Controllersbijeenkomst

Bedrijf
Datum
16 februari 2016
Inschrijven voor
15 februari 2016
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Locatie
Amstelveen
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Naast de positieve aspecten van digitalisering komen er ook steeds meer IT gerelateerde vragen op het bordje van de controller. De controller draait overuren in projecten waar nieuwe EPD's/ECD's, omwisselen van laptops naar iPads, robots (zorgrobots of operatierobots) aan de orde van de dag zijn. Aan de controller de vraag om van dit soort projecten de bedrijfseconomische kennis te hebben. Dit betekent onder andere management informatie aanpassingen, sluitende businesscase maken én financieren, weten wat het organisatorisch voor gevolgen heeft, fiscale aspecten, gebruik data analyses, outsourcingsmogelijkheden.

KPMG organiseert op 16 februari de jaarlijkse controllersbijeenkomst met als thema digitalisering.

De bijeenkomst vindt plaats in het KPMG kantoor te Amstelveen.

Programma

13.00 uur
Inloop met koffie en thee

13.30 uur
Welkomstwoord door dagvoorzitter Mariska van de Luur, voorzitter KPMG Gezondheidszorg

13.40 uur
‘Nieuwe regels jaarverslaglegging in de zorg’ door Jochem Dijkstra, partner KPMG Audit en lid commissie RJ 655

14.00 uur
‘Digitalisering geeft ruimte voor echte zorg’ door Kees Erends, lid RvB ’s Heeren Loo

14.30 uur
‘Soft controls ontzorgen’ door Muel Kaptein, partner KPMG

15.00 uur
Pauze

15.30 uur
Workshopronde 1

16.15 uur
Workshopronde 2

17.05 uur
‘Obamacare snelt ons voorbij’ door Marc Berg, KPMG USA en voormalig partner KPMG Plexus

Wilt u de kosten en kwaliteit echt kunnen 'controleren', moet u begrijpen wat het product is dat u levert. Dat is logisch in elke industrie, maar in de zorg niet. Marc Berg demonstreert hoe New York state voor het Disrip programma data gebruikt om inzicht te krijgen in kosten en uitkomsten. Dit is ook in Nederland mogelijk.

17.45 uur
Afsluiting met aansluitend borrel


Workshops

1 EPD/ECD: gaat uw businesscase renderen?
De EPD/ECD-businesscase somt vele baten op; deze zijn meestal niet ‘’hard’’. Na besluitvorming en start van het EPD-programma verdwijnt de businesscase meestal in de la. Hoe kunt u op de realisatie van de meerjaran businesscase sturen en monitoren? Het gaat daarbij niet alleen om baten voor de zorginstelling zelf maar uiteindelijk ook voor de gehele zorgketen en uiteraard de patiënt

2 Cybersecurity: u wordt aangevallen door hackers, wat nu?
U komt in een cyberincident terecht. Gesimuleerd. Nieuwsberichten (in de vorm van korte films), screenshots, analyseresultaten en e-mails worden op u afgevuurd.  Hoe kunnen informatiebeveiligingsprocedures in uw zorgorganisatie de medische systemen en gegevens beschermen op zo’n moment? Juist de menselijke kant van informatiebeveiliging wordt tijdens deze workshop voor de deelnemers zichtbaar 

3 Digitalisering in de zorg: is er op termijn nog wel een CFO nodig?
Het produceren van de financiële cijfers zal bijna volledig geautomatiseerd worden. Startups experimenteren o.a. met robotics en met taalherkenning naar data. De controller kan zich meer als businesspartner gaan opstellen. Is er überhaupt straks nog plek voor een CFO als misschien wel alle systemen worden uitbesteed? Tijdens deze workshop discussiëren we over deze ontwikkelingen en uw rol als controller in de toekomst.

4 To Outsource or not to Outsource, that’s the question!
Is outsourcing het gouden ei? Levert dit de benodigde kostenbesparingen, kwaliteitsverbeteringen en flexibiliteit op voor de bedrijfsvoering (denk aan financiën, HR, Inkoop, ICT)? Of is een shared services of hybride model meer passend binnen uw organisatie en strategische doelstellingen? Aan de hand van onze ervaringen en case studies nemen we u mee in de bedrijfsvoering van de toekomst en de meerwaarde voor uw organisatie

5 EPD/ECD zelfsturende teams: hoeveel invloed heeft dat op IT-systemen?
Zelfsturende teams worden tegenwoordig bij veel zorgorganisaties geïmplementeerd. Dit heeft veel impact op de sturing, registratie en informatiebehoefte en daarmee aanwezige IT-systemen. Ondersteunen de IT-systemen van uw organisatie dit concept of is vervanging of upgrade te prevaleren? 

6 Verbeter uw uitgangspositie bij toetsing door de Belastingdienst
Hoe kan een door u uitgevoerde statistische steekproef u helpen fiscaal ‘in control’ te zijn? Aan de hand van veelvoorkomende loonheffingen en/of btw- issues verkrijgt u kennis van de werkwijze van de Belastingdienst en uw optimale fiscale positie, kunt u tegenwicht bieden en eventuele onjuistheden uit het verleden vrijwillig herstellen

7 De consument aan de knoppen
De zorgmarkt wordt een meer gedreven consumentenmarkt. De consument bepaalt straks welke zorg tegen welke prijs.  Dit heeft impact op het traditionele businessmodel. Kijk naar voorbeelden buiten de zorg zoals: airbnb, Uber en Alibaba.  Is uw zorgorganisatie klaar voor deze verandering? Waar liggen de kansen voor uw organisatie? Kunt u dit beter alleen doen of juist in samenwerking? In deze workshop krijgt u  antwoord op al deze vragen aan de hand van sprankelende voorbeelden.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van de Wiel, e-mail: vandewiel.monique@kpmg.nl

Event informatie

Bedrijf: KPMG

Datum: 16 februari 2016

Inschrijven voor: 15 februari 2016

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals

Locatie: Amstelveen