Sociaal inkopen van ICT

Bedrijf
Datum
08 oktober 2015
Inschrijven voor
07 oktober 2015
Type event
Seminar
Doelgroep
ICT Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Bijeenkomst Sociaal inkopen van ICT: ICT leveranciers, Gemeentes en UWV creëren samen sociale impact

Gemeente Amsterdam, Quint, UWV

“Amsterdam groeit, en dus moeten we ervoor zorgen dat de stad sterker, leefbaarder en gezonder wordt. We nemen daarbij een voorbeeld aan de Amsterdammers en hun organisaties of bedrijven die al laten zien dat duurzaamheid zowel financieel als maatschappelijk loont.” - Wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid)

Duurzaam ondernemen en daarbij maatschappelijk verantwoord inkopen is een thema dat op groeiende belangstelling mag rekenen. Niet verwonderlijk, want onze natuurlijke bronnen raken op als wij onze levenswijze niet veranderen. De huidige generatie wil steeds duurzamer leven en ook sociale uitdagingen op het gebied van zorg, armoede, honger en sociale afstand tussen mensen vereisen andere denkpatronen en duurzame oplossingen. Sociale ondernemers spelen hier op grote schaal op in door op basis van solidariteit, autonomie en goed burgerschap bij te dragen aan duurzame oplossingen voor economische en sociale problemen in onze samenleving. 

Ook de overheid werkt aan duurzame oplossingen voor onder andere vergrijzing, lokale zorg, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) en uitdagingen die zijn ontstaan door decentralisaties, hoge(re) werkloosheid en een groeiende kloof tussen arm en rijk. Gemeentes en UWV zetten daar instrumenten als Social Return voor in bij aanbestedingen. ICT leveranciers worden gevraagd om daar invulling aan te geven. In tegenstelling tot andere branches levert dit in de ICT branche tot nu toe weinig op terwijl de potentie voor sociale impact met behulp van ICT groot is. De gemeente Amsterdam, het UWV en Quint Wellington Redwood willen met bedrijven in de ICT-sector in gesprek hoe deze potentie maximaal te benutten.

Over de organisatie

Het succes van Social Return staat of valt bij de betrokkenheid van de verschillende marktpartijen, zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers. Daarom is het van belang dat er een brede discussie wordt gevoerd over dit onderwerp. Stedelijk Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam, het UWV en adviesbureau Quint Wellington Redwood nodigen daarom een ieder die betrokken is bij het onderwerp Social Return en sociaal ondernemen uit om mee te doen en mee te denken over vragen zoals:

  • hoe kunnen markt en overheid op gebied van ICT (en inkoop) beter samenwerken om samen meer sociale impact te bereiken? 
  • hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het ICT-aanbod beter aansluit bij de vraag van gemeentes en UWV op gebied van duurzaam en sociaal ondernemen? 

Inhoud van de bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van duurzaam inkopen en Social Return. Mede de nut en noodzaak van sociale impact en het besturen van relaties en contracten met leveranciers, waarbij sociale impact voorop staat. Waar dient de gemeente en UWV naar te vragen? Wat kunnen en willen leveranciers bieden? En hoe kan, ook los van openbare aanbestedingen, structureel duurzaam worden ondernomen met aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, goede arbeidsomstandigheden en andere sociale aspecten in de keten?

Wij zorgen dat het een inspirerende bijeenkomst is, waarin we gezamenlijk zoeken naar manieren om een passende invulling te geven aan Social Return bij inkoop van ICT. 

Voor wie is deze bijeenkomst interessant?

  • Product en diensteigenaren van ICT leveranciers voor de grootzakelijke markt, die inschrijven op aanbestedingen.
  • Sales managers en beslissers van ICT leveranciers die verantwoordelijk zijn voor aanbestedingen.
  • Sociaal ondernemers die ICT diensten kunnen leveren aan provincies en gemeenten, UWV en overige decentrale overheden.
  • Beleidsmakers voor Social Return, duurzaam inkopen en Corporate Social Responsibility.
  • ICT Managers en inkopers bij provincies, gemeenten, UWV en overige decentrale overheden.

Schrijf u snel in, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Event informatie

Bedrijf: Quint

Datum: 08 oktober 2015

Inschrijven voor: 07 oktober 2015

Type event: Seminar

Doelgroep: ICT Professionals