Digital Transformation in Healthcare

Bedrijf
Datum
10 december 2013
Inschrijven voor
10 december 2013
Type event
Seminar
Doelgroep
Genodigden
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Innovatieforum 'Digital Transformation in Healthcare'

De manier waarop wij de zorg in de toekomst zullen verlenen zal onherkenbaar veranderen. Deze transformatie krijgt vorm vanuit een aantal digitale ontwikkelingen die in rap tempo bij elkaar komen. Het gaat hier met name om de ontwikkelingen op de gebieden social collaboration, cloud, big data en smart mobility. De transformatie wordt een digitale; digital transformation. De impact is ons inziens vergelijkbaar met die van de komst van het internet. De belangrijkste vraag voor zorginstellingen is wat digital transformation betekent in termen van hun strategieën voor een duurzame concurrentiepositie, voor producten en diensten, voor hun patiënten en cliënten maar ook voor de medewerkers en de partners met wie ze samenwerken in zorgketens.
Het Client Innovation Forum is bedoeld voor beslissers en belangrijke beïnvloeders binnen zowel de cure als care om samen met ons over dit onderwerp te discussiëren. Voorafgaand aan deze discussie hebben wij een aantal sprekers uitgenodigd die inspirerende presentaties verzorgen.

Digital Transformation in Healthcare: een overzicht – Atos Healthcare

Atos Healthcare verzorgt een introductie op het thema Digital Transformation waarbij we inzoomen op enkele specifieke toepassingen zoals social collaboration en smart mobility. Atos heeft zichzelf bijvoorbeeld tot doel gesteld om de interne e-mail te vervangen door moderne samenwerkingstools. Smart mobility gaat onder meer over zogeheten context aware toepassingen waarbij mensen en objecten met elkaar real-time in verbinding worden gesteld. We zullen enkele voorbeelden van binnen en buiten de gezondheidszorg laten zien en ingaan op de toepasbaarheid binnen de gezondheidszorg.

Een tweetal filmpjes ter illustratie:
smart mobility
social collaboration

Mobiele toepassingen bij de behandeling van borstkanker – Anne Bruinvels – OWise

OWise is een perfect voorbeeld van een toepassing waarin alle vier de ontwikkelingen samenkomen en de individuele patiënt meer controle geeft over het leven met borstkanker. Alle informatie met betrekking tot het behandelplan, het persoonlijk dagboek, gemoedstoestand, statistieken en vragenlijsten worden samengevoegd in een App. Dr. Anne Bruinvels vertelt u meer over de achtergronden en uitdagingen op het gebied van mobiele toepassingen.

Een filmpje ter illustratie: OWise

Big Analytics in Healthcare – Jeroen Dijkxhoorn, Henk Stobbe – SAS Institute

Door verregaande (internationale) samenwerking met veel focus op data uitwisseling, de implementatie van EPD systemen maar ook toenemende aandacht voor sensor-data, komt binnen Healthcare steeds meer Big Data beschikbaar. Hierbij groeit ook het besef dat dit kan worden ingezet voor effectievere en efficiëntere zorg. Maar hoe kom je van Big Data naar relevante inzichten en juiste actie? Big Data brengt organisaties buiten hun comfort zone op verschillende vlakken. Niet alleen volume en technische beperkingen van beschikbare opslag, maar met name ook wat betreft de complexiteit en de variëteit van de data bronnen en hoe hiermee om te gaan. Aan de hand van klantcases waaronder UMC Utrecht zal SAS Institute laten zien hoe met Big Analytics en de benodigde Data Management & Governance, Big Data beheersbaar wordt en waarde geoogst kan worden.Een filmpje ter illustratie: SAS Visual Analytics

Doelgroep: Genodigden
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en van mening te zijn toch tot de doelgroep te behoren (beslissers en belangrijke beïnvloeders binnen zowel de cure als care), stuur dan een mail naar Véronique Dekker

Event informatie

Bedrijf: Atos

Datum: 10 december 2013

Inschrijven voor: 10 december 2013

Type event: Seminar

Doelgroep: Genodigden