Adviseren als tweede beroep interne adviseur

Bedrijf
Datum
18 april 2016
Inschrijven voor
17 april 2016
Type event
Workshop
Doelgroep
Interne adviseurs
Locatie
Utrecht
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak dat zij geleerd hebben - bijvoorbeeld techniek, communicatie, accountancy, informatica, hrm, recht of economie - beoefenen zij ook het vak van adviseur. Om als adviseur succesvol te zijn, zijn naast up to date vakinhoudelijke kennis, adviesvaardigheden van essentieel belang. In onze leergang leert u vaardigheden en technieken om uw impact als intern adviseur te vergroten.

Resultaat

Na het leertraject bent u een intern adviseur die:

 • De vraag van een opdrachtgever helder krijgt, ook de vraag achter de vraag
 • Het vertrouwen wint van een opdrachtgever, heldere afspraken maakt en het initiatief neemt tot een advies
 • Kan benoemen wat de invloed is van aannames en veronderstellingen op het adviesproces en ongekleurd kan luisteren
 • Een stijl van adviseren kiest die past bij de situatie, de vraag en bij de belangen van betrokken partijen
 • De eigen kwaliteiten optimaal inzet en wegblijft van valkuilen
 • Overtuigingskracht heeft en in staat is tot beïnvloeding van het adviesproces en opdrachtgever

Doelgroep

De leergang richt zich specifiek op de positie van de interne adviseur in een organisatie. Deelnemers hebben minimaal 3 jaar ervaring als adviseur en een HBO/WO werk- en denkniveau. De maximale groepsgrootte is 12 personen, de minimale groepsgrootte 6.

Boek

De leergang is gebaseerd op het boek van Hannah Nathans (Adviseren als tweede beroep) en Rijnconsult is hierin de enige officiele opleidingsinstantie.

Blended learning

Uit onderzoek blijkt dat leren vooral in de praktijk gebeurt. De verdeling in leren is dat u:

 • 70% van wat u leert, leert in de praktijk door te doen
 • 20% leert van collega’s
 • 10% leert in trainingssituaties

Dit leertraject is zo ingericht dat het geleerde tijdens de formele leermomenten direct wordt gekoppeld aan de praktijk, en aan uw eigen leerwensen. Daarnaast stimuleren wij het leren van elkaar door inzet van een digitale leeromgeving en het inrichten van intervisiebijeenkomsten.
Daarmee bestaat het leertraject uit de volgende onderdelen:

 • Een intakegesprek waarbij uw persoonlijke leerdoelen in beeld worden gebracht
 • Het (laten) invullen van een 360 graden feedback competentietest om inzicht te krijgen in uw persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en voorkeuren
 • Trainingsdagen waarin u de theorie gaat toepassen in oefeningen en opdrachten (soms met inzet van een trainingsacteur)
 • Intervisiebijeenkomsten tussen de trainingsdagen
 • Aandacht voor uw persoonlijke leerwensen (en de leerdoelen voortkomend uit de competentietest) door persoonlijke opdrachten en aandachtspunten om in de praktijk aan te werken

Voor, tijdens en na de trainingsdagen heeft u toegang tot een digitale leeromgeving waarin u:

 • Kennis neemt van de theorie en opdrachten
 • Kennis en ervaringen deelt met mededeelnemers
 • Feedback vraagt aan uw trainer (e-coaching)


Eigen casuïstiek en eigen adviesopdracht

De werkwijze tijdens dit leertraject kenmerkt zich door een praktische en interactieve aanpak, waarbij u gebruik maakt van eigen casuïstiek.
Tevens brengt u een echte adviesopdracht mee. Tussen de trainingsdagen wordt er aan deze opdracht gewerkt en brengt u het geleerde in de praktijk. Tijdens de trainingsdagen is er tijd voor reflectie. Op de laatste trainingsdag staat uw eigen adviesopdracht centraal.

Programma

Vooraf: Intake/coachingsgesprek, Invullen van een 360 graden feedback vragenlijst: door jezelf, leidinggevende(n) en collega’s
Tijdens het traject: Benutten van de e-leeromgeving voor theorie, opdrachten, leren van elkaar
Tussen de blokken: Intervisie met mededeelnemers

Blok 1: De fundamenten van succesvol adviseren (5 dagdelen)

 • De juiste dingen op het juiste moment doen: fasen in het adviesproces
 • Het sluiten van een helder ‘contract’ met de opdrachtgever
 • De adviesvraag en wederzijdse verwachtingen scherp krijgen
 • De passende rol kiezen

Blok 2: De persoonlijke impact van de adviseur (5 dagdelen)

 • De invloed van gedachten en overtuigingen op uw handelen
 • Inzicht in de eigen denkstijl en in die van anderen
 • Belemmerende gedachten omzetten in helpende gedachten
 • Versterken van de eigen kwaliteiten en aandachtspunten
 • Bewust worden van je automatische patronen

Het sturen en beïnvloeden van het adviesproces

 • De juiste (advies-)gesprekstijl op het juiste moment inzetten
 • Het vergroten van uw impact door regelmatige afstemming
 • Effectief interveniëren: essentiële gespreksvaardigheden
 • Beïnvloeden vanuit een niet-hiërarchische positie

Blok 3: Omgaan met lastige situaties (5 dagdelen)

 • Het belang van weerstand en hoe hier mee om te gaan
 • Het proces beïnvloeden door feedback en metacommunicatie
 • Zorgvuldig en professioneel omgaan met dilemma’s

 Vakmanschap: adviseren in een praktijksituatie

 • Presenteren van een advies
 • Geloof in eigen meerwaarde en dit kunnen verwoorden
 • Presentatie praktijk adviesopdracht

De trainers

Pieter Calis: Na zijn studie organisatiepsychologie heeft hij als organisatieadviseur bij o.a. Rijnconsult een grote diversiteit aan organisaties leren kennen. De laatste jaren is hij zich als geassocieerde van Rijnconsult meer gaan toeleggen op de begeleiding van individuen en teams binnen organisaties, vaak als onderdeel van een organisatieverandering. Hij doet dat vanuit verschillende rollen (trainer, opleider, teambegeleider en coach), maar legt de focus altijd op het daadwerkelijk borgen van de verandering in het dagelijkse handelen van mensen.

Noëlle van der Hagen: Na haar studie pedagogiek met als specialisatie onderwijskunde heeft zij zich verdiept in strategisch opleiden, ontwerpen van leertrajecten, en het stimuleren van leerprocessen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij werkt sinds 1989 als trainer en coach en is sinds 2000 geassocieerd met Rijnconsult. Daar verzorgt zij vele trainingen op het gebied van adviseren bij centrale en lokale overheden en profit organisaties. Andere trainingsonderwerpen zijn creativiteit, coachend leiderschap en teambuilding. Haar stijl kenmerkt zich door enthousiasme, vertrouwen en een concrete en pragmatische aanpak. Zij is gecertificeerd in Situationeel Leidinggeven II, Whole Brain Dominance en Socratische Dialoog. In 2010 heeft zij deze leergang voor hrm-ers mede ontwikkeld.

Data voorjaar 2016

Intakegesprekken

 • Maandag 21 of donderdag 24 maart 2016

Modules 1 t/m 3

 • Blok 1: maandag 18 en dinsdag 19 april 2016
 • Blok 2: maandag 23 en dinsdag 24 mei 2016
 • Blok 3: maandag 27 en dinsdag 28 juni 2016

Locatie

De trainingslocatie is in het midden van het land.

Prijs

De investering voor deze training bedraagt € 3.850,- exclusief btw. Indien gewenst is het mogelijk om te factureren zonder btw. De investering is dan € 4.045,-. Het bedrag is inclusief lunch, koffie, thee, diner (alleen tijdens blok 1) studiemateriaal - waaronder het boek Adviseren als tweede beroep - en gebruik van de e-leeromgeving. Overnachten op of in de buurt van de locatie van de leergang is mogelijk, wij kunnen dit voor u regelen. De overnachtingskosten zijn niet inbegrepen.

Annuleringsvoorwaarden
Indien u bij de start van de leergang onverwacht verhinderd bent kunt u zich voor de gehele leergang laten vervangen door een collega mits tijdig aan ons doorgegeven. Een andere optie is 1 leergang later zelf deel te nemen. Dit doorschuiven kan eenmalig. Annulering van deelname kan kosteloos tot 2 maanden voor aanvang van de leergang. Daarna brengen wij 50% van de kosten in rekening als het binnen 2 maanden voor aanvang van de leergang is, en 75% als het 1 maand voor aanvang van de leergang is. Tussentijdse annulering geeft geen recht op restitutie.

Event informatie

Bedrijf: Rijnconsult

Datum: 18 april 2016

Inschrijven voor: 17 april 2016

Type event: Workshop

Doelgroep: Interne adviseurs

Locatie: Utrecht