Financieel Adviseur - Planning en Control

BMC

Vacature informatie

Bedrijf: BMC

Locatie: Amersfoort

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Deze vacature is niet meer vacant

Financiën en Bedrijfsvoering
Succesvol presteren vereist een solide en betrouwbare basis: een doordacht financieel beleid, gekoppeld aan efficiënte bedrijfsvoering. In opdracht van overheden en andere publieke sectoren werkt BMC aan een continue verbetering en ondersteuning van de kwaliteit van de financiële functie. Onze adviseurs en managers zijn werkzaam op het brede gebied van Financiën en Bedrijfsvoering: begrotingsvraagstukken, planning en control, deregulering, bedrijfskracht, beleidsonderzoek, samenwerkingsvormen, decentralisatievraagstukken etcetera.

In verband met de groeiende vraag naar onze veelzijdige aanpak en topexpertise op het gebied van Financiën en Bedrijfsvoering, zijn wij op zoek naar nieuwe collega's in de volgende functie:

Financieel expert / adviseur planning en control

CONTEXT

De financieel expert/adviseur vervult opdrachten waarbij sprake is van beleidsontwikkeling en implementatie van beleid. Hij heeft vaak de rol van projectleider. Hij/zij vervult tijdelijk functies als (senior) adviseur planning en control, (senior) financieel adviseur, controller, directiecontroller, financieel consulent, projectcontroller, (senior) financieel beleidsmedewerker, medewerker financieel beheer, projectadministrateur, medewerkers AO/IC.

De financieel experts/adviseurs hebben meerdere jaren ervaring op het gebied van financiën of planning en control. Ze leveren een bijdrage aan alle onderdelen van de planning en control-cyclus. Ze beoordelen begrotingsaanvragen of investeringsaanvragen. Ze doen voorstellen voor verbetering van systemen, processen of de manier van werken vanuit hun dagelijkse ervaring binnen de opdracht.

Soms zijn ze als inhoudelijk coördinator of projectleider verantwoordelijk voor de totstandkoming van een concreet product. Vanuit die verantwoordelijkheid sturen ze inhoudelijk (of functioneel) medewerkers aan. Ze adviseren management en bestuur over het op te leveren product en doen concrete voorstellen voor verbetering van de manier van werken.


KERNTAKEN

1. Uitvoeren van opdrachten
Het uitvoeren van opdrachten in de rol van adviseur of projectmedewerker waarbij aan de orde is:

 • Beleidsadvies.
 • Consulentschap (financiën, P&O, ICT, sociale diensten, zorginstellingen).
 • Auditing.
 • Benchmarking.
 • Gestandaardiseerd onderzoek en analyse. 
 • Implementatie van beleid, vertaling van beleid naar de praktijk.
 • Ontwikkelen van instrumenten op het gebied van bedrijfsvoering.

De financieel expert/adviseur kan deel uit maken van een adviesteam dat een complex adviesproject uitvoert. Hij/zij verricht in dat geval ondersteunende werkzaamheden.

2. Acquisitie en Public Relations

 • Onderhoudt eigen netwerk.
 • Signaleert kansen in de markt en binnen het klantsysteem.
  Participeert desgevraagd in marketing en PR-activiteiten.
 • Maakt offertes, projectvoorstellen, plannen van aanpak en heeft een ondersteunende / uitvoerende rol bij het inschrijven op aanbestedingen en tenders.

3. Ontwikkeling BMC Groep

 • Levert desgevraagd een bijdrage aan de organisatieontwikkeling van de BMC Groep
  (kwaliteit, werving en selectie, bedrijfsvoering).
 • Levert desgevraagd inhoudelijke bijdragen aan bijeenkomsten van de BMC Groep.
 • Ontsluit kennis en ervaring t.b.v. de organisatie.

OPLEIDING EN ERVARING
HBO/WO en 5 - 10 jaar werkervaring in de publieke sector.


Herkent u zichzelf in dit profiel, gebruik dan deze link om te solliciteren.

Vacature informatie

Bedrijf: BMC

Locatie: Amersfoort

Opleidingsniveau:

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Meer vacatures

Vacatures