Masterclass baanafspraak voor gemeenten en sw bedrijven

Bedrijf
Datum
09 januari 2015
Inschrijven voor
09 januari 2015
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Werksessie voor hoofden sociale diensten, werkgeversservicepunten en SW directeuren
In deze Werksessie voor hoofden sociale diensten en werkgeversservicepunten en SW directeuren- verkrijgt u inzicht in de kosten, baten, en succes- en faalfactoren van het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking en maakt u een concreet werkplan.

Programma
Blok 1 – 9.00u – 10.00u: Foto
Elke deelnemer brengt in kaart:

  • Soll situatie: belangrijkste elementen in beleidskeuzes en plannen
  • Ist-situatie: sterktes, zwaktes en succesverhalen
  • What’s next: wat moet nu de eerstvolgende prioriteit zijn

Blok 2 - 10.00u – 12.00u: Kosten, baten, succesfactoren bij werken met 
garantiebanen
Paul Schenderling, schrijvers rapport business cases inzet arbeidsbeperkten. Fleur Sikkema, onderzoeker bij datzelfde rapport en via AWVN betrokken bij benaderen werkgevers

  • Laatste ontwikkelingen rond regelgeving: Baanafspraak, Quotumwet, Loonkostensubsidie
  • Kosten en baten voor gemeenten die loonkostensubsidie inzetten voor Arbeidsbeperkten, inclusief cijfermodel
  • Effect voor werkzoekenden
  • Kosten en baten voor werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst nemen
  • Voorwaarden en succesfactoren vanuit de invalshoek van werkgevers

Lunch - 12.00u – 12.30u

Blok 3 – 12.30u – 14.00u: Arrangementen die gemeenten en werkgevers
samen brengen
In deze sessie worden ervaringen Berenschot, AWVN en aanwezigen (!) uitgewisseld en omgezet in een concreet werkplan. Wat zijn voor wergever en werkzoekende de belangrijke punten om aan de slag te 
gaan?

Blok 4 – 14.00u – 16.00u: Uitwerken werkplan op hoofdlijnen per deelnemer
Op basis van uw eigen foto (blok 1), zorgen we dat gemeenten met dezelfde prioriteit samen in erkgroepen komen tot verbeterpunten, met input van Berenschot en AWVN.

Afronding – 16.00u – 16.30u: Afsluiting met terugblik en vooruitblik

Het volledige programma vindt u in de brochure

Aan het eind van deze werksessie heeft u:

• inzicht in de kosten, baten, en succes- en faalfactoren van het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking
• concrete verbeterpunten voor uw belangrijkste knelpunten Berenschot biedt mede op basis van 40 concrete business cases kennis aan en faciliteert het leren van elkaar. Het doel is werk. AWVN is bij uitstek de partij om dat perspectief in te brengen.

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 09 januari 2015

Inschrijven voor: 09 januari 2015

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals