De Kleine Parade

Bedrijf
BMC
Datum
01 oktober 2014
Inschrijven voor
30 september 2014
Type event
Business Course
Doelgroep
Studenten
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Van examenprogramma naar onderwijsprogramma.

BMC Advies en Diephuis en Van Kasteren organiseren de tweede Kleine Parade.

U bent van harte uitgenodigd voor deze tweede Kleine Parade op woensdag 1 oktober 2014 op Landgoed de Horst in Driebergen. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij ook dit jaar inhoudelijk aansprekende voorstellingen aanbieden en gelegenheid bieden voor ontmoeting en gesprek.

Wat is dit jaar het thema? Waar wij vorig jaar bezig waren om de nieuwe examenprogramma’s te begrijpen, zijn scholen nu een stuk verder. Nu profiel- en keuzedelen zijn geselecteerd en uitgangspunten voor loopbaanbegeleiding op papier staan, komt de vraag: hoe maken wij nu een interessant en flexibel onderwijsprogramma voor leerlingen?

Na de eerste Parade hebben wij als adviseurs van BMC en DVK samen in zo’n 25 regio’s gewerkt met scholen aan het nieuwe vmbo: van kleine plattelandsregio’s waar de krimp toeslaat tot grote steden waar scholen juist met sterke groei te maken hebben. Wij zien dat veel scholen de uitdaging voor vernieuwd beroepsonderwijs voluit aangrijpen: loopbaanleren krijgt een plek, er komen keuzes in het programma, er wordt gezocht naar ruimte in de organisatie. In alle gevallen wordt het karakter van het vmbo verder versterkt. Op de tweede Parade delen wij voorbeelden en ervaringen die wij hebben opgedaan en zoomen wij in op kwesties die op vele scholen spelen zodat u geïnspireerd weer naar school terug gaat om met uw team aan de slag te gaan.

Deelnemers over de vorige Kleine Parade:
“De Kleine Parade heeft op mijn school het denken op gang gebracht over het nieuwe vmbo”
“De posters krijgen een centrale plaats in de school en gaan pas weer van de muur als we klaar zijn”
“Op één dag heb ik een helder beeld gekregen van wat mij te wachten staat en wat ik te doen heb”
“Heerlijk zo’n dag waar je niet alleen naar sprekers luistert, maar vooral zelf ook aan zet bent met je collega’s”

Het programma
09.00 – 09.30 uur: Ontvangst met koffie en thee in de lounge van Maitland
09.30 – 10.45 uur: Inleiding door Klaas Pit en Remy van Kasteren in Maitland
10.45 – 11.15 uur: Pauze in Maitland
11.15 – 12.45 uur: Voorstelling: ronde 1
12.45 – 13.45 uur: Lunchpauze
13.45 – 15.15 uur: Voorstelling: ronde 2
15.15 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 17.00 uur: Afsluiting door Klaas Pit en Remy van Kasteren & borrel

Keuze voorstellingen
De keuze voorstellingen voor de tweede Kleine Parade bestaat uit drie typen voorstellingen:

  • A. Bestemmingen drie voorstellingen voor verschillende ambitieniveaus.
  • B. Excursies vier voorstellingen rondom inhoudelijke kwesties.
  • C. Onderweg mobiele vraagbaak voor schoolspecifieke vragen.

A. Bestemmingen
Afhankelijk van context en fase van ontwikkeling, kijken scholen anders naar de vernieuwingen in het vmbo. Waar de ene school de nieuwe examenprogramma’s ziet als een kans om op te ruimen en het aanbod te harmoniseren, wil een andere school de profielen gewoon goed neerzetten en loopbaanleren een plek geven. Wat uw ambitie ook mag zijn, wij bieden drie voorstellingen aan waarin wij perspectief bieden op een flexibel(er) onderwijsprogramma, inclusief de effecten ervan op leraren, didactiek en organisatie.

Bestemming 1: Aanpassen en verbeteren
U grijpt de vernieuwing van het vmbo aan om de kwaliteit naar een hoger plan te tillen. Op basis van het huidige aanbod zijn keuzedelen geselecteerd die optimaal aansluiten bij wat speelt op school. U wilt een start maken met het bieden van keuzes aan leerlingen en het vormgeven aan loopbaanleren, maar het gaat u vooral om het verhogen van de kwaliteit van de les. ‘Aanpassen en verbeteren’, is het motto!

Bestemming 2: Opruimen en doorpakken
U ziet de vernieuwing van het vmbo als kans om het aanbod in de school te harmoniseren. Sinds het ontstaan van het vmbo is er in de loop der jaren veel ontwikkeld aan lesmateriaal en geïnvesteerd in de begeleiding van leerlingen. Dit is het moment om lijn te brengen in het aanbod. U wilt serieus werk maken van keuzes voor de leerlingen in verbinding met loopbaangesprekken. Met deze ambitie staat u voor de opgave van ‘opruimen en doorpakken’!

Bestemming 3: Vernieuwbouwen en veranderen
U omarmt de nieuwe examenprogramma’s als aanjager voor het verwerkelijken van uw visie op het vmbo. De school wil werk maken van maatwerk voor de leerling, individuele leerroutes in samenhang met de onderbouw, het mbo en de bedrijven in de regio. U laat de bestaande schoolorganisatie los en oriënteert u op een flexibele schoolorganisatie. Niet minder dan de verre bestemming van ‘vernieuwbouwen en veranderen’ is uw doel.

B. Excursies
Er zijn in het land van vmbo een aantal kwesties die op veel scholen spelen. ‘U kent ze wel’: intersectoraal, Techniek breed, de theoretische leerweg en aansluiting op het mbo.
Voor een uitstapje naar deze interessante kwesties kunt u een excursie boeken: ze bieden verdieping en nieuw perspectief. Hoe ziet het landschap eruit en hoe kunt u er in uw school mee aan het werk gaan?

Excursie 1: Van intersectoraal naar D&P
Het gebied van het (intersectorale) beroepsoriënterende profiel is nog volop in ontwikkeling. U weet niet zeker of de bakens in het landschap van vandaag dezelfde zijn als morgen. Daarom is juist in dit gebied een stevig kompas en een duidelijke bestemming cruciaal. Hoe komt u van intersectoraal naar D&P? Wat komt u daarin tegen? Hoe benut u het extra voorbereidingsjaar slim? En hoe behoudt u de energie? Deze excursie voorziet u in een passende uitrusting voor de tocht.

Excursie 2: Ook profijt voor de TL-leerling
Deze excursie neemt u mee op weg om in de theoretische leerweg een beroepscomponent toe te voegen. Wij zien loopbaanleren én de ontwikkeling van beroepsgerichte ‘denkvaardigheden’ als kansen om de aansluiting met het mbo en het havo te verbeteren. Wat komt daarbij kijken? Hoe geeft u dit vorm binnen een krappe lessentabel? Hoe zit dit voor de GL? Wat moet de TL- en GL- leerlingen onderscheiden van de BB- en BK- leerling? Deze excursie biedt u nieuwe vergezichten op het landschap van de GL/TL.

Excursie 3: Techniek (Breed): tussen ambacht en interesse
Het landschap van techniek is hybride. Het denken vanuit de ambacht van het vak en een brede verkenning binnen techniek vanuit interesses vechten om voorrang. Hoe brengt u deze werelden bij elkaar? Hoe geeft u vorm aan de aansluiting in het mbo? Hoe bouwt u aan een onderwijsprogramma in samenhang binnen een werkveld van specialisten? In deze excursie verzamelt u bouwstenen om verder vorm te geven aan techniek.

Excursie 4: De aansluiting MBO voorbij … en nu aan het werk
In deze excursie vliegt u eerst over het vernieuwde landschap van het mbo en krijgt u zicht op het totale labyrint. Vervolgens kan het echte werk beginnen: werkt u vanuit de persoonlijke verbinding, de verbinding van de gedeelde ervaring vmbo-mbo of de gedeelde ambitie in de regio? De grensstreek tussen vmbo en mbo is een interessant gebied, hoe beweegt u zich op de grens? In deze excursie krijgt u zicht op de kaart van het gebied en de mogelijke grensovergangen.

C. Onderweg
Bent u al een heel eind onderweg, kunnen er toch nog veel vragen langskomen die om antwoord vragen. Daarvoor hebben wij op de Kleine Parade de hele dag een mobiele vraagbaak beschikbaar waar u vragen en kwesties informeel kunt bespreken. Het gaat hier om vragen als: wat moet/mag ik; hoe zat het ook alweer met ……? Voor vragen over kwesties als techniek Breed, Intersectoraal programma en de TL verwijzen wij u graag naar één van de excursies. Zit u vooraf met specifieke schooleigen vragen, meld u dan aan bij de mobiele vraagbaak!

De mobiele vraagbaak: u vraagt, wij draaien!
Wat kan en mag?
Hoe zat het ook alweer met … ?
Ik wil even checken of … ?

Voorbeelden van vragen:
Ik wil mijn school voor het vmbo zus en zo inrichten, tegen welke wet- en regelgeving loop ik aan?
Kunnen jullie eens naar mijn plan van aanpak kijken en daar commentaar op geven?
Wat moet ik nu wel en niet met de regio overleggen voordat ik verder kan?
Welke profiellicenties zal ik in het schooljaar 2016-2017 hebben?
Et cetera…

Ervaren adviseurs van BMC en DVK zullen de hele dag paraat zijn om u te helpen. Wilt u snel en goed geholpen worden, stuur dan uw vraag vooraf in naar aanmeldingen@bmc.nl

Route
De tweede Kleine Parade vindt plaats in Landgoed de Horst in Driebergen, De Horst 1, 3971 KR Driebergen. Download hier>> de routebeschrijving of plan uw route.

Aanmelden

  • Het aantal deelnemers per school is gelimiteerd tot 2 personen.
  • De kosten bedragen € 500,- voor twee personen, incl. lunch en materiaal.
  • Schrijf u in voor een bestemming of excursie in ronde 1 en een bestemming of excursie in ronde 2. Heeft u in ronde 1 al een keuze gemaakt voor een willekeurige bestemming dan hoeft u deze niet in ronde 2 bij te wonen. Er is een maximum aan deelnemers per voorstelling, vol = vol.

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 01 oktober 2014

Inschrijven voor: 30 september 2014

Type event: Business Course

Doelgroep: Studenten