Senior Medisch Adviseur Paramedische Zorg

Bedrijf
Locatie
Diemen
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Het sectorale team Paramedische Zorg is op zoek naar een ervaren medisch adviseur. Op dit moment liggen er in ons team een aantal urgente vraagstukken over de zorg in het basispakket. Ben jij een senior adviseur met een focus op fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en/of logopedie? Wil jij significante verbeteringen bewerkstelligen in de zorg en de kwaliteit van de zorg? Dan maken we graag kennis met je.

Zorginstituut Nederland

Als Zorginstituut Nederland zijn wij van het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg voor alle Nederlanders. De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Maar de zorgkosten stijgen: we worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,5 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg. 

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening. 

Het Zorginstituut heeft veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister VWS. Er werken ongeveer 450 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen. 

De afdeling Zorg en het team Paramedische Zorg

De afdeling Zorg van het Zorginstituut adviseert over de samenstelling van het pakket van goede verzekerde zorg en heeft ongeveer 200 medewerkers. De afdeling bestaat uit negen specialistische teams die in een nieuwe verhouding tot elkaar samenwerken. Het sectorale team Paramedische Zorg, dat uit circa 10 professionals zal gaan bestaan, richt zich primair op het coördineren van het stakeholdermanagement voor de Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek) en een aantal andere zorggebieden (mondzorg, ziekenvervoer, arbeidsgeneeskunde en hulpmiddelenzorg). Het team bouwt en onderhoudt contacten met de relevante partijen binnen deze velden, en zorgt dat ZIN voldoende kennis heeft over de ontwikkelingen in de sector en veranderende behoeften. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor reguliere pakket- en kwaliteitstaken voor vraagstukken binnen op het gebied van de sector en zorgt het voor de beantwoording van vragen uit en over de sector. 

Functieomschrijving

Wij zoeken een ervaren adviseur met een focus op de beroepenvelden fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie. Op dit moment liggen zijn er een aantal urgente vraagstukken over de beroepenvelden fysiotherapie en oefentherapie in het basispakket. Daarmee kun jij samen met een collega direct aan de slag. 

Als senior adviseur heb je een brede blik op de paramedische zorg in de eerstelijn, de meerwaarde hiervan in het kader van Passende Zorg en de noodzaak tot samenwerking door paramedische disciplines onderling en met andere professionals in de eerstelijns (bijv. huisarts, psycholoog, wijkverpleegkundige). Je raakt betrokken bij (de aanleiding van) meerdere projecten en de agendering van het Zorginstituut. Je neemt leiding over de vraag: “Zou een bepaalde (nieuwe) vorm van zorg moeten worden opgenomen of opgenomen blijven in het basispakket?”, waarbij je steeds voor ogen houdt of het om bewezen effectieve zorg gaat en of de zorg voldoet aan de principes van Passende zorg. 

Je signaleert knelpunten, mogelijkheden en potentiele risico’s binnen jouw aandachtsgebied(en) en komt met een nieuwe visie of alternatieve oplossingen. Je gebruikt jouw netwerk in de relevante beroepenvelden om problemen bespreekbaar te maken en adviezen of oplossingsmogelijkheden te toetsen. Op deze manier ontwikkel je nieuwe adviesproducten en –processen en beleid, waarvoor draagvlak is om te kunnen implementeren en waarvan betrokken partijen erkennen dat dit hét resultaat is dat significant bijdraagt aan het verbeteren van de zorg. 

Functie-eisen

De collega die wij zoeken:

 • Heeft een afgeronde wetenschappelijke opleiding, bij voorkeur met een promotie.
 • Heeft aantoonbare ervaring in complexe adviestrajecten met
 • Heeft een goed netwerk of is bereid een netwerk te bouwen in het beroepenveld fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en/of diëtetiek.
 • Is uitstekend in staat zelfstandig te werken, maar kan op de juiste momenten intern en extern afstemmen.
 • Kan goed in teamverband werken en kan goed met verschillende soms tegenstrijdige belangen omgaan.
 • Beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden, in woord en geschrift.
 • Is omgevingsbewust en heeft politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een structurele functie van 32 tot 36 uur per week (0.8-1 fte) waar je per direct kunt beginnen. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar die bij voldoende functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6419,14 bruto per maand (max. Schaal 13 CAO Rijk). Daarnaast bieden wij flexibele werktijden, goede werk-privé balans, 23 vakantiedagen, 26 ATV-dagen en een flexibele ABP-pensioenvoorziening. Je wordt voorzien van een laptop en telefoon en hebt de vrijheid om te werken vanuit huis, op kantoor of een andere plaats. Je krijgt toegang tot een breed aanbod van online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Tevens ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets, bedrijfsfitness of een studie.

Meer informatie over de vacature

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Harald Miedema, medisch adviseur, telefoonnummer 06-30886266. Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl 

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatie (cv en brief) tot 3 november 2021 mailen naar Zorginstituut Nederland t.a.v. team P&O: info@zinl.nl onder vermelding van vacaturenummer 2021038013. Je kunt je sollicitatie ook opsturen naar het team P&O, Postbus 320, 1110 AH Diemen 

Diversiteit en Inclusiviteit

ZIN hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Vacature informatie

Bedrijf: Zorginstituut Nederland

Locatie: Diemen

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures