Strategisch beleidsadviseur Primair Onderwijs

Bedrijf
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Het team Primair Onderwijs heeft samen met het team Voortgezet Onderwijs en MBO vier strategisch adviseurs die breed inzetbaar zijn ten behoeve van complexe en team overstijgende dossiers en programma’s. Het takenpakket wordt na selectie in overleg met de teamleider en de andere adviseurs gemaakt.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam

In Amsterdam gaan dagelijks 63.000 kinderen naar (de basis)school. Door onder andere het lerarentekort staat de kwaliteit van ons onderwijs onder druk. We werken hard om met het Noodplan Lerarentekort Amsterdam de komende jaren een verandering teweeg te brengen, samen met de scholen. Bovendien krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen. Waar je wieg heeft gestaan is helaas nog steeds bepalend voor de kansen die je krijgt. Het Amsterdamse College maakt nu en in de toekomst werk van het tegengaan van deze ongelijkheid. Voor ieder kind streven we naar de beste ontwikkelkansen in onze stad.

Als Strategisch Adviseur zet je je in voor het langetermijnbeleid met betrekking tot het Primair Onderwijs, voer je regie op complexe dossiers/programma’s en doe je dat in goede samenwerking binnen het team, met andere teams en externe stakeholders.

Samen met de andere strategisch adviseur po en teamleider ben je verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering van het team. Je ondersteunt de teamleider op diverse aspecten van de integrale bedrijfsvoering van het team. Ook ondersteun en adviseer je het afdelingshoofd Onderwijs zo nodig met betrekking tot diverse complexe inhoudelijke (afdelingsbrede) onderwerpen en beleidsvraagstukken. Het team Primair Onderwijs heeft samen met het team Voortgezet Onderwijs en MBO vier strategisch adviseurs die breed inzetbaar zijn ten behoeve van complexe en team overstijgende dossiers en programma’s. Het takenpakket wordt na selectie in overleg met de teamleider en de andere adviseurs gemaakt. Durf jij de regie te pakken, en wil je een duurzame verandering teweeg brengen voor de kinderen in de stad, dan verwelkomen we jou graag in ons team!

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je voert regie op en zorgt voor realisatie van complexe programma’s en beleidsdossiers op een van de beleidsprioriteiten en geeft daarnaast vorm aan nieuwe ambities vanuit het werkveld en de politiek.
 • Je ondersteunt en adviseert de teammanager bij de integrale bedrijfsvoering van het team, HRM en financieel (bijv. het voeren van ontwikkelingsgerichte gesprekken met medewerkers uit het team, rol bij functioneringsgesprekken of vervanging in MT).
 • Je werkt in een dynamisch krachtenveld, waarin zowel scholen (zowel schoolbesturen, samenwerkingsverbanden als docenten), andere onderdelen van de gemeente (van uitvoering tot beleid), het college (wethouders onderwijs en jeugd) en de gemeenteraad de belangrijkste actoren zijn. Daarnaast zijn ook de G4, ministeries en de onderwijsinspectie belangrijke partners.
 • Je vertaalt rijksbeleid naar gemeentelijk beleid.
 • Je fungeert als opdrachtgever richting uitvoerende organisatie en personen.
 • Je opereert op strategisch niveau, legt verbanden, creëert draagvlak en bouwt actief samenwerkingsrelaties op en hebt goed oog voor samenhang met andere ontwikkelingen.
 • Je draagt zorg voor periodieke terugkoppeling over voortgang en resultaten aan de teammanager en het managementteam onderwijs.
 • Je draagt zorg voor het inhoudelijk voeden en de voorbereiding van besluitvorming over alle dossiers naar wethouder, commissie en Raad.
 • Je haalt kennis van buiten naar binnen (goede praktijkvoorbeelden, landelijke ontwikkelingen, ervaringen in andere steden en van andere gemeenten).

Dicht bij de Amsterdammers

Onderwijs zet zich in voor kwalitatief goede kinderopvang, (voorschools) onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt voor alle Amsterdammers tot 27 jaar. De afdeling bestaat uit drie (beleids)teams, VVE/Kinderopvang, Primair Onderwijs, VO/MBO en team Schooltuinen, team PIT en vijf teams Leerplicht.

Wat willen we bereiken?

 • Alle kinderen en jongeren doorlopen de schoolloopbaan die past bij hun capaciteit en potentie.
 • Alle jongeren vinden maximale, bij hun capaciteiten passende aansluiting op de arbeidsmarkt.
 • Amsterdam beschikt, verspreid over de stad, over voldoende, moderne en energiezuinige schoolgebouwen.

