Praktijkcolleges: Transformeren en regisseren

Bedrijf
BMC
Datum
01 april 2013
Inschrijven voor
01 april 2013
Type event
Workshop
Doelgroep
Projectleiders, beleidsmedewerkers en controllers
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Praktijkcolleges: Transformeren en regisseren

Je kunt de wind niet veranderen. De stand van de zeilen wel.

De kaarten in het sociaal domein (inclusief die van zorg en onderwijs) worden opnieuw geschud. De inzet: meer effect met minder kosten. Dit gaat gepaard met grote verschuivingen en veranderingen. De verschuivende verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor de jeugdzorg, de AWBZ, participatie en (passend) onderwijs zijn zichtbare onderdelen van de innovatie in het sociaal domein. Een grote kans om maatschappelijke vraagstukken beter op te lossen door te innoveren en te transformeren!

Op meer dan 250 plekken in Nederland werkt BMC mee aan de begeleiding van de transities. We brengen taken en doelgroepen in beeld, onderzoeken kansrijke samenwerkingsconstructies, ontwikkelen nieuwe arrangementen en zorgen voor een adequate bedrijfsvoering. Zo bouwen wij samen met de publieke sector aan een unieke expertise, die wij elke dag aanscherpen, inzetten en overdragen in debatten, bijeenkomsten en ontmoetingen. Op verzoek van diverse opdrachtgevers gaan we daarin nog een stap verder; wij ontwikkelden praktijkgerichte trainingen, gegeven door onze transitie-experts.

Leren van wat er al is, bedenken wat er nog niet is: werken aan uw eigen nieuwe praktijk!
Hoe zorg je voor een kwalitatief hoogwaardige transformatie en hoe regisseer je dat? Hoe zorg je voor een effectief en efficiënt vangnet of trampoline voor de sociaal kwetsbare burgers bij zo drastisch verschuivende verantwoordelijkheden en randvoorwaarden? Het duiden van een aansprekende veranderboodschap is een kritische succesfactor voor een geslaagde transformatie. Immers, vanwege de omvang en het uitdagende karakter van deze verandering komen inrichtingsvraagstukken steeds dichterbij.

Met de praktijkcolleges biedt BMC u een combinatie van een praktische leergang en een netwerk. Een omgeving waarin men kan ontwikkelen, creatief mag zijn en creativiteit wordt opgewekt. Dat betekent naast de inzet van procesdeskundigen en inhoudelijke specialisten met veel praktische ervaring:

 • enthousiaste mensen met dezelfde interesse en uitdaging;
 • een flexibele leerinfrastructuur, nieuwe inzichten door uitwisseling van deskundigheid;
 • aansprekende thema’s en vraagstukken met oplossingsrichtingen.

Doelgroep
De praktijkcolleges zijn bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers en controllers bij overheden, onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen die betrokken zijn bij de transformatie van het sociale domein.

Opbouw colleges

 • Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende elementen aan de orde:
 • De inhoud van de ontwikkelingen;
 • De relatie tussen de ontwikkelingen op deelterreinen;
 • Nieuwe aanpakken die werken;
 • Bruikbare instrumenten;
 • Alliantiemanagement: hoe zorg je voor succesvolle verbindingen tussen organisaties?;
 • Bespreken van praktijkvragen en delen van ervaringen en ‘goede praktijken’;
 • Een krachtenveldanalyse: met wie heb je te maken en hoe zitten deze partijen erin?;
 • Transities & Bedrijfsvoering; informatievoorziening, ketenfinanciering, risicomanagement;
 • Hoe organiseer je de toegang, zorg je voor nieuwe arrangementen, contracteer je nieuwe aanbieders en hoe geef je de monitoring en verantwoording vorm?;
 • Communicatie met het veld.

Meer informatie over de vier colleges? Download de informatieleaflet >>

Locatie, tijden, kosten
De eerste reeks praktijkcolleges is succesvol afgerond. U treft de nieuwe data spoedig op onze website. Tevens worden de colleges bij voldoende belangstelling in een specifieke regio georganiseerd. Interesse in de praktijkcolleges in uw regio? Neem contact op met Marianne Dijkstra, via telefoonnummer 033 – 496 52 00.

De praktijkcolleges

 • vinden telkens met een tussenruimte van 14 dagen plaats, van 15.00 tot 20.30 uur, inclusief avondmaaltijd.
 • tellen gemiddeld 18 deelnemers. Om het programma goed af te stemmen op de behoeften van de deelnemers houden we met iedere deelnemer een telefonische intake.
 • kosten per deelnemer € 585,- exclusief Btw, voor 4 bijeenkomsten, incl. maaltijden en materialen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met drs. Marianne Dijkstra, marktgroepmanager, per e-mail via mariannedijkstra@bmc.nl of telefonisch via 033 – 496 52 00

Event informatie

Bedrijf: BMC

Datum: 01 april 2013

Inschrijven voor: 01 april 2013

Type event: Workshop

Doelgroep: Projectleiders, beleidsmedewerkers en controllers