Teammanager Paramedische Zorg

Bedrijf
Locatie
Diemen
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Zorginstituut Nederland

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

Voor het sectorteam Paramedische Zorg zijn wij op zoek naar een teammanager. Wil jij bijdragen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg in Nederland? Dan maken we graag kennis met je.

Zorginstituut Nederland

Als Zorginstituut Nederland zijn wij van het samenstellen van het pakket van goede verzekerde zorg voor alle Nederlanders. De Nederlandse gezondheidszorg is een van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Maar de zorgkosten stijgen: we worden ouder, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,5 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening. 

Het Zorginstituut heeft veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister VWS. Er werken ongeveer 450 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen. 

De afdeling Zorg en het team Paramedische Zorg

De afdeling Zorg van het Zorginstituut (ZIN) adviseert over de samenstelling van het pakket van goede verzekerde zorg en heeft ongeveer 200 medewerkers. De afdeling bestaat uit negen specialistische teams die in een nieuwe verhouding tot elkaar samenwerken. Het sectorale team Paramedische Zorg, dat op dit moment uit circa 10 professionals bestaat, richt zich primair op het coördineren van het stakeholdermanagement voor de Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek) en een aantal andere zorggebieden (mondzorg, ziekenvervoer, arbeidsgeneeskunde en hulpmiddelenzorg). Het team bouwt en onderhoudt contacten met de relevante partijen binnen deze velden, en zorgt dat ZIN voldoende kennis heeft over de ontwikkelingen in de sector en veranderende behoeften. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor reguliere pakket- en kwaliteitstaken voor vraagstukken binnen op het gebied van de sector en zorgt het voor de beantwoording van vragen uit en over de sector. 

Functieomschrijving

De teammanager legt verantwoording af aan het afdelingshoofd Zorg. Daarboven zit de Raad van Bestuur. In de praktijk heeft de teammanager voor inhoudelijke vraagstukken veel contact met de bestuursleden.

 • De teammanager heeft de rol van gedelegeerd opdrachtgever voor specifiek toegewezen projecten en projectmatige taken. De werkzaamheden worden veelal door projectleiders en medewerkers uitgevoerd. De teammanager heeft vooral een rol in een adequate opdrachtformulering, samenstelling van projectteam (ook vanuit andere teams), bewaking van de kaders, de samenhang met andere activiteiten van ZIN, het organiseren van de kwaliteitsbewaking en het borgen van een goede routering richting besluitvorming en externe communicatie.
 • De teammanager is lid van het MT Zorg en vanuit die verantwoordelijkheid mede verantwoordelijk voor het tactisch beleid, agendering/prioritering van activiteiten, opstellen van jaarplan, de samenhang binnen ZIN, maar ook tussen inhoud, relaties en proces, het afdelingsbudget, etc. De portefeuilles van teammanagers kunnen rouleren en er wordt verwacht dat zij elkaars rol kunnen overnemen.

Functie-eisen

Wij zoeken iemand die

 • bedreven is in het leggen en onderhouden van contacten in een breed stakeholderveld met uiteenlopende belangen en daarbij de positie (van ZIN) weet te markeren;
 • op een natuurlijke wijze verbinding maakt tussen verschillende domeinen in de zorg en daarmee ongebaande paden durft te betreden;
 • kennis en affiniteit heeft met de zorg en de verschillende dynamieken daar binnen;
 • Begrijpt wat (de rol en positie van ZIN inzake) het verzekerde pakket en kwaliteit is;
 • zorg draagt voor evenwicht binnen het (management) team.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van teammanager (m/v) is een fulltime, structurele functie voor 36 uur per week (1,0 fte). Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar die bij voldoende functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.096,00 bruto per maand (schaal 14, CAO Rijk), bij een fulltime dienstverband. Verder biedt het Zorginstituut flexibele werktijden, 23 vakantiedagen, 26 ATV-dagen en een ABP-pensioenvoorziening. Je wordt voorzien van een laptop en telefoon en hebt de vrijheid om te werken vanuit huis, op kantoor of een andere plaats. Je krijgt toegang tot een breed aanbod van online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37% van je salaris, waar de vakantie-uitkering en een vaste eindejaarsuitkering onderdeel van uit maken. Het IKB kun je naar eigen wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets of werk-gerelateerde studie.

Meer informatie over de vacature

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Suzan Orlebeke, Teammanager Paramedische Zorg a.i (06-23020500). Meer informatie over het Zorginstituut kun je vinden op onze website: www.zorginstituutnederland.nl. 

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatie tot 5 oktober mailen naar Zorginstituut Nederland, t.a.v. team P&O: info@zinl.nl, onder vermelding van vacaturenummer 2021021169. Je kunt je sollicitatie ook opsturen naar het team P&O, postbus 320, 1110 AH Diemen. Een assessment maakt deel uit van de procedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Vacature informatie

Bedrijf: Zorginstituut Nederland

Locatie: Diemen

Opleidingsniveau: WO

Op zoek naar een baan?
Wij helpen je graag!