Veiligheid van kinderen, onze zorg

Bedrijf
BMC
Datum
25 juni 2015
Inschrijven voor
24 juni 2015
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Hoe zorgt u voor meer (zicht op) veiligheid van kinderen binnen uw organisatie of gemeente?

Hoe is de werkwijze binnen uw organisatie, gemeente of wijkteam als het gaat om de ‘veiligheid van kinderen’? Wat is veiligheid, is het goed geborgd in de nieuwe werkwijze en hoe komen we tot veiligheid?

Graag buigen wij ons gezamenlijk over deze vragen tijdens een interactieve bijeenkomst op donderdag 25 juni van 13.00-17.00 uur in De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort.

BMC Dagvoorzitter: Ruurd Firet, senior adviseur bij BMC Advies

Agenda

13:00 uur
Ontvangst en registratie

13:30 uur
Interview “Gemiste kansen”Kim van Laar, ervaringsdeskundige en specialist kindermishandeling (Stichting Alexander) & Channa Al, Adviseur bij BMC ImplementatieTijdens dit interview kijkt Kim terug op haar jeugd en beantwoordt vragen over diverse situaties en de hulp die ze daar had verwacht.

14:00 uur Interview “Het gezinsplan – noodzaak voor veiligheid en zelfregie?”Debbie Maas, Adjunct Directeur Veilig Thuis West Brabant – Marieke Kleinjan – van Zwet, Senior Adviseur bij BMC AdviesIn dit interview wordt er ingegaan op het onderzoek rondom het geregisseerd gezinsplan. Draagt een dergelijk gezinsplan bij aan de veiligheid en zelfregie van gezinnen en indien ja, aan welke eisen moet het dan voldoen.

14:30 uur
Sessie “ Wat is veiligheid”Interactieve sessie om samen met elkaar te ontdekken wat veiligheid betekent in het sociaal domein.

15:00 uur
Pauze

15:15 uur
Sessie “Hoe heeft u het geregeld?”Interactieve sessie om samen te reflecteren op de eigen organisatie/gemeente.

15:45 uur
Sessie “Succesfactoren en tips”Interactieve sessie om samen succesfactoren in kaart te brengen en tips om deze te organiseren.

16:15 uur
Presentatie “Tien bouwstenen ten behoeve van signalering, aanpak en borging van veiligheid”Marieke Kleinjan – van Zwet, Senior Adviseur bij BMC AdviesIn deze presentatie wordt aan de hand van de kapstok “P’s van veiligheid en regie” en tien bouwstenen uitgelegd hoe deze bijdragen aan (het organiseren van) signalering, aanpak en borging van veiligheid in het sociale domein.

17:00 uur
Afsluiting en borrel 

Graag tot ziens op donderdag 25 juni aanstaande!
Mocht u vragen of meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met Marieke Kleinjan-van Zwet via 033 – 496 52 00.

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 25 juni 2015

Inschrijven voor: 24 juni 2015

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals