Conferentie 'Werk is de beste zorg'

Bedrijf
Datum
30 januari 2015
Inschrijven voor
30 januari 2015
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Innovatieve vormen van participatie in de wijk
De transities in de AWBZ en de Wmo en de komst van de Participatiewet zorgen voor verandering in de samenwerking tussen organisaties die diensten aanbieden op het gebied van dagbesteding en beschut werk en gemeenten. Om inzicht te geven in het speelveld, mogelijke veranderingen en nieuwe samenwerking tussen zorginstellingen, SW-organisaties en welzijnsinstellingen organiseert Berenschot op 30 januari 2015 van 9.00 uur tot 14.00 uur de conferentie 'Werk is de beste zorg'. Centraal staan innovatieve vormen van participatie in de wijk.

Voorlopig programma

Blok 1Werk is de beste zorg: van beleid naar praktijk
Gebaseerd op ervaringen van Berenschot uit het project ‘Werk is de beste zorg’ geven we inzicht in de afwegingen die een rol spelen bij het inrichten van participatie door doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de hand van beleidskaders, financiële kaders en inzichten uit de praktijk wordt een indruk gegeven van het speelveld van de aansluiting tussen werk en zorg. Tevens wordt een indruk gegeven van de afwegingen die gemeenten maken bij het inrichten van het sociaal domein.

Blok 2: Praktijkvoorbeelden
Vervolgens nemen we u mee in de do’s en don’ts van samenwerking tussen partijen die zich richten op de verschillende doelgroepen uit de Participatiewet en de nieuwe Wmo, door middel van praktijkvoorbeelden. De afgelopen 1,5 jaar zijn we vele organisatievormen voor participatie door de meest kwetsbaren tegengekomen. Er zijn vele vormen te onderscheiden. Uit al die ervaringen geven we verschillende voorbeelden van arrangementen. Onderstaande lijst met voorbeelden is niet uitputtend, maar geeft wel een indruk van hoe participatie voor deze kwetsbare doelgroep gerealiseerd kan worden.

 • Inloopactiviteiten in de wijk, met of zonder inzet van vrijwilligers. Hier kunnen cursussen gegeven worden (taal, budgetteren, computer, schilderen enz.) of additionele activiteiten georganiseerd worden. De activiteiten vinden plaats in de wijk, waardoor een beroep kan worden gedaan op het bestaande netwerk van vrijwilligers. Het komt vaak voor dat mensen uit de doelgroep na een inwerkperiode ook aan de slag gaan als vrijwilliger.
 • Sociale ondernemingen waar mensen uit verschillende doelgroepen werken en waar een product wordt verkocht. In de praktijk zien we veel horecaondernemingen of bijvoorbeeld een bakkerij, waar mensen met een beperking werken in een commerciële omgeving.
 • Groepsdetachering bij reguliere werkgevers, met begeleiding. Dit is met name bedoeld voor de doelgroep waarvan de loonwaarde laag is en die begeleiding nodig heeft. Werkgevers moeten ervoor open staan. De nieuwe garantiebanen bieden hier kansen, hoewel veel werkgevers naar verwachting zullen kiezen voor mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Werk in de wijk, zoals in de groenvoorziening, in een kringloopwinkel of café: hierbij worden lichte werkzaamheden uitgevoerd voor ondernemers, met het wijkcentrum als basis. Het is kleinschalig en past bij het wijkgericht werken. Het is van belang de begeleiding efficiënt te organiseren om de kosten in de hand te houden.
 • Grootschalig eenvoudig werk (zoals inpakken en monteren), waarbij de ontwikkeling mede gericht is op zelfredzaamheid (taal, budgettering, bewegen, werken). Het geeft bevrediging aan mensen om te werken. Het gaat hier vaan om routinematig werk dat weinig logistieke investeringen, accountmanagement en begeleiding vergt. Dit is ook wel het meer traditionele werk in sw-beschut of arbeidsmatige dagbesteding.

Blok 3: Simulatie
Tot slot nemen alle aanwezigen deel aan een simulatie rondom het inrichten en uitvoeren van dagbesteding en beschut werk. In deze simulatie bootsen we het proces van aanbesteding door een gemeente na. Het doel is om het nieuwe terrein te verkennen.

Elke deelnemer speelt een rol. De volgende drie onderdelen komen aan bod:

 1. Informatieronde
  In deze ronde kunnen aanbiedende partijen vragen stellen aan de gemeente over haar behoefte aan dagbesteding.
 2. Marktconsultatieronde
  In deze ronde kunnen aanbieders op het gebied van dagbesteding hun ideeën voorleggen aan de gemeente. Voor de gemeente is het doel inzicht krijgen in de markt en de aanbiedingen van deze partijen. De aanbieders komen hierdoor in beeld bij de gemeente.
 3. Aanbestedingsronde
  In de laatste ronde neemt de gemeente de stap om een aanbesteding uit te schrijven. De aanbiedende partijen schrijven hierop in en komen met een voorstel voor de uitvoering van dagbesteding.

In de laatste ronde neemt de gemeente de stap om een aanbesteding uit te schrijven. De aanbiedende partijen schrijven hierop in en komen met een voorstel voor de uitvoering van dagbesteding.

We sluiten af met een terugkoppeling en een lunch.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Floor Vreeswijk

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 30 januari 2015

Inschrijven voor: 30 januari 2015

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals