Senior projectleider ICT en Informatievoorziening

Bedrijf
Locatie
Arnhem
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Voor onze opdrachtgever, het Instituut Fysieke Veiligheid, zijn wij op zoek naar een Senior projectleider ICT en Informatievoorziening
36 uur / Arnhem

Over het Instituut Fysieke Veiligheid

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. Het instituut ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het ontwikkelt en deelt relevante kennis, heeft expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel en adviseert de betrokken besturen. Het motto daarbij is: signaleren en verbinden.

Het IFV is een bij wet opgericht zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV heeft een locatie in Arnhem en twee locaties in Zoetermeer. Bij het IFV werken ruim 250 medewerkers.

Projecten op gebied van ICT en Informatievoorziening (IV)

De 25 veiligheidsregio’s streven naar een uniforme informatie- en communicatievoorziening. Zij hebben daarvoor het programma Informatievoorziening Veiligheidsregio’s 2015-2020 opgesteld. Het IFV voert het programma uit, in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio’s. Meer informatie over het programma IV is hier te vinden.

Het programma bevat zes prioriteiten die erop zijn gericht om binnen de gestelde termijn en budgetten de belangrijkste voorzieningen voor de komende jaren op projectmatige wijze te realiseren. Naast deze externe projecten kent het IFV vrijwel doorlopend ook interne projecten op gebied van ICT en IV. Deze interne projecten zijn gericht op de continui?teit, de doorontwikkeling en de optimalisatie van de eigen bedrijfsvoering. De genoemde in- en externe projecten zijn in het algemeen omvangrijk en complex met tal van spelers en actoren die een rol spelen en/of van invloed zijn. Met de projecten wil het IFV belangrijke successen behalen en tegelijkertijd is er sprake van een aanzienlijk afbreukrisico. Dit alles vraagt om stevig en professioneel projectmanagement, gecombineerd met ruime kennis en ervaring op het vlak van ICT en IV.

Ter ondersteuning hiervan is het IFV op zoek naar een senior projectleider ICT en IV.

Wat verwacht het IFV van de senior projectleider ICT en IV?

De senior projectleider ICT en IV houdt zich bezig met het leiden van omvangrijke, complexe projecten op het terrein van ICT en IV. In afwachting van de doorontwikkeling van het IFV in de loop van 2017, rapporteert hij* vooralsnog aan de directeur Bedrijfsvoering.

De projectleider heeft te allen tijde het overzicht en de regie op de lopende projecten. Gemiddeld heeft de projectleider 2-3 projecten tegelijkertijd onder zijn hoede.

* Daar waar sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen. IFV ondersteunt inclusiviteit en diversiteit en nodigt nadrukkelijk iedereen uit, die past in bovenstaande rol.

Kernactiviteiten van de senior projectleider ICT en IV

 • Is integraal verantwoordelijk voor het leiden en succesvol realiseren van in- en externe ICT en IV- projecten, van de initiatiefase tot en met de opleverings- en evaluatiefase. Het gaat in het algemeen om projecten met een strategisch karakter en een hoog afbreukrisico.
 • Signaleert en vertaalt relevante maatschappelijke ontwikkelingen en trends en ontwikkelt in samenspraak een visie op de uitvoering en weet deze te vertalen in programma- en projectplannen.
 • Draagt zorg voor de realisatie ervan met aandacht voor kwaliteit, voortgangs- en kostenbewaking en risicomanagement.
 • Stimuleert de afstemming tussen partijen (in- en extern) en de betrokkenheid van medewerkers.
 • Faciliteert met de projecten gepaard gaande en benodigde besluitvormings- en veranderingsprocessen. Zowel in- als extern. Daarnaast is procesoptimalisatie van belang.
 • Adviseert relevante stakeholders en gremia op tactisch en strategisch niveau.
 • Bewaakt juridische verplichtingen waaraan de projecten zijn onderworpen.
 • Adviseert directie en management van het IFV over ICT en IV-projecten in relatie tot andere beleidsterreinen (breder kijken dan).

Welke functie-eisen zijn van belang?

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende kennis van en aantoonbare ervaring met projectmanagement en projectmatig werken op het terrein van ICT en IV.
 • Kennis van en inzicht in de voor het IFV op strategisch niveau relevante politiek-bestuurlijke, financieel- economische en technische aspecten en verbanden met andere relevante werkterreinen.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Ervaring in het aansturen van en werken met professionals en specialisten.
 • Goede kennis van het domein informatievoorziening binnen de overheid.
 • Ruime ervaring met projecten in een bestuurlijk en organisatorisch complexe omgeving.
 • Goede kennis van het OOV-veld en gedegen inzicht in de bestuurlijke verhoudingen.
 • Ervaring met het opstellen van beleidsvoorstellen en -plannen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 • Uitstekende sociale vaardigheden.

De volgende competenties zijn van belang:

 • Overtuigings- en daadkracht
 • Proactief
 • Communicatief
 • Resultaatgericht
 • Planmatig
 • Innovatief
 • Betrokken
 • Gedreven professioneel onafhankelijk / zelfstandig

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Het gaat om een uitdagende functie binnen een stimulerende en collegiale werkomgeving. Daarnaast is het IFV als organisatie sterk in ontwikkeling.

Deze positie kent de volgende 3 uitdagingen.

 • Maatschappelijk relevant. De senior projectleider krijgt de kans om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het IFV en haar samenwerkingspartners op het gebied van ICT en Informatievoorziening. Een maatschappelijk uitermate relevante activiteit!
 • Grote diversiteit van mensen en organisaties. Het krachtenveld waarbinnen de projectleider opereert, is divers en veelomvattend. Het uiteindelijke doel is om projecten succesvol binnen tijd en budget te realiseren. Hier effectief in zijn, is niet voor iedereen weggelegd. Juist voor hen die er plezier in hebben met een veelheid van verschillende mensen en organisaties te werken is dit een prachtige kans!
 • Veilige samenleving. Veiligheid wordt in Nederland op macro- en microniveau steeds relevanter. Hieraan meewerken betekent actief zijn in een zeer belangrijk speelveld.

Juist de combinatie van deze drie aspecten maakt de rol interessant.

Tot slot

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Rechtspositieregeling Rijksambtenaren (BBRA), schaal 13. De standplaats van deze positie is Arnhem.

Sollicitatie

Indien deze functie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie graag tegemoet. U kunt direct solliciteren via dit formulier op onze website. In het veld Opmerkingen geeft u aan ‘IFV ICT en IV’.

Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Piet Hein de Sonnaville van Schaekel & Partners (www.schaekel.nl).

De contactgegevens zijn: pietheindesonnaville@schaekel.nl

Vacature informatie

Bedrijf: Schaekel & Partners

Locatie: Arnhem

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures