Manager facilitaire regie-organisatie Oost voor Espria

Bedrijf
Locatie
Assen
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Deze vacature is niet meer vacant

Voor Espria zijn wij op zoek naar een manager facilitaire regie-organisatie Oost.

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 1 mei 2017 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. U kunt uw cv en motivatiebrief richten aan de heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u contact opnemen met Seerp Leistra via 020 301 4307.

Espria is één van de grootste zorgconcerns in Nederland met ruim 20.000 medewerkers en een totale jaaromzet van ruim 700 miljoen euro en bestaat uit de volgende organisaties:

 • De Trans
 • Evean
 • GGZ Drenthe
 • Icare
 • Zorggroep Meander
 • Zorgcentrale Noord

Deze groepsmaatschappijen zijn werkzaam op de domeinen Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VG). Binnen deze domeinen bestaat er een veelheid aan specialisaties. De verschillende organisaties binnen Espria beslaan vooral de noordelijke helft van Nederland.

Voor de werkmaatschappijen De Trans, Zorggroep Meander, Icare en GGZ Drenthe wordt in de komende periode één facilitair bedrijf (Facilitair Bedrijf Oost) opgezet. Deze transitie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep bestaande uit de directies van de vier werkmaatschappijen.

Als onderdeel van de transitie wordt een regie-organisatie ingericht, die uitgaat van de volgende leidende principes:

 • De dienstverlening moet aansluiten bij en ondersteunend zijn aan de zorgvisie
 • Uitvoering en regie zijn gescheiden
 • Voor de uitvoering van dienstverlening worden keuzes gemaakt voor het werken met externe dienstverleners of eigen uitvoering
 • Processen zijn gestandaardiseerd
 • Inkoopvolume wordt gebundeld
 • Er is sprake van borging van wettelijke kaders en voorschriften

Binnen de regie-organisatie worden functies voor klantmanagement, leveranciersmanagement en de bedrijfsvoering samengebracht. De servicedesk is tevens onderdeel van de regie-organisatie. In totaal zullen binnen de regie-organisatie ca. 30 medewerkers werkzaam zijn. Binnen alle betrokken facilitaire organisatieonderdelen werken ca. 400 mensen. De werkzaamheden hebben onder meer betrekking op huishouding, technisch beheer, beveiliging, wasserij, schoonmaak, linnenvoorziening, tuin en terrein, eten en drinken, werktuigbouw, liftonderhoud etc.

De centrale onderdelen van de regie-organisatie worden organisatorisch ondergebracht bij GGZ Drenthe. De medewerkers van de uitvoerende diensten zijn onderdeel van de dienstverlening van Facilitair Bedrijf Oost, maar blijven arbeidsvoorwaardelijk en rechtspositioneel verbonden aan de eigen werkmaatschappij.

De functie

In het kader van de hierboven beschreven transitie is binnen Espria de functie vacant van Manager Facilitaire regie-organisatie Oost. Deze manager zal zich bezig houden met het verder ontwikkelen van het strategisch beleid op het gebied van facilitaire dienstverlening. Daarnaast zal hij/zij concreet vorm moeten geven aan de Facilitaire regie-organisatie Oost en de transitie naar een goed werkend en volwaardig model voor alle facilitaire diensverlening ten behoeve van de vier werkmaatschappijen moeten begeleiden.

De manager Facilitaire regie-organisatie fungeert daarbij als strategisch aanspreekpunt binnen en buiten Espria. Hij/zij rapporteert aan en ontvangt leiding van de voorzitter van de stuurgroep Facilitaire regie-organisatie Oost.

Het profiel

Espria is op zoek naar een verbinder en veranderaar met kennis op academisch niveau richting facilitair management, aangevuld met meerdere jaren werkervaring als leidinggevende. Zelfstandigheid, initiatiefrijk en creativiteit zijn noodzakelijke competenties. Daarnaast vereist de functie een breed scala aan sociale vaardigheden vanwege de diverse relaties en belangen als gevolg van de verscheidenheid bij de verschillende zorgbedrijven. De manager die gezocht wordt is een echte ambassadeur voor het Facilitair Bedrijf Oost.

De geschikte kandidaat is in staat om de facilitaire organisatie te veranderen en te verbeteren vanuit het perspectief van goede cliëntenzorg. Hierbij zijn financiële en medewerkerswaarden tevens van belang. Door deze op een heldere wijze in plannen inclusief businesscases vast te leggen, kan besluitvorming door de stuurgroep steeds goed onderbouwd plaatsvinden.

Er worden eisen gesteld aan onderhandelingsvaardigheden en het overbruggen van belangentegenstellingen. Tenslotte is het beschikken over volhardendheid en doorzettingsvermogen van groot belang en zijn ordelijkheid en integriteit een absolute vereiste. Kennis en ervaring binnen de zorg is voor deze functie een pré.

Andere functie-eisen zijn:

 • Overzicht kunnen houden
 • Flexibel én koersvast kunnen zijn
 • Op overtuigende wijze het voortouw kunnen nemen in dit transitieproces
 • Politiek-bestuurlijk goed kunnen schakelen
 • Bij voorkeur kennis van en/of ervaring met logistiek, veiligheid en/of techniek

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats voor de functie is Assen. De formele aanstelling is bij GGZ Drenthe.

De aanstelling is voor een jaar, met de intentie om deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd.

Salariëring is volgens CAO GGZ, FWG 70 / salaris max. € 5.935,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur). Desgewenst is de functie ook in 32 uur uit te oefenen.

Espria c.q. GGZ Drenthe biedt aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse scholingsmogelijkheden, een goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PFZW en een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Informatie en verdere procedure

Espria wordt in deze procedure begeleid door Boer & Croon Management.

Voor vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met de verantwoordelijk partner voor deze search, Seerp Leistra (tel. 06-21577245).

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 1 mei 2017 uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. U kunt uw cv en motivatiebrief richten aan de heer S.Y. Leistra.

Gesprekken met Boer & Croon worden gehouden tussen 8 en 31 mei en met de betrokken commissies binnen Espria in de week van 5 juni.

Vacature informatie

Bedrijf: Boer & Croon Management

Locatie: Assen

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures