Lean IT Intermediate - augustus

Bedrijf
Datum
12 augustus 2015
Inschrijven voor
11 augustus 2015
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Lean IT Intermediate - 12, 14, 19, 24 & 26 augustus
Veel IT-organisaties meten hun productiviteit af aan hoe druk medewerkers zijn. Deze organisaties hebben vaak grote moeite om de productiviteit te verhogen en de kosten van hun service delivery te verlagen. Het terugdringen van kosten lijkt dan ook actueler dan ooit. Er zijn echter maar weinig IT-organisaties die zich de volgende vragen durven te stellen. Hoe kunnen wij de functies van onze medewerkers aantrekkelijker en relevanter maken? Hoe kunnen wij de effectiviteit van het leren vergroten? En hoe kunnen wij onze focus volledig richten op het leveren van toegevoegde waarde aan onze klanten?

Lean IT
Organisaties die dit wel doen, realiseren zich dat de sleutel tot duurzame verandering ligt in het inspireren van medewerkers om de prestaties van de organisatie voortdurend te verbeteren en échte toegevoegde waarde te leveren aan klanten. Veel IT-organisaties onderkennen de noodzaak om innovatie en duurzame groei te stimuleren. We weten echter allemaal dat de processen in IT-organisaties vaak gekenmerkt worden door te veel verspilling en complexiteit. Hierdoor slagen IT-organisaties er onvoldoende in om effectief of productief te zijn. Het ontbreekt IT- organisaties aan het essentiële inzicht hoe ze deze knelpunten op structurele wijze kunnen inventariseren en aanpakken.

Door het invoeren van Lean IT-werkwijzen krijgen IT-organisaties snelle en voortdurende feedback over hun service delivery. Deze cyclische feedback dient vervolgens als input voor verbeteracties waarmee de prestaties kunnen worden verbeterd. De focus verschuift hier- door naar het leveren van services die innovatiever, sneller en kwalitatief hoogwaardiger zijn in plaats van zich enkel te richten op de bestaande portfolio van services. Het Lean- gedachtegoed heeft al langere tijd ingang gevonden in de industriële en dienstverlenende sector, maar de toepassing binnen IT-organisaties staat nog maar in de kinderschoenen.
Cursusopzet

De cursus beslaat in totaal vijf gespreide lesdagen (1 cursusdag per week). Na afloop van iedere bijeenkomst zijn de deelnemers in staat de behandelde Lean-principes en - technieken direct toe te passen in de eigen werkpraktijk. Tijdens de vijf lesdagen kunnen de deelnemers vragen inbrengen over de wijze waarop de behandelde technieken het best kunnen worden toegepast. Daarnaast ontvangen zij ook begeleiding en coaching van onze docenten. De serie van vijf cursusdagen wordt afgesloten met een examendag (6e dag). Deze examendag start met een vragenuur en omvat zowel een theoretisch (multiple-choice vragen) als praktijk examen (case study).
Cursusinhoud

De cursus Lean IT Intermediate behandelt een breed scala onderwerpen zoals:

Klant: Inzicht hebben in hoe u zich met behulp van de Voice of Customer kunt focussen op de juiste problemen en verbeteringen kunt doorvoeren die toegevoegde waarde opleveren.

Proces: Het Lean-proces opzetten als een geïntegreerde end-to-end workflow binnen een organisatie, waarbij de klantvraag leidend is en de toegevoegde waarde wordt geoptimaliseerd.

Organisatie: De Lean-veranderproces daagt uit om de toepassing van traditionele data- silo’s en hiërarchisch gerichte structuren om te vormen in klantgerichte teams waarbinnen de besluitvorming geïntegreerd is met de werkzaamheden. Een Lean IT-transformatie is een initiatief voor de lange termijn dat zich richt op cultuurverandering. Dit vraagt derhalve om een professionele benadering.

Prestaties: Om verzekerd te zijn van excellente operationele prestaties is het van belang nú resultaten te leveren en daarnaast ook voortdurend de mogelijkheden uit te bouwen om de organisatie vooruit te helpen. Operational excellence is een hernieuwde onderkenning van de behoefte aan betrouwbare, eerlijke producten en aan services die échte toegevoegde waarde leveren aan de klant. Daarbij is het van belang prestatiemaatstaven vast te stellen die gekoppeld zijn aan het realiseren van de visie en doelen.

Gedrag en houding: Om verandering mogelijk te maken, is het van cruciaal belang inzicht te hebben in de onderliggende, belemmerende denkpatronen die bepalend zijn voor het gedrag en de houding van mensen. Zonder gedragsverandering is elk veranderproces gedoemd te mislukken.

Naast het behandelen van deze vijf dimensies biedt de cursus Lean IT Intermediate ook praktische training in het uitvoeren van bepaalde data-analyses in de praktijk en het toepassen van bruikbare technieken voor probleemoplossing. Daarbij ligt het accent vooral op de meest voorkomende oorzaken van verspilling die gesignaleerd worden in IT-processen. De Lean IT Intermediate krijgt een set Quint Lean IT-tools aangereikt die zorgen voor de benodigde structuur en consistentie bij het in kaart brengen van toegevoegde waarde, het terugdringen van verspilling, het definiëren van problemen, het benoemen van achterliggende oorzaken, het genereren van tegenmaatregelen, het implementeren van verbeteringen en het meten van resultaten.
Leerdoelen

Tijdens de cursus Lean IT Intermediate komt een uitgebreide en praktisch toepasbare verzameling Lean-technieken en Leanprincipes aan bod.  Een globaal overzicht van de leerdoelen:

  • Inzicht hebben in de Shingo-principes voor operational excellence en de specifieke toepassing van het Leangedachtegoed in het IT-domein
  • Analyseren wat de toegevoegde waarde is voor de klant en beïnvloeden van de klantloyaliteit
  • Opzetten van een Voice of the Customersysteem en hieruit parameters afleiden die cruciaal zijn voor de kwaliteit
  • Diagnosticeren en verbeteren van ITprocessen door het in kaart brengen van waardestromen (value stream mapping), het verwerken van metrics en het toepassen van diverse technieken voor probleemoplossing
  • Uitvoeren van het Analyis Framework en ontwikkelen van onderbouwde beslissingen
  • Beïnvloeden van gedrag en houding, en uitvoeren van Management of Change
  • Ondersteunen van een systeem voor strategie-uitvoering en bijdragen aan de ontwikkeling van een hiërarchie van onderling verbonden Key Performance Indicators die bepalend zijn voor de prestaties


Data & Prijs
Normale prijs
€ 3.570
Summer of Learning prijs
€ 1.799

*het examen is optioneel en niet inbegrepen. De investering voor het Lean IT Intermediate examen bedraagt € 385,00 exclusief BTW.

Trainingsdata
7, 9, 16, 20 & 23 juli
inschrijven klik hier

12, 14, 19, 24 & 26 augustus
Inschrijven klik hier

Praktische info
Locatie
Quint Wellington Redwood, Amstelveen

Certificaat
Lean IT Intermediate

Duur
5 dagen of
6 dagen inclusief examen

Cursusvorm
Klassikaal

Over het examen
Het examen bestaat uit 2 delen:
1. Theorie: 2 uur theoretisch examen, bestaande uit multiple-choice vragen
2. Oefeningen: 2 uur praktijkexamen, gebaseerd op een case study

Voorvereisten
Er zijn geen voorvereisten voor deze cursus.

Doelgroep
Professionals in (IT) organisaties

Contact met Quint
Meer informatie nodig?

Telefoon +31 20 305 3700

Of gebruik het contactformulierom uw vraag te stellen. Onze specialisten nemen dan contact met u op.

Event informatie

Bedrijf: Quint

Datum: 12 augustus 2015

Inschrijven voor: 11 augustus 2015

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals