Bestuursadviseur Architectuur

Schaekel & Partners

Vacature informatie

Bedrijf: Schaekel & Partners

Locatie: Den Haag

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Deze vacature is niet meer vacant

Over het Ministerie van Defensie Defensie

Defensie is dagelijks actief in Nederland en in het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee draagt Defensie, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land. De wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en draagt bij aan de ambitie van Nederland dat mensen zich wereldwijd in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien.

Bij het Ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Commando Diensten Centra en de Defensie Materieel Organisatie.

De Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) ondersteunt de ambtelijke en politieke leiding bij het sturen van de organisatie en bij het afleggen van verantwoording, specifiek op het gebied van bedrijfsvoering en informatievoorziening. Binnen deze context heeft de HDBV het doel de kwaliteit van de defensiebrede bedrijfsvoering en IT te verbeteren, teneinde optimale ondersteuning van de operationele gereedstelling en inzet mogelijk te maken. De Hoofddirecteur Bedrijfsvoering fungeert tevens als CIO van het Ministerie van Defensie.

De bedrijfsvoering en IT zijn ter ondersteuning van het primaire proces (en geen doel op zich) en worden in samenhang en integraal beschouwd. De speerpunten van de HDBV zijn het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie, de vereenvoudiging van de besturing en de vernieuwing van de IT van Defensie.

Over het CIO Office

IT verandert onze wereld voortdurend. Het is voor de krijgsmacht een strategische enabler die zich in een razend tempo verder ontwikkelt. Het is een game changer die een ongekende én richtinggevende invloed heeft op zowel primaire als ondersteunende processen, ook bij Defensie. IT is daarmee geen ondersteunende functie of PIOFAH-factor meer, maar is qua belang vergelijkbaar met een hoofdwapensysteem.

Op IT-gebied kent Defensie een centrale uitvoeringsorganisatie Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC). Deze is onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie. In de Bestuursstaf is er een CIO Office dat direct valt onder de HDBV. Het CIO Office is op zoek naar een Bestuursadviseur Architectuur.

Het CIO-office van Defensie is o.a. verantwoordelijk voor:

 • Advisering aan de ambtelijke en politieke leiding over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico’s van grote projecten met een IT-component.
 • Het adviseren over IT als onderdeel van de bedrijfsvoering van Defensie.
 • Het ontwikkelen en actueel houden van de IT-strategie.
 • Op grond van de strategie ontwikkelen, onderhouden en toezien op de naleving van de enterprise architectuur in lijn met architecturen van Rijk, NAVO en EU.
 • Het stellen van kaders en eisen voor o.a. project portfoliomanagement, projectuitvoering, applicatiediensten, IT-dienstverlening en het toezicht houden op de naleving.
 • Toezicht houden d.m.v. risicoanalyses, reviews en second opinions.

Wat verwacht het Ministerie van Defensie van de Bestuursadviseur Architectuur?

Defensie staat als gevolg van IT-ontwikkelingen de komende jaren voor grote vraagstukken. Het analyseren en visualiseren van complexe vraagstukken waarin bedrijfsvoering en IT (architectuur) samenkomen, vormt de kern van de activiteiten van de Bestuursadviseur Architectuur. De Bestuursadviseur Architectuur richt zich voornamelijk op organisatiebrede aspecten van de IT-architectuur. Hij is in staat verschillende scenario’s te schetsen met de bijbehorende consequenties en deze op een voor ieder begrijpelijke wijze weer te geven. In samenhang en bezien vanuit verschillende stakeholdersperspectieven (van de Defensie-top / bestuurders tot IT-projectmedewerkers).

De bestuursadviseur die wordt gezocht, is een verbinder pur sang. Geen theoreticus, die ingewikkelde modellen produceert, maar een juist iemand die gewend is te communiceren op verschillende niveaus binnen de organisatie. Is kundig en standvastig, zet de koers uit en neemt anderen daarin mee. Dit gebeurt dikwijls aan de hand van scenario’s die juist ook voor niet deskundigen begrijpelijk zijn en overtuigen. Noem het de vereenvoudiger, die in staat is perspectieven te schetsen op basis van veranderingen die zich aandienen in de organisatie.

Wat is de plaats in de organisatie?

Het CIO Office valt onder de Hoofddirectie Bedrijfsvoering. Binnen het CIO Office werken circa 7 personen. De Bestuursadviseur Architectuur maakt deel uit van het CIO Office.  Hij rapporteert aan het hoofd van het CIO Office, de heer Ari Nagtegaal. 

Welke functie-eisen zijn van belang?

De Bestuursadviseur Architectuur:

 • Heeft aantoonbare, meerjarige ervaring in grotere organisaties waar een veelheid aan functies wordt uitgeoefend.
 • Heeft gewerkt in een bestuurlijk en organisatorisch complexe omgeving, kan omgaan met een diversiteit aan stakeholders en verschillende belangen.
 • Begrijpt de wereld van de IT-architectuur (theoretische kaders, modellen).
 • Heeft ervaring in het aansturen van en werken met IT-professionals en IT-specialisten.
 • Kan externe marktpartijen aansturen.
 • Is positief en oplossingsgericht, is in staat creatieve oplossingen aan te reiken.
 • Is pragmatisch, hands-on, lost de problemen van alledag op.
 • Heeft een duidelijk visie en is in staat anderen daarin mee te nemen.
 • Neemt initiatief.
 • Is van nature een verbinder, niet alleen tussen mensen onderling, maar ook in de relatie tot complexe problemen, organisatiedoelstellingen en de mens daarbinnen. Samenwerken staat centraal.
 • Heeft verstand van zaken en levert een hoog kwaliteitsniveau. Is niet snel tevreden, legt de lat hoog voor zichzelf en voor zijn collega’s.
 • Heeft uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Is sociaalvaardig.
 • Heeft een afgeronde wo-opleiding (bedrijfskundige informatica, bestuurlijke informatica).

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

 • Saamhorigheid. Werken binnen Defensie betekent samenwerken met de omgeving. De basis hiervoor wordt gevormd door een grote mate van collegialiteit. Als er ergens teamgeest en verbondenheid heerst, is het bij dit ministerie. Het is een hechte organisatie, waar grote betrokkenheid heerst.
  Naar elkaar en voor elkaar.
 • Maatschappelijke relevantie. Werken aan vrede en veiligheid. De mensen die hier werken, kiezen hier bewust voor, ook wanneer zij niet direct als militair actief zijn.
 • Diversiteit. Een werkomgeving als deze kenmerkt zich door grote diversiteit: de hoeveelheid en intensiteit van de contacten, de schaalgrootte van de organisatie, de complexiteit ervan en vooral ook: de reikwijdte van het werkterrein van de Bestuursadviseur Architectuur.
 • Loopbaanperspectief: binnen Defensie is veel ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief. Leer- en ontwikkelcurven zijn stijl. Er is een grote mate van vrijheid in de aanpak van zaken, zolang deze het einddoel dienen.

Tot slot

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de arbeidsvoorwaarden van het Ministerie van Defensie, schaal 14. De standplaats van deze positie is Den Haag.

Sollicitatie
Indien deze functie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie graag tegemoet. U kunt direct solliciteren via dit formulier op onze website. In het veld Opmerkingen geeft u aan ‘BA Min Def’.

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Piet Hein de Sonnaville van Schaekel & Partners via pietheindesonnaville@schaekel.nl.

Over Schaekel & Partners

De beste mensen worden gevonden

Organisaties die de ambitie hebben de beste mensen aan te trekken, werken met Schaekel & Partners. In onze visie wordt de beste kandidaat voor een positie namelijk gevonden, deze meldt zich niet vanzelf. Schaekel & Partners kent hen of vindt hen. Wij bieden bedrijven een objectieve keuze van kandidaten. Dat is onze kracht. Wij richten ons op management- en specialistische functies rondom de bedrijfsvoering met een focus op Operations & ICT. 

Schaekel & Partners is opgericht in 1987 en gevestigd in Utrecht.

Vacature informatie

Bedrijf: Schaekel & Partners

Locatie: Den Haag

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Meer vacatures

Vacatures