Symposium Ethiek & Integriteit

Bedrijf
Datum
19 november 2013
Inschrijven voor
18 november 2013
Type event
Seminar
Doelgroep
Topstudenten
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Practice what you preach?!

Ethiek en integriteit zijn onderwerpen die volop in de belangstelling staan. Verder zijn ze intersectoraal, zowel overheden, maatschappelijke organisaties als ondernemingen kunnen er simpelweg niet omheen. De publieke opinie roept om waarheidsvinding, terwijl er ook steeds meer aandacht is voor preventie en dialoog. Op de derde dinsdag van november willen we deze onderwerpen aansnijden met bijdragen van interessante sprekers uit zowel de publieke, semipublieke als de private sector.

Het symposium wordt gecombineerd met de lancering van een boek, geschreven door Niels-Ingvar Boer en Albert Jan Stam van Berenschot. Het boek is opgebouwd rondom interviews met vooraanstaande Nederlanders over ethiek en integriteit. Dat heeft intrigerende portretten opgeleverd. Twee van de geïnterviewden, Liesbeth Spies (voormalig minister BZK) en Doekle Terpstra (bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland) spreken op het symposium vanuit hun persoonlijke ervaring over ethiek en integriteit. Daarnaast belicht Peter Verhaar (bankblogger en oud-bankier, o.a. oprichter Alex Beleggingsbank) de onderwerpen ethiek en integriteit vanuit de financiële sector.

Kortom, genoeg stof om met elkaar over te debatteren en te reflecteren, dus noteer dinsdagmiddag 19 november alvast in uw agenda. De officiële uitnodiging volgt!

14.30 uur – Ontvangst en inloop

15.00 uur – Opening door dagvoorzitter Robert Wester, adviseur bij Berenschot

15.05 uur – Liesbeth Spies, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

15.45 uur – Doekle Terpstra, bestuursvoorzitter bij Hogeschool Inholland

16.30 uur – Pauze

17.00 uur – Peter Verhaar, oud-bankier (o.a. oprichter Alex Beleggingsbank) en bankblogger

17.45 uur – Afsluiting door Theo Camps, bestuursvoorzitter van Berenschot

18.00 uur – Borrel

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 19 november 2013

Inschrijven voor: 18 november 2013

Type event: Seminar

Doelgroep: Topstudenten