Evaluatie functioneren RvC en RvB

Bedrijf
Datum
16 maart 2015
Inschrijven voor
15 maart 2015
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De afgelopen jaren zien we geregeld mutaties optreden in RvC’s, die niet samenvallen met het aflopen van de tweede zittingstermijn. Ook zien we met enige regelmaat dat CEO’s en/of andere leden van de RvB besloten hebben een nieuwe uitdaging te zoeken. In toenemende mate gaan dergelijke mutaties vergezeld van een mededeling dat de mutatie de uitkomst is van een evaluatiegesprek.

Hoe er nu wordt geëvalueerd, wie de spelers daarbij zijn en welke criteria worden gehanteerd is minder helder. Commissarissen zijn daar zelf duidelijk nog niet over uit. De teneur van de onderzoekresultaten is dat er een grote mate van ontevredenheid heerst ten aanzien van de huidige praktijk. Overigens is dit bij de evaluatie van de RvB sterker dan bij de evaluatie van de RvC.

Tijdens deze sessie is als speciale gast-commissaris aanwezig Michiel Boersma, voormalig CEO bij Essent. Michiel is nu onder andere voorzitter van de RvC van TMG en heeft daarnaast nog andere commissariaten. In die hoedanigheid heeft hij zowel de nodige ervaring met de evaluatie van de RvB als van de RvC. Ook is Michiel buitengewoon hoogleraar corporate governance aan de Tias Business School.

Van de onderzoekers Aalt Klaassen en Herbert Rijken zal Aalt de resultaten presenteren en de uitkomsten duiden. Het is echter een interactieve sessie dus er is voldoende ruimte om de discussie aan te gaan zodat we met elkaar kunnen bepalen wat beter kan en hoe.

Wij hopen u graag op 16 maart te mogen begroeten. Wij zijn er klaar voor. U ook?

Programma
9.30 uur: ontvangst
10.00 uur: welkom door Bart Jonker
10.05 uur: presentatie uitkomsten onderzoek door Aalt Klaassen
10.30 uur: discussie met onder meer Michiel Boersma
11.00 uur: pauze
11.10 uur: vervolg discussie
12.00 uur: afronding door Bart Jonker
12.15 uur: netwerklunch
13.15 uur: einde

Locatie
Grant Thornton Amsterdam
De Passage 150
1101 AX Amsterdam

Event informatie

Bedrijf: Grant Thornton

Datum: 16 maart 2015

Inschrijven voor: 15 maart 2015

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals