Manager Operations

Schaekel & Partners

Vacature informatie

Bedrijf: Schaekel & Partners

Locatie: Oirschot

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Deze vacature is niet meer vacant

Waarom is deze positie vacant?

Care2U is een middelgroot ICT bedrijf dat bijdraagt aan een efficiëntere en effectievere eerstelijnszorg voor mensen met een of meerdere chronische aandoeningen en/of complexe zorg. De organisatie is sterk in ontwikkeling en groeit snel. Daarnaast worden nieuwe markten ontgonnen door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te introduceren (o.a. Mijn GezondheidsPlatform). Recentelijk is Care2U onderdeel geworden van Promedico Groep (ontwikkelt en beheert huisartsen- en apothekersinformatiesysteem). De Promedico Groep is een belangrijke speler op de eerstelijnsgezondheidszorg en ontwikkelt oplossingen ter ondersteuning van alle partijen in de zorg vanuit haar kernwaarden: Open, Samen en Persoonlijk. Mede hierdoor bevindt de verdere ontwikkeling van de Care2U organisatie zich in een stroomversnelling. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat een nieuwe positie is gecreëerd: Manager Operations (MO). Samen met de Algemeen Directeur en de Manager Implementatie en Support vormt hij of zij het directieteam: het dagelijks bestuur. De MO is eindverantwoordelijk voor de operatie (productontwikkeling en beheer) en rapporteert aan de Algemeen Directeur. De organisatie telt ruim 20 medewerkers in de leeftijd tussen 35 en 45 jaar. Standplaats is Oirschot. Promedico bevindt zich in Utrecht.

Wat is het primaire takenpakket van de Manager Operations?

De Manager Operations:

 • Verzamelt informatie over de trends in de zorg, ontwikkelingen in ICT-technologie, wet- en regelgeving en klantervaringen in nauwe samenwerking met Implementatie en Commercie.
 • Ontwikkelt en implementeert de productstrategie voor ketenzorg en eHealth en een portfolio met een scope van 1 tot 3 jaar, samen met Implementatie en Commercie.
 • Managet het budget behorende de bij de gemaakte plannen.
 • Initieert en creëert -samen met product owners, softwarecommissies, klankbordgroepen- waar nodig functionele ontwerpen of specificaties gericht op de gebruikers. Deze ontwerpen voldoen aan gebruikersvriendelijkheid, volledigheid en performance. 
 • Beheert de producten.
 • Neemt deel aan managementteam Care2U, Promedico Groep Business Review.

Is verantwoordelijk voor de afdeling Productmanagement en ICT

 • Informeert medewerkers over missie/visie/strategie en begeleidt hen in de implementatie hiervan.
 • Geeft integraal leiding aan de afdeling Productmanagement (middelen, medewerkers en processen).
 • Formuleert jaarlijks afdelingsdoelen en actieplannen, rapporteert periodiek in het Management Team over de voortgang hiervan en stuurt op continue verbetering.
 • Stuurt externe software-ontwikkeling, ICT-beheer en hosting aan.

Specifieke en/of bijzondere taken -  overstijgende taken

 • Uitvoeren van taken en werkzaamheden op basis van eigen voortschrijdend inzicht.
 • Bijzondere projecten in opdracht van of samenspraak met het management en directie.

Wat wordt daarnaast van de MO verwacht?

Levert op basis van de strategie een effectieve, gestructureerde en doelgerichte bijdrage aan Promedico en formuleert op basis daarvan individuele aandachtspunten en doelstellingen

 • Identificeert zich met de strategische uitgangspunten van Promedico Groep en de daarbij behorende besluitvorming van het management, directie en bestuur. 
 • Levert een concrete en proactieve bijdrage aan het succesvol opereren van Promedico Groep binnen de strategische uitgangspunten en verdere groei van Promedico en accepteert daarbij afwijkende taken.
 • Werkt en denkt vanuit klantbelang waarbij kwaliteit van dienst en product passend zijn binnen de kaders en regelgeving van de markt en de innovatieve doelstellingen van het geheel van producten van Promedico Groep.
 • Levert een actieve bijdrage aan het behalen van de organisatiedoelstellingen van Promedico Groep en is gericht op samenwerken.

Welke competenties en eigenschappen zijn van belang?

Kernwaarden

 • Prestatiemotivatie
 • Samenwerken
 • Organisatiesensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid

Functie-competenties

 • Innoverend vermogen
 • Communicatief
 • Leidinggeven
 • Oordeelsvorming
 • Daadkracht

KPI’s en resultaatgebieden

 • Initiëren van voorstellen i.v.m. vernieuwende producten
 • Sturen op plannen en budgetten
 • Continue verbetering van werkprocessen, productontwerp 
 • Zichtbaarheid Care2U en Promedico naar buiten
 • Stabiliteit en beschikbaarheid producten en diensten
 • Tijdig en correct borgen wet- en regelgeving in product en organisatie
 • Ontwikkelen van medewerkers

Wat zijn de achtergrond en het kennisniveau van de MO?

Opleiding

 • Academisch, bij voorkeur Informatica/ Bedrijfskunde, aangevuld met praktijkgerichte opleidingen, cursussen en/of trainingen.

Kennis en werkervaring

 • Kennis van de bedrijfsprocessen in de eerstelijnsgezondheidszorg is geen must, maar wel een voordeel om snel effectief inzetbaar te zijn.
 • Heeft ruime ervaring in het leiden van projecten in een ICT-omgeving.

Sollicitatie
Indien deze positie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie graag tegemoet. U kunt direct solliciteren via dit formulier op onze website. In het veld Opmerkingen geeft u aan ‘MO Care2U’.

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met 

Piet Hein de Sonnaville van Schaekel & Partners (pietheindesonnaville@schaekel.nl)

Over Schaekel & Partners

De beste mensen worden gevonden

Ondernemingen en organisaties die de ambitie hebben de beste mensen aan te trekken, werken met Schaekel & Partners. In onze visie wordt de beste kandidaat voor een positie namelijk gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. Schaekel & Partners kent hen of vindt hen. Wij bieden bedrijven een objectieve keuze van kandidaten. Dat is onze kracht.  

Wij richten ons op management- en specialistische functies rondom de bedrijfsvoering met focus op Operations & ICT. De invulling van een functie is situatie-afhankelijk en kan in verschillende vormen: tijdelijk of vast of bijvoorbeeld project-gebaseerd. De situatie bepaalt de vorm.   

Schaekel & Partners is opgericht in 1987 en gevestigd in Utrecht.

Vacature informatie

Bedrijf: Schaekel & Partners

Locatie: Oirschot

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Meer vacatures

Vacatures