Debat 'Een goede raad' 6 mei

Bedrijf
BMC
Datum
06 mei 2014
Inschrijven voor
07 mei 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Proffesionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Debat 'Een goede raad'

U bent onlangs beëdigd als raadslid. Het overdrachtsdossier van de oude raad en het introductie-programma van uw eigen gemeente hebben u op weg geholpen.

Andere verwachtingen van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, decentralisaties in het sociaal domein, regionale samenwerking en teruglopende overheidsbudgetten vragen van u als raadslid om heroriëntatie èn positiebepaling. Een goede raad komt hier van pas.

Wij nodigen u graag uit voor een boeiend gesprek met raadsleden uit andere gemeenten en spraakmakende praktijkmakers.

Gespreksonderwerpen

Sociaal Domein
Gemeenten krijgen door de decentralisaties in het sociaal domein de kans om een samenhangend stelsel van zorg en ondersteuning in te richten voor alle leefgebieden van de burger. Het succes zal in belangrijke mate afhangen van de slagkracht van gemeenten om samen te werken met ketenpartners in maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk. Rob Oudkerk en Machteld Koelewijn nemen u graag mee in hun ervaringen met baanbrekende aanpakken.

Regionale Samenwerking
Samenwerken is meer dan ooit een instrument voor krachtig bestuur. Op vitale terreinen zien we organisaties in de publieke sector succesvol opereren in netwerken en ketens om de uitvoeringskracht verder te vergroten. Optimale schaal, adequate besturing, wederkerigheid en meerwaarde staan centraal. Maar in deze regionale dynamiek dreigt een democratisch gat te ontstaan, waarin de rol van de gemeenteraad niet goed uit de verf komt. Marcel Boogers deelt zijn inzichten in de succes- en faalfactoren van regionale samenwerking.

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt verandert. Naast de oplopende werkloosheid spelen structureel vraagstukken rondom flexibilisering, professionaliseren en participatie. De inzet van gemeenten in dit vraagstuk is onlosmakelijk verbonden met die van bedrijven, maatschappelijke organisaties en scholen. Wat kunnen gemeenten doen en wat moeten ze vooral ook laten? Marco Wilke leidt u door de pretenties en potenties van lokaal arbeidsmarktbeleid.

Zorg Dichtbij
Huisarts, wijkverpleegkundige en de gemeente hebben een sleutelrol in de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en zorg. Met de toenemende taken die op gemeenten afkomen, moeten gemeenten keuzes maken in de manier waarop zij, samen met verzekeraars, Zorg Dichtbij gaan vormgeven. Wat vraagt dit van burgers en hun sociale netwerk? Inzet van het eigen netwerk bij zorgvragen of na (medische) behandeling? Is het mogelijk om Zorg Dichtbij conjunctuur-ongevoeliger te organiseren? Erik Dannenberg en Caroline Mobach gaan met u in gesprek over een andere benadering en werkwijzen tussen professionals en burgers en een ingrijpend herontwerp van het sociaal domein en de curatieve zorg.

Sturing in de nieuwe tijd
De verantwoordelijkheid van de gemeente zal de komende jaren op verschillende terreinen fors toenemen. Werkgelegenheid, gezondheidszorg, veiligheid, onderwijs en sociale zekerheid. Deze ontwikkeling vraagt om ander, vernieuwend beleid en een andere rol voor gemeenten. Willem Vermeend maakt u graag – op de hem kenmerkende wijze – deelgenoot van zijn gedachtegoed.

Wonen en leefbaarheid
De woningmarkt hapert, de investeringen in de woningbouw zijn teruggevallen en de leefbaarheid in de wijken staat opnieuw onder druk. Tegelijkertijd zit er een enorme vitaliteit in de samenleving die kan worden aangeboord om tot duurzame oplossingen te komen. Willem van Leeuwen neemt u mee in de vraag hoe gemeenten en woningcorporaties hun gezamenlijke aanpak kunnen aanpassen aan een nieuwe tijd.

Programma

19.00 uur:  Ontvangst
19.30 uur:  Aanvang
21.30 uur:  Gepland einde

Data
De bijeenkomsten vinden plaats op:

• Dinsdag 6 mei – Eindhoven
Gele Kegels, Kennedyplein 1-5 te Eindhoven

Aanmelden
op de inschrijfbutton onderaan deze pagina om u aan te melden en uw voorkeur voor twee onderwerpen aangeven. We zullen op basis van voorkeuren per avond twee thema’s aan bod laten komen.

Deelname is kosteloos. Voor meer informatie en vragen kunt contact opnemen met Mitra Maleki Far, afdeling PR & Marketing, via telefoonnummer (033) 496 52 00.

Wij hopen u als onze gast te mogen begroeten op een van onze regionale debatten!

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 06 mei 2014

Inschrijven voor: 07 mei 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Proffesionals