Wake-Up Meeting: Ziektewet/WGA

Bedrijf
Datum
14 maart 2013
Inschrijven voor
13 maart 2013
Type event
Workshop
Doelgroep
Professionals
Dit event heeft reeds plaatsgevonden

ACTUELE ONTWIKKELINGEN EIGEN RISICODRAGEN ZIEKTEWET EN WGA

Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied van eigen risicodragen WGA.

De grote verzekeraars hebben de premies inmiddels fors moeten verhogen, omdat de aanvankelijke schadelast grof is onderschat.

Een verdubbeling van de premie behoort niet tot de uitzondering, zo wijst de praktijk uit. 

Herkeuringen door het UWV vinden niet of nauwelijks plaats, waardoor uw WGA schade onnodig lang doorloopt.

In het najaar van 2012 is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat u als werkgever verantwoordelijk maakt voor ziektewet- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van zogenaamde vangnetters (werknemers met een tijdelijk dienstverband).

Heeft u als eigen risicodrager WGA wel genoeg grip op (ex)werknemers die een WGA-uitkering ontvangen? U hoeft als eigen risicodrager niet af te wachten op het UWV of uw verzekeraar maar u kunt uw re-integratie en daarmee uw financiële verplichtingen positief beïnvloeden en onder controle krijgen.

Het vraagstuk van eigen risicodragen voor de Ziektewet speelt steeds meer een rol bij werkgevers. Tweemaal per jaar kunt u kiezen om te blijven bij het UWV of privaat verzekeren. Waar u ook voor kiest: Mercer heeft unieke oplossingen voor u. Risicobeheersing is hierbij hét uitgangspunt.

Met dit in het achterhoofd organiseerde Mercer eerder al vijf maal de Mercer Wake-Up Meeting: Actuele ontwikkelingen Ziektewet en eigen risicodragen WGA. Door overweldigende belangstelling hebben wij besloten een zesde sessie te organiseren. 

Datum:
donderdag 14 maart 2013

Locatie: Mercer kantoor te Rotterdam

Programma

Het programma voor de meeting is als volgt: 

13:00–13:30    Ontvangst
13:30–13:45    Opening
13:45–14:15    Uiteenzetting Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 
14:15–14:45    Verhoging WGA premies en mogelijke alternatieven
14:45–15:15    Pauze
15:15–16:15    Risicobeheersing
16:15–16:30    Afsluiting
16:30–17:30    Borrel

Naast verfrissende inzichten biedt het programma u volop de gelegenheid om te netwerken en van gedachte te wisselen met uw vakgenoten en Mercer consultants.

Inschrijven en locatie

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Om teleurstelling te voorkomen, adviseren wij u dan ook snel te reageren. 

Zie onderstaande link om u aan te melden.

De Mercer Wake-Up Meeting: Actuele ontwikkelingen eigen risicodragen Ziektewet en WGA wordt gehouden op ons kantoor in Rotterdam: 

Conradstraat 18
3013 AP Rotterdam (ingang E)
Tel: +31 10 406 0800

Event informatie

Bedrijf: Mercer

Datum: 14 maart 2013

Inschrijven voor: 13 maart 2013

Type event: Workshop

Doelgroep: Professionals