Strategisch adviseur en Lector

BMC

Vacature informatie

Bedrijf: BMC

Locatie: Amersfoort

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Deze vacature is niet meer vacant

TAKEN:
Het sociale werkveld is volop in beweging. Transities in de jeugdzorg, aanpassingen van de AWBZ, de Wet werken naar vermogen en Passend Onderwijs, leveren nieuwe, uitdagende vraagstukken op voor gemeenten, instellingen en burgers. Daarnaast zijn er minder middelen beschikbaar, maar is er wel meer werk en staat het veld in het brandpunt van de maatschappelijke aandacht. Dat vraagt om een slimmere, efficiëntere manier van werken, sturen en communiceren, daarbij gebruik makend van alle middelen die ons tegenwoordig ten dienste staan. Introductie van nieuwe manieren van het signaleren, indiceren, behandelen en begeleiden van jongeren en hun problemen, waarbij de eigen kracht en het sociaal netwerk optimaal worden benut. Dit met behulp van betere plannings-, coördinatie- en rapportagemethodieken.

Opdrachtgevers van BMC uit het jeugddomein werken aan het bereiken van de meest optimale resultaten voor jeugdigen en hun ouders. BMC heeft, als advies & managementbureau, veel ervaring met maatschappelijke- en organisatievraagstukken in het sociaal domein, waaronder jeugd. De wisselwerking tussen praktijk, kennis, onderzoek en ondernemen is daarbij cruciaal.

Hogeschool Windesheim is een kennisinstelling met ruim 21.000 studenten en richt zich voortdurend op duurzame verbetering van het onderwijs, professionele ontwikkeling van studenten en innovatie bij bedrijven en instellingen. Praktijkgericht onderzoek binnen hogescholen biedt uitdagende mogelijkheden en geeft tevens een stevige impuls aan de kwaliteit van opleidingen, de maatschappelijke dienstverlening en de kenniscirculatie tussen kennisinstellingen en hun omgeving.

Verbinding beleid, praktijk en onderzoek
BMC en Windesheim hebben de handen ineen geslagen om de jeugdzorg structureel impulsen voorwaarts te geven. Wij zijn daarom samen op zoek naar een expert op het terrein van sturing in de jeugdzorg en om de verbinding te leggen tussen beleid, praktijk en onderzoek. Vanuit BMC opereert u vooral als strategisch adviseur. Binnen Windesheim bent u als lector actief. U verdeelt uw tijd gelijk over beide organisaties. In beide omgevingen zal het doen van praktijkgericht onderzoek een belangrijk onderdeel zijn. Deze gecombineerde aanstelling levert voor beide organisaties meerwaarde op in kennisontwikkeling op het terrein van de jeugdzorg, waarmee ontwikkelingen direct doorvertaald kunnen worden naar meerdere contexten.

Functie inhoud advieswerk en onderzoek
Als strategisch adviseur werkt u aan adviesopdrachten gericht op strategische innovatie op het gebied van sturing in de jeugdzorg. Het gaat daarbij om de vormgeving van complexe beleids- organisatie- en bestuurlijke oplossingen. Om als adviseur steeds voorop te lopen in het vakgebied, verricht u onderzoek. U bent een boegbeeld van BMC op het terrein van jeugdzorg en haalt opdrachten binnen. U heeft een relevant netwerk en bouwt dit uit.

U bent verantwoordelijk voor de PR, mede door het houden van presentaties en het schrijven van aansprekende publicaties. Verder levert u een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van BMC, mede door verbindingen te leggen met andere sectoren. Daarnaast ontwikkelt u nieuwe instrumenten, draagt u kennis en ervaring over en begeleidt u (jonge) adviseurs.

Functie inhoud lector
Als lector doet u onderzoek naar de vraag hoe de zorg voor de jeugd zich moet ontwikkelen zodat de kwaliteit en de organisatie van de zorg gewaarborgd zijn.
Thema's voor het lectoraat zijn:

 • Regionaal en gemeentelijk jeugdbeleid (WMO);
 • Effectiviteit, kwaliteit, organisatie en financiering van de jeugdzorg (ondermeer Centra voor Jeugd en Gezin);
 • Samenwerking in de keten;
 • Werken in een gedwongen kader;
 • Transformatie (taken jeugdzorg naar gemeenten);
 • Jongerenwerk en wijkgericht werken.


