Kennis- en netwerkbijeenkomst VO/PO

Bedrijf
Datum
12 februari 2013
Inschrijven voor
11 februari 2013
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor directeuren, controllers of administrateurs bij een instelling voor primair en/of voortgezet onderwijs in de Noordelijke Randstad.

Zij opereren in een dynamische omgeving met veel en frequent wijzigende regels en omstandigheden, zoals de bezuinigingen in de miljoenennota 2013, de plannen van het nieuwe kabinet en de voorgestelde ‘vereenvoudiging van de bekostiging’. Wij merken dat in de PO/VO sector behoefte bestaat om periodiek over deze en andere specifieke thema’s van gedachten te wisselen. Deelnemers kunnen leren van elkaars ervaringen met de concrete aanpak van uitdagingen en kansen. KPMG wil dit graag faciliteren voor haar klanten en relaties. 

Programma

14.30 Ontvangst

14.45 Bedrijfsvoering

De financiële impact van demografische ontwikkelingen en bezuinigingen is naar verwachting enorm en dwingt tot scenarioanalyses in de meerjarenplanning. Samen met een klant zal Hans Barenbrug, adviseur bij KPMG, een toelichting geven op een praktische aanpak van dit thema.

15.45 Governance

Toezichthouders verwachten dat instellingen hun risico’s kennen en beheersen. Risicomanagement is daarom bij veel instellingen een actueel thema. De heer Benjamins, secretaris CvB en controller van Scholen aan Zee geeft een toelichting over de invulling van risicomanagement bij zijn instelling.

16.30 Fiscaliteiten

Fiscale regelgeving blijft ingewikkeld, geeft altijd risico’s en schept soms mogelijkheden. Han Leijten van KPMG Meijburg belicht actuele ontwikkelingen in de omzetbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting in het onderwijs.

17.00 Accountancy

De interne beheersing en verantwoording van instellingen wordt steeds meer bepaald door externe regelgeving. Dorien Legez RA, director bij KPMG en onderwijsspecialist gaat in op belangrijke punten uit het onderwijsprotocol 2012 en verslaggevingsregels.

17.15 Discussie & vragen

17.30 Afsluitende borrel

Meer informatie
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Marjorie Rijkse, (070) 338 2187.

Event informatie

Bedrijf: KPMG

Datum: 12 februari 2013

Inschrijven voor: 11 februari 2013

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals