Transitie is nog lang geen transformatie

Bedrijf
BMC
Datum
12 juni 2015
Inschrijven voor
11 juni 2015
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Hoe overleven zorgaanbieders de transitie in de langdurige zorg? Hoe lukt het om zich snel en adequaat aan te passen aan gewijzigde omstandigheden? Wat kunt u leren van uiteenlopende keuzes die collega’s maken?

Verder dan een transitie gaan de drie grote decentralisaties in de langdurige zorg nog niet. Van AWBZ naar Wlz en Wmo. De Jeugdwet en de Participatiewet. Het gros der gemeenten speelt AWBZ´je en bepaalt met het oude tarievenboek in de hand welke aanbieders welke zorg mogen leveren. Tegen fors gereduceerd tarief, dat wel.

De meeste gemeentebesturen zijn blij als ze alle zorg waarvoor ze sinds 1 januari verantwoordelijk zijn, geregeld krijgen zonder grote ongelukken. Daarom hebben ze heldere prioriteiten gesteld. Eén: alle burgers moeten zonder hapering de zorg blijven ontvangen die ze nodig hebben. Twee: aanbieders moeten daarvoor snel genoeg betaald krijgen.

BMC Advies verzorgt de workshop ‘transformeren kun je leren':
Het speelveld is door de transities ingrijpend gewijzigd. Gemeenten nemen een prominente rol in binnen het sociaal domein, burgerinitiatieven staan op en roeren zich, zorgverzekeraars contracteren de wijkverpleging nu en zorgkantoren bereiden zich voor op een klantgerichte uitvoering van de Wet langdurige zorg. En wat betekent dit voor u? Gaat u op de ingeslagen weg verder of speelt u uw rol in de transformatie met verve? Ziet u ook dat de transformatie scharniert op het maken van goede afspraken met de financiers?

In deze workshop bespreken, Gert Cazemier, Partner bij BMC Advies en Patricia Can, partner bij BMC Advies, het veranderende krachtenveld en vertellen zij u hoe u uw organisatie kunt “verkopen”.

Wilt u meer informatie over het congres of het programma of wilt u deelnemen aan onze workshop?Klik dan hier.

Eens vrijblijvend in gesprek over wat BMC Advies voor u en/of uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op via telefoonnummer (033) 496 52 00.

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 12 juni 2015

Inschrijven voor: 11 juni 2015

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals