Verbinden met Lean Six Sigma

Bedrijf
Datum
06 november 2013
Inschrijven voor
05 november 2013
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Verbinden met Lean Six Sigma 

Verbinden is één van de belangrijkste onderliggende principes van Lean Six Sigma. Van werkvloer tot en met het management: iedereen dient uiteindelijk hetzelfde doel te hebben. Mensen in de organisatie moeten in staat worden gesteld om de meest geschikte keuzes te maken voor hun klant en de eigen organisatie, op strategisch niveau, maar ook in de dagelijkse praktijk op de werkvloer! Het tactisch niveau, het middenmanagement, legt de verbinding en is de spin in het web tussen de werkvloer en het strategisch niveau. Hoe kunt u de verbinding leggen?

Op 6 november presenteert KPMG de resultaten van het onderzoek naar de toepassing van Lean Six Sigma en welke factoren bepalend zijn voor succes. Daarnaast vinden er workshops plaats met praktijkcases van de Belastingdienst, ARAG en DSM.

Datum en locatie

Deze seminar vindt plaats op woensdag 6 november in ons kantoor in Amstelveen.

Programma 

13.30 - Ontvangst

14.00 - Terugkoppeling onderzoek 'De succesfactoren bij het toepassen van de Lean Six
Sigma methodologie'

15.00 - Breakout-sessies (Workshop 1, 2 en 3)
Workshop 1 - Excelleren in efficiënte en flexibele productieprocessen met Lean Manufacturing (DSM)
Aanmelden

Workshop 2 - De toegevoegde waarde van de (lean)coach / adviseur bij de implementatie van Lean (Belastingdienst)
Aanmelden

Workshop 3 - Verhogen van efficiëntie en klantgerichtheid door het continu verbeteren van uw Service Center (ARAG)
Aanmelden

17.30 - Borrel

19.00 - Afsluiting

Workshops 

Workshop 1 - Excelleren in efficiënte en flexibele productieprocessen met Lean Manufacturing

 'Genereer meer value for money met een organisatie die telkens weer snel, pro-actief en gestructureerd reageert op nieuwe uitdagingen in de productie.'

Gastspreker: Ruud Jacobs (Program Manager Manufacturing, DSM Engineering Plastics)

In deze workshop gaan we in op de randvoorwaarden die moeten worden ingevuld om de werkvloer in staat te stellen om elke dag toe te werken naar de gestelde ambitie. Ruud Jacobs bespreekt aan de hand van zijn eigen praktijk hoe hij DEP Lean Manufacturing toepast in één van hun fabrieken en tot welke resultaten en nieuwe uitdagingen dit tot nu toe heeft geleid. Welke condities moeten worden gecreëerd, zodat middenmanagement en operators - als onderdeel van hun normale werk - elke dag verbeteren? Wat moet daarbij hun focus zijn en op welke manier faciliteert het management hen daarin? Dit zijn vragen die in het tweede deel van de workshop worden uitgediept, waarin de dagelijkse binding tussen strategie en de werkvloer centraal staat. Gaan uw collega's in de productie nu elke dag verbeteren?

Workshop 2 - De toegevoegde waarde van de (lean)coach / adviseur bij de implementatie van Lean

'Hoe zet je de (lean)coaches en adviseurs zo optimaal mogelijk in om uw tijdelijke verandervermogen op strategisch, tactisch en operationeel niveau in de organisatie te verhogen?'

Gastspreker: Drs. Renée S. van Tulder (Leidinggevende Management- en Organisatieadvies Belastingdienst)

Het implementeren van het Lean-gedachtegoed binnen organisaties vraagt om veranderingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. In de praktijk zien we dat veelal (lean)coaches en adviseurs al dan niet tijdelijk worden ingezet om deze verandering te begeleiden. Deze inzet richt zich veelal op het 'opleiden' van bestuurders, managers en medewerkers en ze tijdelijk on-the-job  begeleiden naar het gewenste gedrag. Maar welke eisen stellen organisaties aan deze (lean)coaches en adviseurs? Welke opdracht krijgen ze mee en hoe zijn ze in staat om strategie, tactiek en operatie met elkaar te verbinden. En 'last but not least': Wat maakt de rol van (Lean)coach / adviseur succesvol voor de organisatie?

Workshop 3 - Verhogen van efficiëntie en klantgerichtheid door het continu verbeteren van uw Service Center 

'Verhoog als organisatie uw efficiëntie en klantgerichtheid door het creëren van een continue verbetercultuur in uw Service Center.'

Gastspreker: Marieke Korteweg (Hoofd van het Lean Competence Center van ARAG)

In deze workshop voeren we een interactieve discussie met de deelnemers over hoe een optimale klantbeleving in het Service Center samen kan gaan met maximale efficiency. Marieke Korteweg vertelt uit eigen ervaring hoe ARAG in haar Service Center Lean heeft toegepast en wat de resultaten tot nu toe zijn. De reis naar een Lean Service Center begint vaak met het uitvoeren van enkele verbeterprojecten, maar hoe zorg je er als organisatie voor dat de verbetering beklijft en de dienstverlening alsmede de efficiëntie continu verbetert? Dit vraagstuk staat centraal in het tweede deel van de workshop waar in wordt gegaan op de wijze van aansturing en diverse mogelijkheden tot borging. Wordt u een organisatie die werkelijk in staat is om continu te verbeteren?

Meer informatie

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roy van der Veld.

Event informatie

Bedrijf: KPMG

Datum: 06 november 2013

Inschrijven voor: 05 november 2013

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals