Landelijk Congres Gemeente & Zorgverzekeraar 2014

Bedrijf
BMC
Datum
08 oktober 2014
Inschrijven voor
07 oktober 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Managers en Beleidsmakers bij Gemeenten, Zorg- en Welzijnsorganisaties en Zorgverzekeraars
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Zorg dichtbij huis organiseren. Hiervoor moeten verschillende organisaties samenwerken. Zeker nu de gemeente en de zorgverzekeraar nieuwe taken krijgen en de rol van de zorgkantoren anders wordt, zullen gemeente en zorgverzekeraar elkaar steeds vaker tegenkomen. Samen optrekken kan de aansluiting van de WMO, AWBZ en ZVW vergemakkelijken. Maar gemeente en zorgverzekeraar zijn organisaties met ieder een eigen cultuur, visie en belangen. Hoe kun je die op elkaar aan laten sluiten?

Tijdens dit congres leren de zorgverzekeraar en gemeenten elkaar beter kennen en onderzoeken zij de wederzijdse belangen en prioriteiten. Hoe vinden ze elkaar en hoe kunnen ze samen optrekken? Met elkaar bedenken hoe gemeenten en zorgverzekeraars in de toekomst samen werken en welke rol de zorgaanbieders en de burger hierin spelen.

Doelgroep
Deze dag is bedoeld voor managers en beleidsmakers bij gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars. Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden van harte welkom.

Datum en locatie
Het congres ‘Gemeente & Zorgverzekeraar’ vindt plaats op woensdag 8 oktober 2014 in Aristo Eindhoven.

Programma
- 09.30 uur Ontvangst en registratie
- 10.00 uur Opening door de dagvoorzitter
Guus Schrijvers, econoom en emeritus hoogleraar Public Health UMC Utrecht, Julius Centrum 
- 10.10 uur Blik in de toekomst
Visie van de bedenker: waarom moeten gemeente en zorgverzekeraar samenwerken?
Spreker wordt later bekend gemaakt
- 10.30 uur Visie van de zorgverzekeraar 
Welke rol heeft de zorgverzekeraar en wat verwachten ze van gemeenten? 
Ervaringen van Coöperatie VGZ met wijknetwerken 
Ab Klink, lid Raad van Bestuur Coöperatie VGZ en deeltijdhoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing Vrije Universiteit in Amsterdam
- 10.55 uur Gelegenheid voor vragen en aansluitend koffiepauze
- 11.30 uur Visie vanuit gemeente
Welke belangen heeft de gemeente en wat verwachten zij van de zorgverzekeraar?
Jantine Kriens, voorzitter directieraad VNG
- 11.55 uur Gelegenheid voor vragen
- 12.00 uur Ronde tafel dialoog 

Aan de hand van stellingen discussiëren de panelleden over de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar. Tevens komt ook de rol van de zorgaanbieder in 1e en 2e lijn aan bod en de visie van de burger. 
Panelleden:
- Ab Klink
- Jantine Kriens

- Victor van Dijk, voorzitter Raad van Bestuur Omring
- Guy Schulpen, medisch directeur ZIO
- Ramon Testroote, wethouder Gemeente Venlo
- Wilna Wind, directeur NPCF
- Helma Zijlstra, directeur V&VN
- Hans Oosterkamp, senior adviseur BMC
- Germien La Grand, directeur Palet Welzijn

- 13.00 uur Lunchpauze
- 14.00 uur 1e ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit A/B/C/D*

- 15.00 uur 2e pauze en zaalwisseling
- 15.15 uur 2e ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit A/B/C/D*
- 16.15 uur Afsluiting
- 16.45 uur Borrel en napraten

* Parallelsessies
Sessie A: Van AWBZ naar WMO en ZVW
- Welke dilemma’s en kansen heeft gemeente Peel en Maas gezien in het inkooptraject?
- Welke rol kan het zorgkantoor spelen bij de brug tussen AWBZ, WMO en ZVW?
- Mogelijkheden van ondersteuning zorgkantoor aan gemeente
Ron Genders, regisseur programma Leven in het Dorp (Wonen – Welzijn – Zorg) Gemeente Peel en Maas en Angélique Gillis-Harbers, zorginkoper AWBZ Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Sessie B: Wijkgericht werken
- Samenwerking zorgverzekeraar en gemeente in de wijk: welke kansen en dilemma’s kwamen uit het offertetraject naar voren?
- Hoe kan aansluiting van de 1e lijn op sociale wijkteams worden ingestoken?
- Welk beeld geeft dit voor de inrichting van de samenwerking?
Bart Geluk, teamleider wijkteam Helftheuvel Gemeente Den Bosch en Esther de Louwere, zorginkoper integrale zorg Coöperatie VGZ

Sessie C: Voor iedere oudere een arrangement op maat
- Wonen, zorg en welzijn integreren: welke kansen en dilemma’s zijn gebleken uit de eerste ervaring met elkaar in het inkooptraject?
- De WMO, AWBZ en ZVW op elkaar aansluiten: hoe krijgt de burger wat hij nodig heeft?
- Welke nieuwe manieren en concepten van zorg zijn mogelijk?
Victor van Dijk, voorzitter Raad van Bestuur Omring

Sessie D: Doorkijk naar de toekomst
- Voor welke maatschappelijke opgave staan we in wijken en buurten?
- Hoe komen we tot aansluiting bij de uiteindelijke behoeften en mogelijkheden van burgers in hun leefwereld?
- Welke transitie paden kunnen we daarvoor lokaal gaan exploreren?
- Welke persoonlijke transformatie vraagt dit van ieder van ons en welke werkprincipes zijn hierbij dienstbaar?
Jord Neuteboom, directeur Viatore

Kosten
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 360,00 p.p. (excl. BTW).

Kortingen
Neemt uw collega ook deel? Dan geldt onze collegakorting van € 50,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres betaalt uw collega € 310,00 (excl. BTW).

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en/of om u aan te melden zie het Leids Congres Bureau.

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 08 oktober 2014

Inschrijven voor: 07 oktober 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Managers en Beleidsmakers bij Gemeenten, Zorg- en Welzijnsorganisaties en Zorgverzekeraars