Implementatiedag Centres of Expertise 14-11

Bedrijf
Datum
14 november 2013
Inschrijven voor
13 november 2013
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Implementatiedag Centres of Expertise 14 november 2013


Samen werken aan hoogwaardige Centres of Expertise in Nederland

Met bijdrage van o.a. Jet Bussemaker, Karel van Rosmalen, Hans Corstjens en Wim Boomkamp.

Hoewel er duidelijke faseverschillen zijn, bevinden de meeste Centres of Expertise (CoE’s) zich nog in de beginfase De businessplannen zijn veelal uitgekristalliseerd, nu komt het aan op de realisatie ervan. Als straks de subsidiestroom ophoudt moeten de Centres zelfvoorzienend zijn en hun bestaansrecht en toegevoegde waarde tastbaar hebben gemaakt. Het succes van dán wordt nú gezaaid. Omdat het onzin is om op vele plaatsen het wiel opnieuw uit te vinden, is het verbinden van de ‘lessons learned’ tot nu toe en het samen werken aan de ‘how-to’ essentieel.

Op de Implementatiedag CoE’s zullen direct betrokkenen hun kennis en ervaring delen: trekkers van de CoE’s en hun teams, bestuurders van onderwijsinstellingen en organisaties uit het beroepenveld. Het doel van deze dag is de succeskans van de CoE’s te verhogen, zodat een zo groot en hoogwaardig mogelijke set aan Centres in Nederland kan gaan zorgen voor maximale krachtenbundeling tussen kennisinstellingen en beroepenveld. De feedback van de Reviewcommissie over de businessplannen en het door hen ontwikkelde instrumentarium nemen we mee als input voor de dag.

Turner---HBO-Centre-of-Expertise-7301

De dag bestaat uit twee delen:

1 | 10.00 – 16.00 uur: CoE-teams werken samen aan succesvolle implementatie.

Het grootste deel van de dag werken de CoE-teams met elkaar aan de implementatie van hun plannen door kennis en ervaring te delen en gebruik te maken van aanwezige expertise, bijvoorbeeld op het gebied van de implementatie van verdienmodellen, inrichting van sleutelprocessen binnen een CoE, waardecreatie per typologie beroepenveld, samen ondernemen en risico’s dragen, best practices voor kennisvalorisatie binnen de partnerhogescholen etc. De uiteindelijke onderwerpen zullen we vaststellen na een intakeronde met CoE’s en betrokken stakeholders.

2 | 16.00 – 18.00 uur: Bestuurders en CoE-teams slaan de handen ineen

Eind van de middag voegen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid zich bij de groep en worden diverse CoE-showcases gepresenteerd. Hierbij zal juist een mix te zien zijn van de koplopers en ‘start-ups’. Gepresenteerd, open en kwetsbaar, door de CoE’s zelf; met de resultaten van de werksessies eerder op de dag. Een aantal sprekers zal ons inspireren om de opbrengsten van de dag te verbinden met de visie op de toekomst van de CoE’s. Vanuit het bedrijfsleven zullen er vertegenwoordigers zijn om de aanwezigen uit te dagen en mee te bouwen aan duurzame CoE’s.

Concrete opbrengsten voor Centres of Expertise
Het is een implementatiedag ván de Centres of Expertise vóór de Centres of Expertise. U gaat na afloop weg met concrete ideeën, producten, proposities, verdienmodellen en implementatieplannen waarmee u de volgende dag kan gaan werken. Producten die zijn toegesneden op uw CoE. Wij zullen onze expertise en relaties inzetten om de kwaliteit van de producten hoogwaardig te krijgen.

Wij hebben toezeggingen van meerdere CoE’s om bij te dragen aan de dag en hopen dat uw Centre ook meedoet om kennis en ervaring in te brengen en nieuwe impulsen en inzichten op te halen voor de ontwikkeling van het eigen CoE.

Turner organiseert deze dag omdat we een versnelling willen geven aan de ontwikkeling van CoE’s. We geloven in de kansen die de samenwerking met het beroepenveld biedt en in de ingeslagen richting om die te verzilveren. We organiseren dit, niet in plaats van, maar juist aanvullend aan de gremia die er nu aan werken, zoals Platform Bèta Techniek en de commissie Van der Touw. Het doel is nadrukkelijk de succesfactoren van de implementatie te vinden en te bepalen hoe de Centres maximaal kunnen bijdragen aan de stakeholders. Wij zullen niet schromen onze expertise in te zetten om dit te bereiken, het primaire doel is bij te dragen aan succesvolle CoE’s.

Aanmelden   >> Klik hier om u af te melden

Event informatie

Bedrijf: Turner

Datum: 14 november 2013

Inschrijven voor: 13 november 2013

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals