Sociale teams; nieuwe institutie of vliegwiel in de transformatie?

Bedrijf
BMC
Datum
18 januari 2016
Inschrijven voor
12 januari 2016
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Locatie
Zwolle
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Datum: Maandag 18 januari 2016
Locatie: Zorgboerderij ‘De Langenhof’ in Zwolle
Tijd: Van 17:30 uur tot 20:00 uur

Hierbij nodigen wij u uit voor een ‘diner-bijeenkomst’ over de (door) ontwikkeling van sociale teams. We hebben gekozen voor de invalshoek ‘Sociale teams; nieuwe instituties of vliegwiel in de transformatie?’

Na de intensieve voorbereidingen op de decentralisaties tot 1 januari 2015 en de daadwerkelijke start van de uitvoering in 2015 is het belangrijk om in het nieuwe jaar stil te staan bij de vraag hoe we verder vorm geven aan de transformatie. Voor ons is duidelijk dat het in die transformatie niet gaat om mooie beleidsplannen, maar om een sterke uitvoeringspraktijk waarin inwoners en professionals de ruimte krijgen om een nieuwe aanpak te ontwikkelen. En die praktijk wordt gemaakt in de gemeenten, in de sociale teams.

Tijdens een diner willen we aan de hand van twee korte inleidingen met u in gesprek gaan over de praktijk van de transformatie in het sociaal domein, met als doel om van elkaar te leren en uit te wisselen.

Wij weten dat u vanuit uw gemeente aandacht hebt voor dit onderwerp en vanuit de huidige uitvoeringspraktijk van de lokale (sociale) teams wellicht gei?nteresseerd bent in deze bijeenkomst.

Programma

17:30 uur Ontvangst

18:00 uur Welkom en opening door Sjoerd van den Berg, adviseur en accountmanager bij BMC Implementatie.

18:15 uur ‘Transformeren; waar en hoe begin je eraan?’ Machteld Koelewijn, partner bij BMC gaat in op de transformatieopgave in haar adviespraktijk. Waar zit volgens haar de kern van de verandering? Welke stappen zijn er te zetten om te komen tot een transformatie-agenda met focus en ambitie?
Gelegenheid om eigen ervaringen te delen en het gesprek over dit thema aan te gaan.

19:00 uur ‘Sociale teams: nieuwe instituties of vliegwiel in de transformatie? Een tussenstand’. Wiebrand Top, partner bij BMC gaat in op de rol van de sociale teams in de transformatie. Lukt het om in de teams een nieuwe uitvoeringspraktijk te ontwikkelen? Wat zijn belangrijke voorwaarden om de ruimte voor professionals te cree?ren? Welke rol vervult
de gemeente daarin en wat betekent dat voor de governance van sociale teams?
Interactieve presentatie met discussie.

20:00 uur Afronding

Aanmelden
Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Opgeven voor deze bijeenkomst kan vo?o?r 12 januari 2016 door het volgende formulier in te vullen. Wij verzoeken u ook om door te geven of u dieetwensen heeft.

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 18 januari 2016

Inschrijven voor: 12 januari 2016

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals

Locatie: Zwolle