Ja, en’. Egmont Tilleman (Berenschot) met inbreng van casus gemeente Utrecht. De Participatiewet stelt nog hogere eisen aan de resultaatgerichtheid van medewerkers dan de Wet werk en bijstand en de Wsw. Om welke vaardigheden gaat het en hoe stimuleert en ontwikkelt u die?

Kosten
De kosten voor deelname aan deze miniconferentie bedragen € 100 (exclusief btw).

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van Berenschot: het aanmeldingsformulier vindt u hier.

Bijzonderheden
Reist u per auto, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van onze parkeergelegenheid.

 

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 09 november 2016

Inschrijven voor: 08 november 2016

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals

Locatie: Utrecht