U verricht onderzoek naar beleid en regie in de zorg voor jeugd, en maakt daarnaast gebruik van beschikbare onderzoeksresultaten van derden, om de kennisontwikkeling betreffende de veranderingen en innovaties op dit gebied te vergroten. U initieert, ontwerpt en realiseert praktijkgeoriënteerde onderzoeksprojecten, met bijzondere aandacht voor het vraagstuk van de wisselwerking tussen opvoeders en professionals. U heeft en ontwikkelt visie op de ontwikkelingen en de maatschappelijke problematiek rondom jeugdzorgbeleid. U draagt bij aan de innovatie van de opleidingscurricula SPH, MWD, Pedagogiek, Pedagogisch management Kinderopvang (PMK), Logopedie en Verpleegkunde. Tevens ontwikkelt u mede didactische concepten, door resultaten uit onderzoek te vertalen naar opleidingsonderdelen en door het laten participeren van studenten in onderzoek(sprojecten). U formeert en leidt een kenniskring die docenten ondersteund in de professionalisering bij het doen van onderzoek en/of kennisontwikkeling op het terrein van het lectoraat. Samen met de leden van de kenniskring, en anderen, realiseert u de beoogde doelen van het lectoraat. U draagt bij aan de ontwikkeling van minors op het terrein van vernieuwingen in de jeugdzorg voor studenten uit andere opleidingen.

FUNCTIE-EISEN:

Wat wij vragen

 • U bent een gepromoveerd sociaal-wetenschappelijk onderzoeker met kennis van het hoger onderwijs en expertise op het terrein van praktijkgeoriënteerd onderzoek op het terrein van beleid, jeugd en welzijn;
 • U hebt, met betrekking tot het onderzoeksdomein op het snijvlak van innovatie, jeugd en beleid, een erkende reputatie en autoriteit. Dit blijkt ondermeer uit prestaties en opiniërende publicaties;
 • Uw promotieonderzoek betreft bij voorkeur het jeugddomein;
 • U hebt minimaal tien jaar werkervaring en een sterk netwerk binnen en buiten de overheid;
 • U hebt aantoonbare ervaring met kenniscirculatie en kunt daarmee de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen naar een hoger plan tillen ;
 • U beschikt over operationele en strategische managementervaring en een (strategisch) netwerk in de zorgsector;
 • U beschikt over goede contactuele vaardigheden, bent flexibel, hebt een stimulerende uitstraling, bent innovatief en resultaatgericht. U hebt bewezen dit te kunnen combineren met teamgericht samenwerken;
 • Met het oog op de gewenste samenwerking met onder meer jeugdzorginstellingen is ervaring met het creëren van netwerken en het onderhouden van netwerkactiviteiten in deze functie onmisbaar;
 • U kent de wereld van hbo- en/of universitair onderwijs;
 • U beschikt over stevige adviesvaardigheden en kunt gemakkelijk schakelen tussen verschillende bestuursniveaus en tussen beleid en uitvoering;
 • U heeft actuele kennis op het gebied van strategisch, tactisch en operationeel jeugdbeleid, en op het gebied van


ARBEIDSVOORWAARDEN:
Wat bieden BMC en Windesheim
In beide organisaties treft u een enthousiast team en een omgeving waarin persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol speelt. De organisaties zijn ambitieus bij het verder ontwikkelen van de sturing in de jeugdsector. De combinatie van beide organisaties zal een passend aanbod doen, zowel voor wat betreft het salaris als de secundaire arbeidsvoorwaarden. U treedt formeel bij BMC in dienst.

Meer informatie bij BMC|Groep
drs. Caroline Mobach, manager marktgroep jeugd. Email: carolinemobach@bmc.nl; telefoon: 06-10 65 08 41.

Voor meer informatie bij Windesheim
dr. Loes Kater, MBA, manager kenniscentrum Gezondheid en Welzijn. Email:
l.kater@windesheim.nl; telefoon: 088-469 8761.
Download functieprofiel

Herkent u zichzelf in dit profiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.

Reageer op deze vacature

Vacature informatie

Bedrijf: BMC

Locatie: Amersfoort

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Meer vacatures

Vacatures