Grip op het sociale domein

Bedrijf
Datum
10 oktober 2013
Inschrijven voor
09 oktober 2013
Type event
Seminar
Doelgroep
Topstudenten
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

De transities in de Wmo en de AWBZ, op het gebied van Jeugd en de Participatiewet zorgen voor een grote uitbreiding van het werkgebied van gemeenten. Niet alleen beleidsmatig, organisatorisch en juridisch, maar ook op financieel gebied zullen gemeenten moeten inspelen op de ontwikkelingen.

Berenschot organiseert op donderdag 10 oktober 2013 een bijeenkomst over de financiële aspecten van de drie transities. In plenaire sessies en in workshops geleid door experts van Berenschot en uit het veld staat de vraag centraal hoe de gemeente grip kan houden op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

De hoofdlijnen van de drie transities liggen vast, maar op onderdelen wordt nog onderhandeld en de financiële randvoorwaarden zijn nog niet uitgekristalliseerd. Veel gemeenten maken zich zorgen over de financiële risico’s van de transities. Duidelijk is dat de impact van de transities voor gemeenten groot is, ook voor wat betreft financiën en de begroting voor de komende jaren.

Tijdens de bijeenkomst komen de volgende thema’s aan bod:

  • Wat zijn de financiële risico’s voor de gemeenten bij de drie transities?
  • Hoe houden concerndirecties en concerncontrollers grip op de financiën en hoe vertalen ze de drie decentralisaties naar begrotingsprogramma’s?
  • Welke nieuwe eisen stellen de decentralisaties aan de concerns en de concerncontrollers?

Programma

1. Inleiding met overzicht van de landelijke stand van zaken en dilemma’s, uitgesplitst naar de drie beleidsterreinen Wmo/AWBZ, Jeugd en Participatiewet

2. Workshopronde 1
3. Workshopronde 2

4. Lunch en gelegenheid voor napraten

Workshops

Tijdens de bijeenkomst worden 3 workshops aangeboden, waar u er twee van kunt kiezen. De volgende workshops worden aangeboden:

  • Checks and balances op het sociaal domein
  • AWBZ/Wmo en Participatiewet
  • Zorginnovatie versus continuïteit van zorg?
  • Samenwerken voor subsidie

Onder 'downloads' vindt u de uitnodiging van de bijeenkomst. Hierin staat een uitgebreide omschrijving van de drie workshops die worden aangeboden.

Meld u nu aan voor de bijeenkomst 'Grip op het sociale domein'.

Event informatie

Bedrijf: Berenschot

Datum: 10 oktober 2013

Inschrijven voor: 09 oktober 2013

Type event: Seminar

Doelgroep: Topstudenten