SAP Delivery Manager Public Sector

Bedrijf
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Sectoren
 • 13th month pay & Holiday allowance
 • Bonus Program
 • 26 holidays
 • Training & Learning opportunities
 • Laptop & Smartphone
 • 32-40 hours p.w.

Ben jij klaar om aan de slagte gaanin depubliekesector met de aanstaande digitaliseringsgolf? Lees dan verder!

Jouwleiderschap,ervaring entrack recordop het gebied van succesvolleIT-implementatiesbij de overheidmaken het verschil en leveren een bijdrage aan onze ambitie om de komende jarenonze klantenbij deRijksoverheid en de bredere publieke sectorte helpen hunstrategischedigitaliseringsdoelen te realiseren.Denk jij impact te kunnen maken als IT Delivery Manager binnen onze Public Sector team?Dan zijn wij op zoek naar jou!

Jouw rol

AlsDelivery Managersta je aan het roerin grotedigitaliseringsprojecten bij de overheid. Je zultleiding gevenaan multidisciplinaire teams om de volgende generatieinnovatieveERPen anderetechnologieënte implementeren.Jouw specifieke kennis vanprocessen en wet- en regelgeving bij de overheid,in combinatie met jouwunieke en gedrevenleiderschap,steltje in staat omleiding te geven aancomplexe digitaliseringsprojecten. Het begrijpen en gebruik maken van nieuwe en innovatieve IT, zoals Cloud enDataAnalytics,zulleneen centrale rol spelen inhet succesvolzijn en het toekomstbestendig maken van de informatievoorziening.

Door jouw ruime ervaring overtuig je belanghebbenden in een project van je aanpak en zorg je ervoor dat hun betrokkenheid gecontinueerd wordt gedurende het project.Je weet als geen ander hoe je tegengestelde belangen en weerstand in een project weet om te buigen in begrip en constructief gedrag.

Dit doe je natuurlijk niet alleen. Samen met collega’s initieer je en geef je vorm aande groeiende digitaliseringsvraag bij de overheid.De groep isgroeiende en als ervaren Delivery Lead zul jeéén van de pilaren zijn van ditveelzijdigeteam.

Jouw team

Accenture Technologyzet volop in op baanbrekendeIT-innovatiesom onzeklanten te helpentransformeren, groeien en hun organisaties te verbeteren. Onze expertise, kunde en ervaring zorgen ervoor dat onze klanten ons vertrouwen in het vinden van de juiste oplossingen voor watde huidige digitale tijdperkvan hen verlangt en eist.Maar ook wat hen in staat stelt om de informatievoorziening te verbeteren en het beleid, binnen de gestelde wet- en regelgeving, mogelijken uitvoerbaarte maken.

Accenture opereert wereldwijd en levertIT dienstenin verschillende markten, waaronder de publieke sector. Nauwe samenwerking met collega’s uit andere landen stelt ons in staat om te leren van soortgelijke projecten die elders in de wereldreedszijn uitgevoerd. Maar ook levert het kansen op om onze ervaring te delen met collega’s, zowel in het binnenland als het buitenland. Kortom, een uitgebreid netwerk waar ontzettend veel kennis en kunde uit te putten is om onze klanten kwalitatief hoogwaardige IT-diensten te leveren.

Jouwachtergrond

 • Je bent bewezen succesvol en hebt minimaal 5 jaar ervaring als IT Delivery Lead en/of IT Projectmanager bij de overheid. Bij voorkeur bij het Ministerie van Defensie of andere ministeries;

 • Je bent gewend om succesvol te schakelen met de behoeftestelling vanuit politiek,gebruikers én IT;

 • Je bent gewend om te schakelen in een politiek gevoelige omgeving en daarbij de haalbaarheid van je projectdoelstellingenovereind te houden;

 • Je hebt gedegen kennis van en inzicht in de processen en de organisatie van de informatiestromen en de(technische)infrastructuuren architectuurdiedaarvoor nodigis;

 • Je kunt goedonafhankleijken proactief werken.Plannen, organiseren, afstemmen met stakeholderszijn activiteiten waar je bedreven in benten waar je energie uit haalt;

 • Je hebt een zesde zintuig voor het proactief identificeren van projectrisico’s en daar op een zorgvuldige wijzeweet opte anticiperen;

 • Je hebt ruime ervaring met de gangbare IT-implementatiemethodologienzoals Agile,Waterfallen/of de combinatie van beide (hybride);

 • Je bent een uitstekendecommunicatoren je weet verschillende doelgroepen blijvend te motiveren en te enthousiasmeren;

 • Ervaringmet ERPprojecten in het algemeen enSAP projectenin het bijzonder is een pré;

Onsaanbod

Accenture iseengeweldigeplekomtewerkenenjezelfteontwikkelen. Kies jevoorAccenture, dan word jeeenschakelineenbedrijfopwereldniveau. Door develesamenwerkingsverbandenenrelatiesmetklantenzijnwijtrots oponzelevendigeendiversebedrijfscultuur.Wijstaanvooreenagileaanpak, end-to-end serviceseneenrealistischemindset.Wijwillendeechtejijlerenkennenenjeverderhelpenmet jeprofessioneleenpersoonlijkeontwikkeling,waarje interesseookmaarligt. Jedoorlooptgedurendejecarrièrebijonsmeerdereleertrajecten(formeeleninformeel) om jevaardighedenenexpertisebinnenjeroluittebreiden.

Naastonzeopportunistischewekomgevingendemeestuiteenlopendeprojecten,biedenwijjouooknoghetvolgende:

 • Eenflexibelevervoersregelingdiebijuwpersoonlijkesituatiepast (elektrischeauto offiets,flexibelbudgetinclusiefeenNS-businesskaart)

 • Eenonkostenvergoeding

 • Korting op Accentureaandelen

 • Demogelijkheidom 4 x 9uurper weektewerken

Geïnteresseerd?

Ben je klaar om bij Accenture te gaan werken? Solliciteer nu en 'let there be change'. Vragen? Neem contact op metSjaariefaDijker via sjaariefa.dijker@accenture.com.

Vacature informatie

Bedrijf: Accenture

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: WO

Solliciteren

Meer vacatures