Bijeenkomst Zorgverkoop 2015

Bedrijf
BMC
Datum
24 april 2014
Inschrijven voor
23 april 2014
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Bijeenkomst 'Zorgverkoop 2015: breekijzer of debacle'

Voor zorginstellingen hangt er veel af van de zorgverkoop 2015. Daar wordt het budget bepaald, maar ook de rol die uw organisatie kan spelen de komende jaren. Dan wordt ook duidelijk welke bezuinigingen en reorganisaties er definitief ingezet moeten worden. Bijna iedereen moet contracten afsluiten met meerdere financiers: het zorgkantoor voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de gemeenten voor de Wmo en de Jeugdzorg en de zorgverzekeraars voor de Zorgverzekeringswet. Bijna altijd gaat het om nieuwe of, op z’n minst, veranderde contractsituaties en zal er veel druk zitten op het beschikbare budget.

Wij nodigen u graag uit voor een bijeenkomst over zorgverkoop 2015 op donderdag 24 april 2014 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.

Wij kennen de inkooppraktijk van gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars van binnenuit: we zijn bij zo’n 200 gemeenten direct of indirect betrokken bij de transities en transformaties en bij zorgverzekeraars vervullen wij ook vaak de rol van zorginkoper. Tijdens de bijeenkomst willen wij graag met u in gesprek over uw en onze ervaringen met de zorgverkoop 2015, verkoopstrategieën (waaronder do’s en dont’s) en de impact van de zorgverkoop op uw organisatie (positionering, samenwerking, portfolio, bedrijfsvoering, et cetera.)

Programma
16.00 uur: Ontvangst
16.30 uur: Opening
16.45 uur: Zorgverkoop 2015 Wmo, Zvw en Wlz: ervaringen en strategieën
17.45 uur: Korte pauze
18.00 uur: Impact van de zorgverkoop op uw organisatie
18.45 uur: Borrel en diner
19.45 uur: Einde

Locatie
Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818 KG Amersfoort

Aanmelden
Klik op de inschrijfbutton onderaan deze pagina om u aan te melden.
Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Mitra Maleki Far, afdeling PR & Marketing, via telefoonnummer (033) 496 52 00.

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 24 april 2014

Inschrijven voor: 23 april 2014

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals