BCG stelt besparingsplan van miljoenen op voor Publieke Omroep

09 juli 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Vanwege tegenvallende reclame-inkomsten moet de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) van het kabinet bezuinigen. Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft de publieke omroep te kennen gegeven dat het budget met €62 miljoen zal worden verlaagd tot €740 miljoen. Strategy consultancykantoor The Boston Consulting Group, de huisconsultant van de NPO, is gevraagd een besparingsplan op te stellen voor de interne organisatie van de omroep. De doelstelling is om tot zo’n €20 miljoen per jaar te besparen op de overhead.

De aangekondigde korting op het budget volgt op eerdere bezuinigingsrondes. Onder de voorgaande kabinetten moesten de omroepen al €250 miljoen inleveren, wat toen gepaard ging met het verdwijnen van 600 banen. Terwijl de NPO minister Slob heeft verzocht de tegenvaller van €62 miljoen aan te vullen vanuit het Rijk, vindt hij dat de omroepstichting hier zelf voor op kan draaien. De NPO heeft volgens hem “nog aardig wat reserves op de plank liggen” die kunnen worden aangesproken – vorig jaar bedroegen deze zo’n €35 miljoen. Ook als deze onvoldoende blijken, vind Slob dat er eerst moet worden gekeken of de organisatie binnen de NPO niet beter kan worden gestroomlijnd: “Kan het hier en daar misschien wat effectiever?” 

Aan deze tweede suggestie lijkt de NPO nu gehoor te geven. In het plan van aanpak dat de stichting heeft opgesteld ten aanzien van de gedwongen bezuinigingen is te lezen dat de NPO wil proberen een jaarlijkse besparing van €10 miljoen tot €20 miljoen te realiseren op de overheadkosten. Om uit te zoeken in hoeverre dit een haalbaar streven is, heeft de stichting The Boston Consulting Group (BCG) ingeschakeld. Het is bepaald niet de eerste keer dat de strategieadviseur een opdracht uitvoert voor de publieke omroepstichting. 

Zo werd BCG vorig jaar nog gevraagd mee te denken over een toekomstbestendige visie voor de NPO. Terwijl de stichting toen ook al met flink wat bezuinigingsmaatregelen te maken had gehad, was Shula Rijxman, de voorzitter van de Raad van Bestuur, toen erg positief gestemd over de stand van zaken: “Het gaat misschien wel beter dan ooit met de publieke omroep. Ondanks ruim €200 miljoen aan bezuinigingen in de afgelopen jaren, gaat het gewoon goed. Op tv, radio en online. Ons bereik is hoog, net als de waardering die onze programma’s oogsten. Daar ben ik trots op. Omdat we dit graag willen voortzetten, hebben we BCG gevraagd ons te adviseren. Zo werken we aan een sterke NPO-organisatie, die ook in de toekomst bijdraagt aan een sterke publieke omroep.”

Ook in 2011 werd BCG al ingehuurd om te kijken naar mogelijke bezuinigingen bij de NPO. Dit gebeurde toen nog in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en was een voorbode op de uiteindelijk doorgevoerde bezuinigingen van de afgelopen jaren. In het onderzoek werd destijds geconcludeerd dat dat de structurele besparingen van omroepfusies konden oplopen tot €120 à €135 miljoen. Ook werd er – correct – ingeschat dat er zo’n 600 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen door de bezuinigingen. 

Terwijl het de hoop is dat het huidige onderzoek van BCG naar de overheadkosten aantoont dat er minder hoeft te worden bezuinigd op de daadwerkelijke programmakosten, zal ook hier onvermijdelijk in moeten worden gesneden. Zo verwacht de NPO nu dat hier tussen de €37 miljoen en €40 miljoen minder kan worden uitgegeven. Dit zal zich vermoedelijk uiten in een beperking van het aantal themakanalen, meer herhalingen en kleinere radioredacties.

Met de bezuinigingsronde is het volgens de NPO dan ook onvermijdelijk dat er banen zullen verdwijnen: “Als de aangekondigde budgetkorting doorgaat, moeten we fors snijden in de organisatiekosten en de programmering”, stelt een woordvoerder. Terwijl hij aangeeft dat het nog niet duidelijk is om hoeveel banen het hierbij precies zal gaan, denkt hij dat de impact zeker voelbaar zal zijn: “Dit leidt onherroepelijk tot een aanzienlijk verlies van banen, bij de NPO en de creatieve mediasector.” Martin Kothman van FNV Media en Cultuur vertelt in het FD dat er achter de schermen al hard wordt gewerkt: “Met weer een nieuwe bezuinigingsronde snijd je wel heel diep in het vlees.” 

Mediadeskundige Ton van Dijk stelt op NU.nl echter dat ook zonder deze nieuwe budgetverlaging de geldproblemen bij de NPO niet zouden verdwijnen: “De advertentie-inkomsten blijven dalen, dus dan staat de NPO volgend jaar weer bij de minister op de stoep. Een fundamentelere verandering is nodig.” Aangezien het publieke omroepbestel is opgezet lang voordat het internet zijn intrede deed – en er een verschuiving plaatsvond richting mediakanalen als YouTube, Netflix en Uitzending Gemist – zou volgens Van Dijk het hele medialandschap opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden.