Senior Consultant Reward Strategies

Hay Group

Vacature informatie

Bedrijf: Hay Group

Locatie: Zeist

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Deze vacature is niet meer vacant

Het team

Het team Reward Strategies is gericht op de realisatie van de strategie van de klant door te sturen op beloning en beloningsverhoudingen. Zij verlenen diensten aan remuneratiecommissies van grote en middelgrote ondernemingen rondom de remuneratie van hun Raad van Bestuur, Hoofddirectie en Commissarissen maar ook op het terrein van collectieve beloning voor grote groepen medewerkers. De wereldwijde practice heeft een zeer ambitieuze strategie waarbij de relatie tussen belonen en klimaat, motivatie en innovatie centraal staat.

In dit team zitten ook een aantal specialisten op het terrein van benefits. Hierdoor zijn we in staat kostenconsequenties van onze adviezen voor klanten door te rekenen. De beloningspakketten voor top executives worden voor profit, maar ook non-profit organisaties ontwikkeld (ook raamregelingen). Klanten van dit team vragen veelal aan te geven wat de beloningsmarkt doet middels een benchmark. Of het ontwerpen van korte en lange termijn performanceregelingen geënt op de ondernemingsstrategie. Maar ook het ontwerpen van geheel nieuwe beloningspakketten, bijvoorbeeld in situaties van (multinationale) fusies inclusief overgangsregelingen.


De uitdaging

Consultants van het team Reward Strategies kenmerken zich door hun ondernemende en servicegerichte houding, die op basis van vertrouwen, integriteit en vakinhoudelijke kennis klanten op een inspirerende manier weten te adviseren. Door de samenwerking tussen consultants met een brede HR- en organisatiekennis (generalisten) en consultants met een specialistische achtergrond op bijvoorbeeld arbeidsrecht of pensioenen (specialisten) zijn wij in staat inzichten en oplossingen te bedenken waar klanten niet alleen op beloningsgebied mee geholpen zijn.


Ons aanbod

 • De visie van Hay Group op beloningsgebied in praktijk brengen: bij Reward Strategies draait het om de vraag hoe beloningsbeleid binnen een organisatie ingezet kan worden om de (business) resultaten te verhogen en een verschil kan maken binnen de bedrijfsvoering. Vanuit onze kennis van de mensenkant van organisaties weten wij als geen ander wat medewerkers motiveert en hoe organisaties dit kunnen beïnvloeden.
 • op basis van het beloningsbeleid worden concrete beleidsvoorstellen en beloningsprogramma's opgesteld: naast de technisch inhoudelijke vormgeving wordt bepaald waar op HR-gebied de beste investeringsmogelijkheden liggen en welke implementatie vraagstukken aan de orde zijn. 
 • vertalen van de huidige beloningspraktijk en -vraagstukken op gebied van reward naar inzichten en oplossingen die de klant in staat stelt aantrekkelijke werkgever te zijn om de juiste mensen en capaciteiten te kunnen aantrekken en te behouden 
 • het initiëren en realiseren van innovatie binnen het vakgebied. 
 • het acquireren van projecten bij grote en middelgrote organisaties op het gebied van reward strategies. Ook wordt een commerciële rol verwacht, niet alleen in het breder trekken van de vraag binnen bestaande projecten maar ook het verkopen van nieuwe projecten 
 • het leiden en uitvoeren van projecten op het gebied van reward strategies. Projecten worden in principe altijd door minimaal 2 consultants uitgevoerd.


Jouw profiel

Specialistische rol: de expertrol is gericht op het bieden van toegevoegde waarde in de adviezen door vanuit de verschillende systemen en de vakgebieden van Reward Strategies (nieuwe) toepassingen/methoden de oplossingsrichting specifiek vorm te geven.

 • Vormgeven van discussies met betrekking tot ontwikkelingen (maatschappelijke, wettelijke) en vertalen van ontwikkelingen naar beleidsmatige oplossingen en inzichten.
 • Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen en in staat om te vertalen naar impact en integratie hiervan in HRM van organisaties. 
 • Kunnen overzien van de beloningsvakgebieden en het kunnen verbinden van de eigen specialisme met deze vakgebieden. 
 • Ervaring op arbeidsvoorwaardenniveau opgedaan bij een adviesbureau of werknemers- of werkgeversorganisatie of als adviseur c.q. manager/specialist Compensation and Benefits. 
 • Minimaal 8-10 jaar relevante werkervaring.

Generalistische rol: de rol is gericht op het bieden van toegevoegde waarde in de adviezen door vanuit de business context en de relatie met HR/beloning op zoek te gaan naar de oplossing voor de klant.

 • Brede kennis van organisaties en HR, beloning, gedrags- en motivatietheorieën en arbeidsverhoudingen.
 • Kennis en ervaring in de toegevoegde waarde van HR/beloning voor organisaties. 
 • Kunnen overzien van de beloningsvakgebieden en het kunnen verbinden van deze vakgebieden: generieke inhoud, kosten, gedrag, organisatiebenodigdheden en implementatie (onderhandelingen). 
 • Ervaring op beleidsmatig/strategisch HR-niveau opgedaan bij een adviesbureau of werknemers- of werkgeversorganisatie of als adviseur c.q. manager HR. 
 • Minimaal 8-10 jaar relevante werkervaring.


Contact


Stuur je brief en motivatie toe aan:
Simone Paapst
Hay Group
Postbus 1151
3700 BD  Zeist
E: nl.recruitment@haygroup.com
Kijk voor meer informatie op www.werkenbijhaygroup.nl

Vacature informatie

Bedrijf: Hay Group

Locatie: Zeist

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Meer vacatures

Vacatures