Strategisch Adviseren voor HRMers

Bedrijf
Datum
03 oktober 2016
Inschrijven voor
02 oktober 2016
Type event
Workshop
Doelgroep
Managers HRM
Locatie
Utrecht
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

U bent hrm-adviseur en bent goed in uw vak. In de organisatie wordt u gezien, maar soms nog wat te veel als uitvoerder. U wilt doorgroeien naar professional maar vraagt zich af welke rol en positie u wilt en kunt innemen.

U wilt onderbouwd advies kunnen geven op onderstaande voorbeelden of daaraan gelijkwaardig:

 • Een nieuwe hrm-strategie moet worden geformuleerd, maar de verschillende stakeholders zitten er ‘verschillend’ in.
 • Er moet een cultuurverandering plaatsvinden, maar in de top van de organisatie is er sprake van verschil in visie.
 • Het hrm-instrumentarium moet de strategie ondersteunen, maar er is onvoldoende draagvlak bij het middenmanagement.
 • Integraal management wordt niet waargemaakt, omdat de leidinggevenden eigenlijk vinden dat p-taken niet passen bij hun takenpakket of niet adequaat zijn toegerust om deze goed uit te voeren.

U wilt als hrm-professional:

 • Meer draagvlak voor uw adviezen op inhoud en stijl.
 • Op tijd, vooraan in het proces, ingeschakeld worden om de goede dingen te doen in plaats van steeds brandjes te moeten blussen achteraf.
 • Beter en eerder interventies doen in een gesprek als dit niet soepel verloopt.
 • Kunnen wisselen van stijl als de situatie hierom vraagt.

Resultaat

In dit leertraject werken we aan de volgende resultaten:

 • Het ontwikkelen van een visie op strategisch hrm in uw organisatie.
 • Meer zelfkennis als adviseur.
 • Beter inzicht in en omgaan met het krachtenveld waarin u adviseert.
 • Betere sparringpartner voor het management.
 • Uitbreiding van uw gedragsrepertoire in verschillende adviessituaties.
 • Uzelf beter presenteren als adviseur.
 • Vergroten van uw eigen overtuigingskracht.
 • Het vullen van uw inhoudelijke repertoire met modellen, denkkaders en stappenplannen.

Doelgroep

Hrm-adviseurs die een stap in hun ontwikkeling willen maken zodat zij over complexe vraagstukken op strategisch niveau kunnen adviseren. U heeft een HBO werk/denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring als intern adviseur. De maximale groepsgrootte is 12 personen, de minimale groepsgrootte is 8 personen.

Methode en werkwijze

Deze leergang bestaat uit een intakegesprek, 3 modules van 5 dagdelen en 2 maal een begeleide intervisiebijeenkomst. De trainingen vinden op een externe locatie plaats, inclusief overnachting. Tijdens elke module maken we een mix tussen inhoudelijke onderwerpen en het aanleren en oefenen van vaardigheden gericht op de effectiviteit als adviseur.
In het inhoudelijke deel staan de volgende vragen centraal:

 • Wat is mijn visie op het vak? En hoe verhoudt zich dit tot andere visies op het vak?
 • Hoe vertaal ik de strategie van mijn organisatie door naar een waardetoevoegende hr-strategie (en daarop volgende beleid en instrumenten)?
 • Hoe zorg ik ervoor dat de sleutelfiguren in mijn organisatie de rol van hrm erkennen en begrijpen, zodat we er samen uitvoering aan geven?

In onze visie zijn hrm-adviseurs vooral effectief als het uitgebrachte advies nauw aansluit op het werkelijke probleem of behoefte en de verwachtingen van een opdrachtgever. Dit vraagt van een adviseur vaardigheden op het gebied van het analyseren en diagnosticeren van vraagstukken en de nodige communicatie- en beïnvloedingsvaardigheden. Maar ook zelfkennis en het effectief omgaan met lastige situaties zijn cruciaal. Gedurende het leertraject geven wij veel aandacht aan persoonlijke feedback aan de deelnemers.

Blended learning

Dit leertraject is zo ingericht dat u het geleerde tijdens de formele leermomenten direct kan koppelen aan de praktijk, en aan uw eigen leerwensen.
Daarnaast stimuleren wij het leren van elkaar door inzet van een digitale leeromgeving en het inrichten van intervisiebijeenkomsten. Daarmee bestaat het leertraject uit de volgende onderdelen:

 • Een intakegesprek waarbij uw persoonlijke leerdoelen in beeld worden gebracht.
 • Trainingsdagen waarin u de theorie gaat toepassen in oefeningen en opdrachten.
 • Intervisiebijeenkomsten tussen de trainingsdagen.
 • Aandacht voor uw persoonlijke leerwensen door persoonlijke opdrachten en aandachtspunten om in de praktijk aan te werken.

Voor, tijdens en na de trainingsdagen heeft u toegang tot een digitale leeromgeving waarin u:

 • kennis neemt van de theorie en opdrachten
 • kennis en ervaringen deelt met mededeelnemers
 • feedback vraagt aan uw trainer (e-coaching)

Programma

Module 1
In de eerste module verkennen we de verschillende visies op strategisch hrm en gaan we aan de slag met het verkennen van de reeds aanwezige visie (al dan niet geëxpliciteerd) op het vak. Daarnaast trainen en oefenen we concrete adviesvaardigheden en inzichten die hierbij aansluiten. We besteden aandacht aan de persoon achter de adviseur, de eigen overtuigingskracht, analyse en diagnose van de situatie, vergroten van de acceptatie van het advies, mindsets / paradigma’s en zorgvuldig en professioneel omgaan met dilemma’s.

Module 2
De tweede module gaat in op de doorvertaling van organisatiestrategie naar hr-strategie, van ‘begrijpen’ naar ‘doen’. Welke verschillende denkmodellen zijn hierin mogelijk en wat is de volgorde der dingen? Hierbij trainen en oefenen we met adviesvaardigheden die aansluiten bij ‘doen’ zoals het sturen en beïnvloeden van het adviesproces, de juiste (advies-)gespreksstijl op het juiste moment inzetten, situationeel adviseren, het aanbod en advies passend maken, het sluiten van een helder ‘contract’ met de opdrachtgever, draagvlak en commitment bewerkstelligen en aandacht geven aan de implementatie van het advies.

Module 3
In de derde module gaan we aan de slag met het ‘doen’: focus aanbrengen in wat er gedaan moet worden en de sleutelpersonen in de organisatie meekrijgen in het samen ‘doen’. De essentiële gespreksvaardigheden die we in deze module trainen zijn het omgaan met lastige situaties, het belang van weerstand en effectief interveniëren. We sluiten deze module af met de simulatie Vakmanschap van de hrm-adviseur: adviseren in een praktijksituatie.

Intervisie

Tussen elke module houden we een intervisie-bijeenkomst. Deze bijeenkomst kan worden benut voor het bespreken van dilemma’s en vraagstukken die voortkomen uit de voorgaande module, de huiswerkopdrachten of de toepassing van het reeds geleerde in de dagelijkse praktijk. Tijdens deze intervisie- bijeenkomsten maken we gebruik van de principes van de open dialoog, zoals Socratische gesprekstechnieken.

Huiswerk

De huiswerkopdrachten bestaan uit het bestuderen van de boeken ‘Strategisch hrm’, ‘Adviseren als tweede beroep’ en de op maat gemaakte syllabus met artikelen die aansluiten op de specifieke leervragen. Daarnaast doen de deelnemers in de periodes tussen de trainingen een project. Deze projecten stellen we samen vast. Gedurende de trainingen en intervisies zal er worden teruggegrepen op de projecten als leermoment.

De trainers

Noëlle van der Hagen: Na haar studie pedagogiek met als specialisatie onderwijskunde heeft zij zich verdiept in strategisch opleiden, ontwerpen van leertrajecten, en het stimuleren van leerprocessen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij werkt sinds 1989 als trainer en coach en is sinds 2000 geassocieerd met Rijnconsult. Daar verzorgt zij vele trainingen op het gebied van adviseren bij centrale en lokale overheden en profit organisaties. Andere trainingsonderwerpen zijn creativiteit, coachend leiderschap en teambuilding. Haar stijl kenmerkt zich door enthousiasme, vertrouwen en een concrete en pragmatische aanpak. Zij is gecertificeerd in Situationeel Leidinggeven II, Whole Brain Dominance en Socratische Dialoog. In 2010 heeft zij deze leergang voor hrm-ers mede ontwikkeld.

Mark Nijssen: Na zijn studie bedrijfseconomie is Mark in 2003 aan de slag gegaan als organisatieadviseur. Hierbij heeft hij met name gewerkt op het gebied van strategisch hrm: van het professionaliseren van de hr-afdeling tot het opstellen van een strategische personeelsplanning. En van het ontwikkelen van een verzuimaanpak tot het doorrekenen van cao’s. Bij al deze opdrachten staat de combinatie van organisatie, economie en mens centraal. Het werk als adviseur combineert Mark met het uitvoeren van onderzoek aan de Universiteit van Tilburg. Bij het departement Human Resource Studies onderzoekt hij de wendbaarheid van organisaties. Deze combinatie van praktijk en wetenschap typeert Mark’s stijl en ambitie: vallende kwartjes door abstracte inzichten op een praktische manier bruikbaar te maken voor alledaagse vraagstukken.

Data najaar 2016

Intakegesprekken
Maandag 19 of dinsdag 20 september 2016

Trainingsdagen
Blok 1: maandag 3 en dinsdag 4 oktober 2016
Blok 2: maandag 7 en dinsdag 8 november 2016
Blok 3: maandag 19 en dinsdag 20 december 2016

Locatie

De trainingslocatie is in het midden van het land.

Prijs

De investering voor deze training bedraagt € 3.850,-exclusief btw. Indien gewenst is het mogelijk om te factureren zonder btw. De investering is dan € 4.045,-. Het bedrag is inclusief lunch, koffie, thee, diner studiemateriaal - waaronder de 2 genoemde boeken - en gebruik van de e-leeromgeving. Overnachten op of in de buurt van de locatie van de leergang is mogelijk, wij kunnen dit voor u regelen. De overnachtingskosten zijn niet inbegrepen.

Annuleringsvoorwaarden

Indien u bij de start van de leergang onverwacht verhinderd bent kunt u zich voor de gehele leergang laten vervangen door een collega mits tijdig aan ons doorgegeven. Een andere optie is 1 leergang later zelf deel te nemen. Dit doorschuiven kan éénmalig. Annulering van deelname kan kosteloos tot 2 maanden voor aanvang van de leergang. Daarna brengen wij 50% van de kosten in rekening als het binnen 2 maanden voor aanvang van de leergang is en 75% als het 1 maand voor aanvang van de leergang is. Tussentijdse annulering geeft geen recht op restitutie.

Event informatie

Bedrijf: Rijnconsult

Datum: 03 oktober 2016

Inschrijven voor: 02 oktober 2016

Type event: Workshop

Doelgroep: Managers HRM

Locatie: Utrecht