Senior Manager Resource Management

EY

Vacature informatie

Bedrijf: EY

Locatie: Rotterdam

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Deze vacature is niet meer vacant

Senior Manager Resource Management

Bij Ernst & Young werken 167.000 professionals samen met het doel om diensten op het gebied van Assurance, Tax, Transaction en Advisory te verlenen. We delen dezelfde kernwaarden en een compromisloze inzet voor kwaliteit en onze relaties.
 
Samenvatting functie
Als Senior resource manager ben je verantwoordelijk voor zowel resource management als ook capacity & workforceplanning ten behoeve van de serviceline Assurance en rapporteer je rechtstreeks aan de People Leader voor Assurance. Je houdt toezicht op de inzet van de professionals binnen onze Nederlandse organisatie en stemt in voorkomende gevallen deze inzet af met de Sub-Area (te weten BeNe). Het strategisch plan van de organisatie staat hierbij centraal waarbij voortdurend wordt gestreefd naar het optimaliseren van de efficiency, minimaliseren van onnodige reisbewegingen, team opbouw (teampiramides), mobiliteit en een flexibele inzet van het personeel.

Binnen Nederland ben je verantwoordelijk voor de efficiënte inzet van onze professionals en stuur je de planningsactiviteiten aan. Daarnaast houd je intensief contact met het internationale netwerk van Ernst & Young, waarbij je ook de Nederlandse planning verzorgt voor (grote) internationale opdrachten, voor zover de uitvoering in Nederland gaat plaatsvinden. Gezien de aard en timing van deze activiteiten,de sterke gerichtheid op optimalisatie en efficiëntie, is er sprake van een hoge mate van complexiteit. Je zult immers te maken krijgen met uiteenlopende parameters en talloze vaststaande relaties, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Je werkt met het oog op procesbeheer en -verbetering nauw samen met de leiders van de lokale servicelines.
 
Taken

 • Het beoordelen en (in)plannen van, en het beslissen over de toekomstig benodigde middelen op basis van de beoogde werkstromen en de te verwachten mutaties daarbinnen
 • Het verschaffen van nadere informatie over en analyses met betrekking tot de inplanning van onze professionals, ter ondersteuning van de uitwerking van de planning voor het huidige en komende boekjaar
 • Het verlenen van bijstand bij het doorlopende prognoseproces, door de vergelijking tussen prognose en daadwerkelijke planningsinstrumenten te analyseren; het bewaken van de voortgang bij het halen van de geplande uren en inzet, en het ondersteunen van het beheer van de personeelsbezetting, teneinde binnen de ter beschikking staande uren aan de behoeften van cliënten te voldoen
 • Het (waar nodig) nader bespreken van verzoeken vanuit de business en het invloed uitoefenen op mensen, zodat er van een gepaste reactie sprake kan zijn die in lijn is met de bedrijfsdoelstellingen
 • Het onderhouden van contacten en opbouwen van een relatie met de Sub-Area Resource Planning Leaders en de Local Resource Leaders, ook binnen andere sub-servicelines, teneinde inzicht te verwerven in het effect van de betreffende beslissingen op de financiële resultaten en in de gevolgen voor de personeelsbezetting, alsmede in de manier waarop de bestaande vaardigheden aan de hand van een cross-serviceline invulling (bijv. interne/externe detacheringen) kunnen worden verbeterd
 • Het onderhouden van contacten met EMEIA en het mondiale netwerk van Ernst & Young, teneinde de planningsfunctie verder te optimaliseren
 • Het voeren van overleg met het Assurance Management Team ten behoeve van de strategische planning en verbeteringen, alsmede om aangelegenheden inzake personeelsleden of cliënten te bespreken, conflicten en kwesties voor te leggen, en eventueel een alternatieve benadering voor lopende zaken te bespreken
 • Topdown betrokken zijn bij beslissingen op het vlak van de inzet van professionals, met name bij grote en/of ingewikkelde projecten
 • Leiding geven aan een professioneel resource management-team (8 fte’s), dit team coachen en bijstaan bij lastige planningskwesties of indien tussenkomst door een senior manager nuttig kan zijn; het (waar van toepassing) delegeren van verantwoordelijkheden 

Vereiste kennis en vaardigheden:

 • Afgeronde relevante academische opleiding
 • Circa 10 jaar ervaring met project- en programmamanagement, bij voorkeur bij een professionele dienstverlener of vergelijkbare organisatie
 • 'Troubleshooter' met helikopterview, sterke communicatieve vaardigheden, volwassen persoonlijkheid
 • Vermogen om met alternatieve benaderingen te komen voor kwesties inzake personeelsbezetting, waarbij rekening wordt gehouden met de cliënt, het engagementteam en het personeel. De uiteindelijke beslissing communiceren en uitdragen. Sterke projectmanagement- en leidinggevende vaardigheden
 • Goed in verandermanagement en in het fungeren als katalysator voor procesverbeteringsinitiatieven
 • Gedegen kennis van professionele dienstverleners en de manier waarop zij met strategische initiatieven omgaan
 • Flexibele instelling, het betreft een landelijke rol waarbij alle kantoren van Ernst & Young Nederland met enige regelmaat bezocht zullen worden.
 • Uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal

Interesse?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tosca Spee, Senior Recruiter, tosca.spee@nl.ey.com, (088) 407 2148.

Vacature informatie

Bedrijf: EY

Locatie: Rotterdam

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Marktconform

Meer vacatures

Vacatures