Bijeenkomst - Dilemma’s in toezicht

Bedrijf
BMC
Datum
10 april 2013
Inschrijven voor
14 maart 2013
Type event
Seminar
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

BMC nodigt u graag uit voor een bijeenkomst in onze reeks ‘Dilemma’s in toezicht’.

Het doel van deze reeks is leren om te gaan met dilemma’s van intern toezicht bij onderwijsinstellingen. Tijdens de bijeenkomsten worden deze dilemma’s bestudeerd en bediscussieerd aan de hand van praktijksituaties en onderbouwd met de kennis, expertise en ervaring van onze BMC-experts, waaronder prof.dr. Edith Hooge, en van uzelf. 

Reeks ‘Dilemma’s in toezicht’

De aanleiding voor de reeks ‘Dilemma’s in toezicht’ is het besef dat toezicht bij onderwijsinstellingen weliswaar boeiend en van maatschappelijk belang is, maar ook complex en risicovol.

U merkt dat als u probeert erop toe te zien dat bij uw onderwijsorganisatie op ‘maatschappelijke meerwaarde’ wordt gestuurd en daarbij voldoende rekening wordt gehouden met verschillende belangen en belanghebbenden.

U merkt dat ook als u financiële resultaten gerelateerd wilt zien aan kwaliteit(sontwikkeling) van onderwijs en onderwijzend personeel, of juist andersom.

En: dat u in ‘een glazen huis’ middenin de samenleving, politiek en media opereert ervaren uw bestuurder(s) en u aan den lijve: als succes wordt geboekt, maar ook juist als zaken fout gaan. Bij BMC merken wij dit alles ook op als BMC-experts. Goed intern toezicht lijkt een kwestie van opereren met ‘de handen op de rug en met de neus er bovenop’. Dit betekent voortdurend omgaan met dilemma’s: balanceren tussen betrokkenheid bij, loyaliteit aan en ondersteunen van de bestuurder(s) en de organisatie enerzijds en met distantie, kritisch en vanuit onafhankelijkheid (door)vragen, oordelen en (soms) interveniëren anderzijds. 

De komende tijd willen wij vanuit BMC aandacht besteden aan hoe deze ‘dilemma’s in toezicht’ uitpakken in de praktijk. In de overtuiging dat hierover het meest kan worden geleerd vanuit en met de praktijk, wordt de komende maanden een aantal praktijksituaties in beeld gebracht door middel van casebeschrijvingen. Daarnaast brengen we bestudering van en discussie over toezichtsdilemma’s op gang. Hiervoor wordt de reeks ‘Dilemma’s in toezicht’ georganiseerd. Graag nodigen we u, uw collega-toezichthouders en uw bestuurders uit om aan hieraan deel te nemen. 

Bijeenkomsten voorjaar 2013: ‘Dilemma’s in toezicht’
De eerste bijeenkomsten in het voorjaar van 2013 gaan over de dilemma’s die komen kijken bij actieve informatieverwerving door het interne toezicht. Of en hoe het interne toezicht informatie verwerft kunnen we zien als een uitdrukking van de eigen rolopvatting. Hoe ‘ver’ kan en mag het interne toezicht gaan? Mag en kan het interne toezicht naar details vragen? Kan informatie zonder tussenkomst van het bestuur worden opgevraagd? Mag een intern toezichthouder op een school of in de klas gaan kijken en luisteren? Wanneer verwordt informatieverwerving tot een motie van wantrouwen naar het bestuur of controle? Wat kan het bestuur bijdragen aan optimale informatie voor het interne toezicht? Hoe weet het interne toezicht welke informatie men behoeft?

Deze dilemma’s worden inhoudelijk verkend, bestudeerd en bediscussieerd onder begeleiding van onze BMC-experts, waarbij de uitwisseling van ervaringen, kennis, en expertise hierover én onderlinge ontmoeting alle ruimte krijgen. Als u zich inschrijft, heeft u plek voor twee personen. Zodoende kunt u een collega-toezichthouder, een bestuurder of één van uw relaties meebrengen naar deze bijeenkomst zonder extra kosten. Alle deelnemers ontvangen tijdens de bijeenkomst een syllabus met actuele informatie en publicaties met betrekking tot het onderwerp. 

Praktische informatie

Data
De bijeenkomsten over het eerste thema ‘Dilemma’s bij actieve informatieverwerving’ vinden plaats op donderdag 28 maart en op woensdag 10 april.

Tijd        
De bijeenkomsten starten om 15.00 en eindigen om 21.00 uur.

Locatie
De bijeenkomsten vinden plaats bij BMC in Amersfoort, goed bereikbaar per auto en op tien minuten loopafstand van Amersfoort Centraal Station.

Kosten
De kosten voor de bijeenkomst bedragen € 395,-   excl. BTW. Hierbij zijn inbegrepen een werkmap, syllabus, koffie, thee en diner.  U kunt met twee personen komen voor dit bedrag en zodoende een collega of relatie uitnodigen.  Indien u zich na sluitingsdatum van de inschrijving afmeldt, brengen wij 50% van de kosten in rekening.  Het uiterlijke tijdstip van aanmelden is donderdag 7 maart. 

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Melissa Jansen, afdeling PR & Marketing, via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail via aanmeldingen@bmc.nl. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Kees Dekker, via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail via keesdekker@bmc.nl een bijeenkomst in onze reeks ‘Dilemma’s in toezicht’. Het doel van deze reeks is leren om te gaan met dilemma’s van intern toezicht bij onderwijsinstellingen. Tijdens de bijeenkomsten worden deze dilemma’s bestudeerd en bediscussieerd aan de hand van praktijksituaties en onderbouwd met de kennis, expertise en ervaring van onze BMC-experts, waaronder prof.dr. Edith Hooge, en van uzelf. 

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 10 april 2013

Inschrijven voor: 14 maart 2013

Type event: Seminar

Doelgroep: Professionals