Afdeling Onderwijs

De ambitie van de gemeente is dat alle Amsterdamse kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond. Het bevorderen van kansengelijkheid en kwaliteit in het onderwijs heeft topprioriteit. De afdeling Onderwijs werkt nauw samen met de scholen in de stad.

De afdeling heeft het grootst aantal fte van OJZD en werkt aan:

 • Voorschoolse- en vroegschoolse educatie.
 • Toezicht en handhaving kinderopvang.
 • Zorgen dat alle kinderen en jongeren de schoolloopbaan doorlopen die past bij hun capaciteit en potentie, zowel in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) als het mbo.
 • Zorgen dat alle jongeren maximale, bij hun capaciteiten passende aansluiting vinden op de arbeidsmarkt.
 • Andere thema's zoals: het lerarentekort, het toelatingsbeleid en passend onderwijs.

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

Dit breng je mee

Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie Strategisch beleidsadviseur primair onderwijs zien we ook graag:

 • Wo-werk- en -denkniveau.
 • Dat je minstens tien jaar aantoonbare ervaring met bestuurlijk strategische advisering, bij voorkeur in een complexe (overheids)organisatie.
 • Dat je uitstekend schriftelijk en mondeling kunt communiceren.
 • Voor de uitvoering van de gedelegeerde leidinggevende taken (HRM), heb je minimaal 3 jaren ervaring met het (inhoudelijk) aansturen, coachen en begeleiden van collega’s.
 • Stevige strategische adviesvaardigheden en dat je uitstekend schriftelijk en mondeling kunt communiceren.
 • Voor de uitvoering van HRM-taken, Je hebt al ervaring met het (inhoudelijk) aansturen, coachen en begeleiden van minder ervaren collega’s.
 • Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Dat je een trekkersrol kan vervullen waarbij je de kwaliteiten van je collega’s goed weet in te zetten en regie kan nemen waar nodig.
 • Uitstekende analytische vaardigheden.
 • Affiniteit en aandacht voor de uitvoering van beleid.
 • Bij voorkeur beschikt je over een relevant netwerk binnen het onderwijsveld. Je kent het primair onderwijs goed en heb affiniteit met de uitdagingen van onderwijs in de grote stad. Ervaring met en bij één van onze samenwerkingspartners onderwijs en een goed netwerk binnen dit krachtenveld komen goed van pas.
 • Je hebt de vaardigheid om een goede balans te vinden tussen enerzijds behalen beleidsdoelen en anderzijds in te spelen op de actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen.
 • Bij spoedvragen of ad-hoc situaties houd je overzicht en bewaar je de rust. Je zoekt de verbinding en samenwerking op, bewaakt de belangen van kinderen, schoolbesturen en het College ten behoeve van de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast ben je ook in staat om door te gaan met alle andere belangrijke thema’s en onderwerpen die op langer termijn effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs.

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Inventiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.

Als Strategisch beleidsadviseur primair onderwijs kom je ons 32 tot 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Een bruto maandsalaris tussen € 4.777,- en € 6.365- (schaal 13) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en je hebt nog geen vast contract.
 • Het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Met ons interne expertisecentrum voor vakmanschapstrainingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen.
 • iPad en een mobiele telefoon.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon- werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt.
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en -plek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Ruim budget voor thuiswerkfaciliteiten, zoals een goede bureaustoel.
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam start zodra dit mogelijk wordt met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

Kijk hier voor het overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden.

Heb je nog vragen?

Vragen over de vacature kun je stellen aan Monique van Opstal, teammanager Primair Onderwijs (PO), 06-30321794 en Frank Barnhoorn, management ondersteuner team PO, 06-39270501.

Kijk ook op www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/werkenbij voor meer informatie over onze organisatie.

Solliciteren naar deze baan

 • Solliciteren kan via het sollicitatieformulier. De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 9 januari 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken.
 • Beoogde planning: briefselectie in week 2 en gesprekken in week 3 (vanaf 17-1-2022).
 • Heb je onze interesse gewekt, dan ontvang je een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. We plannen dan een (video)gesprek met je in. Eventueel volgt een tweede gesprek.
 • Een schrijfopdracht of rollenspel kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente verklaring omtrent het gedrag (vog) aanleveren.
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.

Vacature informatie

Bedrijf: Gemeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures

Op zoek naar een baan?
Wij helpen je graag!