Lid Raad van Bestuur CuraMare

Bedrijf
Locatie
Dirksland
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Voor zorgconcern CuraMare zijn wij op zoek naar een lid Raad van Bestuur. 

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 22 april 2017 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. U kunt uw cv en motivatiebrief richten aan Anoesjka van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt via 020 301 4307.

Organisatie

CuraMare is een zorgconcern actief op het Zuid-Hollandse eiland Goeree- Overflakkee en (westelijk) Voorne-Putten. CuraMare biedt alle mensen die in deze regio op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. CuraMare zorgt ervoor dat hun clie?nt of patie?nt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen een van de locaties tijdelijk of permanent kan wonen. CuraMare biedt de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek. Persoonlijke aandacht, kwaliteit van leven en respect voor de clie?nten en patie?nten staan hierbij voorop. Het werkgebied van CuraMare is Goeree-Overflakkee en een groot deel van het eiland Voorne-Putten.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is samen met het Maasstad Ziekenhuis (indirect) aandeelhouder van het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). SMC biedt na het faillissement van het Ruwaard van Putten laag complexe planbare ziekenhuiszorg aan. Op (gedeeld) eigenaars-, bestuurlijk en personeelsvlak is CuraMare intensief betrokken bij deze organisatie.

CuraMare is een bestuursstichting waarin de Raad van Bestuur is benoemd die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Stichting CuraMare is bestuurder van Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO) en de Stichting Ondersteunende Diensten CuraMare. De Stichting Zorg en Verpleging Goeree-Overflakkee (ZVGO) heeft vier locaties waar zorg met en zonder behandeling wordt aangeboden, biedt thuiszorg in een groot aantal door woningbouwverenigingen gebouwde woon-zorgcomplexen en zorg thuis. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft een (poli)klinische en acute zorg voorziening in Dirksland, twee poliklinieken op Voorne-Putten in Hellevoetsluis en Brielle en participeert via een coöperatie in SMC. De stichting Ondersteunende Diensten ondersteunt beide takken, SMC en een aantal andere zorgpartners op het eiland. De cliëntenraden, de ondernemingsraad, de medische staf, de identiteitsraden en de verpleegkundige adviesraad (VAR) adviseren het bestuur. In het organogram op de volgende pagina worden de onderliggende verhoudingen geduid.

Binnen ZVGO wordt voor bijna 600 cliënten gezorgd in de vier locaties en ruim 900 cliënten aan huis. In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis worden jaarlijks 60.000 patie?nten behandeld. Curamare heeft meer dan 2.500 medewerkers en ruim 100 medisch specialisten. De geconsolideerde omzet bedraagt €140 miljoen per jaar (2015, exclusief het SMC).

ZVGO heeft vier woonzorg locaties: “Nieuw Rijsenburgh” te Sommelsdijk, “Ebbe en Vloed” te Oude-Tonge, “Geldershof” te Dirksland en “De Vliedberg” te Ouddorp. Deze locaties worden aangestuurd door (locatie)managers die leidinggeven aan teammanagers. Daarnaast wordt thuiszorg, tijdelijk verblijf, hotelzorg en behandeling (paramedische diensten) aangeboden.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit drie leden, zijnde Koos Moerland (voorzitter), Paul van der Velden (medisch lid en zorginhoudelijk verantwoordelijk voor de ziekenhuizen) en een derde lid verantwoordelijk voor het zorginhoudelijke ouderenzorgdeel (ZVGO). Als gevolg van het vertrek van de heer Driesse, die de huidige vacaturepositie vervulde, is de RvT op zoek naar een derde lid.

Het voornemen is om binnen een aantal jaar de functie te integreren met de zorginhoudelijke verantwoordelijkheid voor de ziekenhuizen.
De heer Van der Velden zal over een aantal jaren wegens pensionering afscheid nemen van de organisatie. Vooruitlopend hierop wordt het derde lid van de RvB ingewerkt om tegen die tijd naast het zorginhoudelijke ouderenzorgdeel eveneens de zorginhoudelijke ziekenhuisorganisatie(s) aan te sturen. Samen met de voorzitter wordt zowel het ziekenhuis als geheel en de ZVGO als geheel aangestuurd.

Het realiseren van ketenzorgproducten – door samenwerking binnen CuraMare en door samenwerking tussen CuraMare en andere zorgaanbieders in het werkgebied – is een van de belangrijkste speerpunten voor de nabije toekomst. Daarnaast wordt gei?nvesteerd in samenwerking met andere zorgorganisaties, ondernemers en de gemeente Goeree-Overflakkee in het samenwerkingsverband Paulina.nu.

Om de noodzakelijke samenwerking tussen de cure en de care daadwerkelijk tot stand te laten komen heeft het de voorkeur dat op termijn de Raad van Bestuur wordt gevormd door een voorzitter en een lid met de zorgportefeuille voor zowel de ouderen- en thuiszorg, het ziekenhuis en de ketenzorg.

Tot uitvoering van bovengenoemd voornemen wordt eerst overgegaan na een evaluatie en advisering van diverse medezeggenschapsorganen.

Functie

Het lid van de Raad van Bestuur is primair verantwoordelijk voor de Stichting ZVGO van CuraMare. Het lid staat in nauw contact met de locatiemanagers en verbindt de locaties met elkaar, de ziekenhuizen en de regio.

De primaire focus is, naast de collegiale verantwoordelijkheid voor de totale gang van zaken:

 • Verantwoordelijkheid voor zorg binnen de ZVGO-tak van CuraMare.

 • Samen met het medisch lid verantwoordelijk voor het ontwikkelen van innovatieve ketenzorgproducten binnen CuraMare en met externe ketenpartners in de regio.

 • Samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de aansturing en begeleiding van het managementteam van de zorglocaties, thuis- en ouderenzorg en behandelingstak.

 • Nauw contact met diverse (advies)organen.

 • Kwaliteitsbeleid- en kwaliteitsbewaking (primair binnen de ZVGO, toenemend binnen het ziekenhuis).

Profiel

Functie-eisen:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Bij voorkeur een medische achtergrond, zoals specialist ouderengeneeskunde, huisarts, geriater, neuroloog of internist, aangevuld met een aantal jaren ervaring als praktiserend arts.
 • Brede theoretische en praktische kennis van en inzicht in relevante (politiek-) maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen.
 • Managementervaring binnen een zorgorganisatie.

Persoonlijkheidskenmerken:

 • Analytisch sterk, houdt overzicht.
 • Innovatief en ondernemend.
 • Consistent en betrouwbaar.
 • Zichtbaar, benaderbaar en toegankelijk.
 • Gericht op interne bevordering van taakvolwassenheid en eigenaarschap.
 • Verbindend, zowel binnen de locaties en onderdelen van ZVGO als op de missie en visie van CuraMare.
 • Bereidheid om te leren van ervaren bestuurders.
 • Kritische, stevige en samenwerkingsgerichte sparringpartner voor de collega-bestuursleden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, zowel in- als extern.
 • Oog voor de gehele zorgketen, zowel eerste- als tweedelijns.
 • Een netwerker, creatief en inspirerend voor de omgeving.
 • Politiek slagvaardig; sluit gemakkelijk aan bij besluitvormingstafels in de regio.
 • Affiniteit met de Protestants-Christelijke identiteit wat een belangrijke rol heeft binnen het werkgebied. Kent hierbij de identiteitsraden van de verschillende locaties een belangrijke plaats toe.
 • Affiniteit met en visie op de zorg voor kwetsbare ouderen.
 • Begrip en respect voor de prominente rol van de organisatie CuraMare binnen de gemeenschap van Goeree-Overflakkee.

Vacature informatie

Bedrijf: Boer & Croon Management

Locatie: Dirksland

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures