Controllersbijeenkomst zorgsector 2014

Bedrijf
Datum
12 februari 2014
Inschrijven voor
11 februari 2014
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Controllersbijeenkomst zorgsector 2014 

De (voortdurende) wijzigingen in de financiering en bekostiging van vrijwel alle sectoren binnen de zorg (van de GGZ tot de curatieve en langdurende zorg) dwingen zorginstellingen om de kwaliteit van de prognoses te vergroten en steeds effectiever om te gaan met de beschikbare middelen en capaciteit. Doorgaans betekent dit dat er steeds meer gedaan moet worden met gelijke, of zelfs minder middelen.

De vraag op welke wijze dit dan plaats moet vinden ligt voor een belangrijk deel op het bord van de controller. Het gaat hierbij tevens om het in control zijn op prognoses en dagelijkse flexibiliteit, waarbij aspecten als liquiditeit, personele inzet, correct declareren, gepast gebruik, kwaliteit van zorg en optimalisatie ondersteunende diensten aan de orde zijn.

Tijdens deze middag gaan we graag met u in gesprek over de manier waarop u binnen uw organisatie op deze aspecten kunt verbeteren. Dit doen we onder meer via interactieve en praktisch ingestoken workshops. En uiteraard is dit ook weer het moment om uw collega’s van andere zorginstellingen te ontmoeten. Een overzicht van de te volgen workshops kunt u onderaan deze pagina vinden.

Thema en doelgroep

Het thema van deze bijeekomst is  'Zorgen in de bedrijfsvoering'. Deze bijeenkomst is met name interessant voor de CFO’s en controllers (financiële professionals) in de gezondheidszorg. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Programma

13.00    Inloop met koffie en thee
13.15    Welkomstwoord door dagvoorzitter Mariska van de Luur, voorzitter KPMG Gezondheidszorg
13.30    Nieuwe regels jaarverslaglegging in de zorg door Jochem Dijkstra, partner KPMG Audit en lid commissie RJ 655
14.00    Gepast gebruik en bewegingen hierin voor cure, care en GGZ
14.45    In control op prognoses en dagelijkse flexibiliteit – visie KPMG
15.15    Pauze
15.30    Workshopronde 1
16.20    Workshopronde 2
17.15    Healthcare Games door Jan de Boer, partner KPMG IT Advisory
18.00    Borrel

Datum en locatie 

De bijeenkomst wordt gehouden op 12 februari in het KPMG kantoor in Amstelveen.

PE punten 

Het aantal te behalen PE-punten voor deze bijeenkomst is 5. Het is hierbij belangrijk dat u zich bij binnenkomst en vertrek registreert. Wanneer u dit doet en het evaluatieformulier na afloop invult ontvangt u een deelnamecertificaat. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Hendriks, (040) 250 2299 of per e-mail of Femke Keijzer, (020) 656 8336 of per e-mail. U kunt de bijeenkomst kosteloos bezoeken.

Aanmelden

U kunt zich per e-mail aanmelden. Vermeld in de e-mail uw naam, functie, organisatie en de twee workshops die u wilt bij wonen. Het overzicht van te volgen workshops vindt u hieronder. 
U ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestiging en routebeschrijving.

Overzicht workshops

Workshop 1: Planning & Control cyclus rondom de personele inzet 
Workshop begeleider: Mariska Roeters, manager KPMG Gezondheidszorg 
De veranderende financiering en de druk op kostenverlaging geeft aanleiding om een zeer scherpe doorlichting op de planning & controlcyclus van de personele inzet en kosten uit te voeren. We kijken daarbij niet alleen naar de begroting en realisatie; we geven zicht op roosterverbeteringen, de factoren met de grootste invloed en de rol van de HR-/ P&O-functie. 
Wij geven u een checklist P&C-cyclus personele inzet en kosten om vast te stellen in hoeverre u in control bent met de P&C-cyclus. In deze workshop zullen wij praktijkvoorbeelden van zorginstellingen geven die concrete verbeteringen hebben kunnen doorvoeren in de P&C-cyclus.

Workshop 2: Kostprijzen in de zorg 

Workshopbegeleiders: Thomas Zwiers en Thomas Bakker, beiden manager bij KPMG Plexus 
In de workshop staan wij stil bij kostprijscalculaties in de care en cure. We staan hierbij stil bij de verschillende verschillende doelstellingen van kostprijscalculaties en hoe deze doelstellingen de inrichting van het kostprijsmodel bepalen. Aan de hand van praktijk voorbeelden vertellen de workshopbegeleiders hoe u stapsgewijs tot betrouwbare kostprijzen kunt komen en delen wij onze ‘lessons learned’ op het gebied van kostprijscalculaties.

Workshop 3: Optimalisatie ondersteunende diensten 

Workshopbegeleider: Erik-Jan Vlieger, partner bij KPMG Plexus 
In deze workshop wordt ingegaan op kostenoptimalisatie binnen de ondersteunende diensten van zorgorganisaties. Kostenreductie van de overhead wordt vaak als eerste stap gezien in de noodzakelijke bezuinigingen voor de zorgorganisatie. We lichten verschillende aanpakken toe aan de hand van praktijkvoorbeelden. We gaan in op de strategie en toegevoegde waarde van de ondersteunende diensten en hoe deze bijdraagt aan de zorgverlening.

Workshop 4: Gepast gebruik en correct declareren 

Workshopbegeleiders: David Ikkersheim, senior manager KPMG Plexus en Redmer Greveling, senior manager KPMG Audit 
De NZa en zorgverzekeraars doen in toenemende mate controles rondom onregelmatigheden op basis van het door de NZa gestelde normenkader en de inkoopafspraken. Het beleid en de inrichting van behandel- en declaratiegedrag zijn hierin cruciale aspecten. Krijgt de patiënt de juiste indicatie en wordt hij behandeling conform de stand van de wetenschap? Is de registratie van de verrichtingen juist en is er geen sprake van parallelle DBC’s? 
In deze workshop wordt ingegaan op de invulling die door instellingen gegeven kan worden op het gepast gebruik. Hoe kan een risico-analyse worden ingestoken? Hoe kunnen maatregelen worden genomen? Welke ervaringen kent KPMG vanuit recente opdrachten bij verzekeraars en instellingen op dit thema? Hoe gaat de accountant om met dit vraagstuk in het kader van zijn controles?

Workshop 5: De prognose van liquiditeit 

Workshopbegeleider: Dirk Faber, associate director KPMG Corporate Finance 
De liquiditeitspositie van instellingen zal naar verwachting verder afnemen. Zullen instellingen daarmee in financiële problemen komen of zijn er oplossingen voor deze liquiditeitskrapte? Moeten instellingen het bij zichzelf zoeken of kunnen banken of andere partijen nog een helpende hand bieden? In deze workshop zal inzicht worden gegeven in de financieringsmogelijkheden van liquiditeitskrapte en de wijze waarop dit goed inzichtelijk gemaakt kan worden. 

Workshop 6: Clinical Governance: kwaliteit van zorg 

Workshopbegeleider: Wencke van der Meijden, senior manager KPMG Plexus 
Kwaliteit van zorg krijgt veel aandacht. Nationaal en internationaal signaleren velen dat er kwaliteitsissues op te lossen zijn, ondanks onze hoge gemiddelde kwaliteit. KPMG heeft onlangs een internationale studie gedaan naar de succesfactoren voor excellente clinical governance.

Hieruit blijkt dat het gaat om vier relatief simpele elementen: 
1. Gestandaardiseerde processen 
2. Monitoren van processen en uitkomsten 
3. Duidelijke verantwoordelijkheden 
4. Een cultuur die gericht is op het verbeteren van kwaliteit 
In de sessie bespreken we hoe de basis voor clinical governance vaak gelegd wordt binnen de control afdeling, hoe kwaliteitsdashboarding daarin een belangrijke sleutel vervult, wat mooie voorbeelden zijn en bediscussiëren we met u hoe we de toekomst voor ons zien: een belangrijke rol voor de control afdeling bij het beoordelen en accrediteren van de kwaliteitsinformatie.

Event informatie

Bedrijf: KPMG

Datum: 12 februari 2014

Inschrijven voor: 11 februari 2014

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals