Operations Lead Zorg

Bedrijf
Locatie
Houten
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Over ONVZ

ONVZ is een landelijk opererende zorgverzekeraar, zonder winstoogmerk. Zij zorgt voor haar klanten door hen te helpen en te inspireren bij een goed en gezond leven. In gezondheid en bij ziekte. Dat doet zij met veel enthousiasme en met kennis van zaken. ONVZ volgt permanent de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Zij speelt hier proactief en vanuit een eigen, unieke positie op in. ONVZ wordt door haar klanten al jaren gezien als een van de beste zorgverzekeraars. Toch is zij continu bezig haar dienstverlening te verbeteren. Denken in mogelijkheden en kansen, kijken naar wat wél kan in plaats van naar wat niét kan. Vanuit haar kracht als zorgverzekeraar stimuleert zij preventieve maatregelen. Samen met deskundige verzekeringsadviseurs levert zij topkwaliteit voor zowel individuen als organisaties. ONVZ telt circa 420.000 verzekerden (middelgrote verzekeraar) en circa 390 medewerkers en is gevestigd in Houten.

Lees hier meer over ONVZ en haar structuur

Voor het cluster Zorg is ONVZ op zoek naar een Operations Lead.

Het cluster Zorg

Het cluster Zorg is verantwoordelijk voor goede zorg voor de verzekerden bij ONVZ en een integraal beheer van de zorgkosten van ONVZ. Hierbij ziet het cluster Zorg toe op vergoeding van doelmatige en rechtmatige zorgkosten op een voor de verzekerde en zorgverlener klantgerichte wijze.
De operationele teams dragen hieraan bij door hun snelle, betrouwbare en deskundige dienstverlening. Afgelopen jaar is een stevige basis gelegd in het lean-werken, het actief sturen aan de hand van KPI’s en het toepassen de PDCA-cyclus om de processen klantgerichter en efficiënter te maken. ONVZ zoekt een Operations Lead (OPS Lead) die samen met de Teamleiders leiding kan geven aan de uitvoering van het Operations plan Zorg.

Functieomschrijving

De OPS Lead is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de cluster brede operationele processen van de Teamleiders Zorg. De OPS Lead ressorteert onder de Manager Eerstelijns Zorg & Wijkverpleging en geeft zelf ook direct leiding aan een operationeel team. In het bijzonder is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operations plan Zorg. Dit plan vormt een leidraad om de Operatie in de komende jaren naar een volgend volwassenheidsniveau te brengen. In de toekomst hoort het coördineren van een vervolg hierop ook tot de taken van de OPS Lead.

De OPS lead heeft de opdracht om samen met de Teamleiders op basis van het Operations plan tot een effectieve herinrichting van de teams te komen, met een evenwichtige verdeling van de aandachtsgebieden over de twee bestaande zorgketens.

Hij stelt de geformuleerde doelen scherp, vertaalt deze naar SMART KPI’s en stemt de verwachtingen af met het MT Zorg. Hij rapporteert periodiek op voortgang en informeert het MT tijdig over voortgang, kansen, risico’s en bijbehorende mitigerende acties. De OPS lead werkt intensief samen met interne stakeholders (Lean coaches, Productowners, IT, BI, Service Center, HR en inkoop en beleid) en externe leveranciers. Maakt met hen resultaatgerichte afspraken over de benodigde ondersteuning en dienstverlening om de doelen te realiseren. Samen met de Teamleiders komt hij tot afspraken over prioriteitstelling en concrete aanpak en faciliteert daar waar afspraken of activiteiten wat minder vlot lopen.

Welke functie-eisen zijn van belang?

ONVZ zoekt een OPS Lead die optreedt als een primus inter pares. Iemand die de verschillende onderdelen van de operatie overziet, in staat is op hoofdlijnen (bij) te sturen zonder de taken van anderen over te nemen. Iemand die een stevige visie heeft op de ontwikkeling van de operatie, kleine en grote problemen kan abstraheren en die samen met de andere Teamleiders met concrete voorstellen komt om deze aan te pakken en de juiste stakeholders en leveranciers hierbij weet te betrekken. Iemand die zowel binnen als buiten het cluster optreedt als vertegenwoordiger van de operationele activiteiten en die operationele uitdagingen en problemen duidelijk kan verwoorden.

De OPS Lead beschikt over:

 • WO werk- en denkniveau (met een afgeronde WO- of HBO-opleiding).
 • Ervaring met lean/agile werken.
 • Aantoonbare ervaring (o.b.v. resultaten) op gebied van (indirecte) aansturing binnen een operations omgeving om zo goed de hoofd- van de bijzaken te kunnen onderscheiden.
 • Gedegen kennis van het zorglandschap.
 • Visie op het gebied van zorg en verzekeringstechniek en de uitvoerbaarheid hiervan.
 • Ruime kennis van interne bedrijfsprocessen en -voering.
 • Organisatiesensitiviteit. Heeft natuurlijk overwicht en wijsheid.
 • Enthousiasmerend vermogen.
 • Cijfermatig en financieel inzicht.

Daarnaast:

 • Is communicatief sterk, sociaal vaardig, kan op alle niveaus binnen de organisatie effectief communiceren.
 • Is van nature een verbinder zowel binnen als buiten de organisatie, sterk in stakeholdermanagement.
 • Is analytisch sterk en uitstekend in staat om problemen te identificeren en te vertalen naar praktische oplossingen.
 • Sterk in coachend en situationeel leiderschap en neemt anderen daarin mee; een manager anno 2021.
 • Beschikt over een ‘helicopterview’ en heeft tegelijkertijd oog voor detail.
 • Is proactief en initiatiefrijk.
 • Kan omgaan met een ruime mate van vrijheid als ‘spin in het web’. Neemt verantwoordelijkheid.
 • Stelt eigen ego niet centraal, maar denkt vanuit de ander. Meer dan voldoende zelfkennis.

ONVZ hecht belang aan de waarden: vrijheid, gemak, persoonlijk, kwaliteit en betrouwbaar.

Wat maakt deze positie aantrekkelijk?

Maatschappelijke relevantie: ONVZ is actief in de betekenisvolle branche van zorg en gezondheid en handelt zonder winstoogmerk. Zij wil een belangrijke plek in het leven van haar verzekerden innemen waar het gaat om preventie, hulp en inspiratie bij een goed en gezond leven. Dit doen de medewerkers met plezier en kennis van zaken. Er wordt gehandeld vanuit intrinsieke motivatie.

Grote ambitie: Bij ONVZ heerst grote betrokkenheid om met elkaar iets neer te zetten, de beste te zijn en te blijven. Samenwerken, het samen doen en van elkaar leren zijn key. ONVZ is continue scherp en alert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn om haar dienstverlening nog verder te verbeteren. Bijzonder is dat deze ambitie steeds de grote drijvende kracht is. Niet berusten in de beste te zijn, maar met drive en passie strijden om beter te worden.

Klein maar fijn: ONVZ is een middelgrote zorgverzekeraar, die zich onderscheidt op gebied van kwaliteit en focus/doelgroep. De mate van professionaliteit is hoog, zonder dat de kadering van de functie volledig is uitgekristalliseerd. Wendbaarheid en flexibiliteit gaan hand in hand met gedegenheid en kwaliteit.

Work life balance: werken bij ONVZ betekent actief zijn in een organisatie die de lat hoog legt, maar ook veel ruimte geeft aan ontwikkeling en ontplooiing. Juist ook buiten het eigen werkveld en de eigen organisatie.

Wat biedt ONVZ?

Een dynamische werkomgeving in de zorgmarkt die geen dag hetzelfde is en waarin men bezig is met maatschappelijk relevante thema’s. ONVZ kent een informele cultuur en korte lijnen. Dat maakt het mogelijk om snel te schakelen en in korte tijd veel te bereiken. Hierbij wil ONVZ de kwalitatieve zorgverzekeraar blijven voor verzekerden, met maximale vrije keuze. Werknemers van ONVZ bepalen in grote mate hun eigen succes, want ONVZ biedt alle mogelijkheden om talenten te benutten. Bekijk deze pagina om meer gevoel bij ONVZ te krijgen.

ONVZ biedt een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden, zowel in salaris als in secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een 13e maand, een goede pensioenvoorziening, een ruime studiekostenregeling en een werkgeversbijdrage voor de collectieve ONVZ zorgverzekering. De maximale honorering voor deze positie bedraagt € 5.959,- per maand, zijnde een jaarsalaris van circa € 83K. ONVZ kent een 38-urige werkweek.

Op deze functie is het screeningsbeleid van ONVZ van toepassing. Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van het selectieproces.

Sollicitatie en procedure

Wanneer deze functie u aanspreekt en u meent aan de gestelde kwalificaties te voldoen, dan zien wij uw reactie graag tegemoet. U kunt direct solliciteren via dit formulier. In het veld Opmerkingen geeft u aan ‘ONVZ OPS Lead’.

 • Op basis van een CV selectie nodigen wij (Schaekel & Partners) kandidaten uit voor een oriënterend gesprek.
 • De meest passende kandidaten worden voorgedragen aan ONVZ. ONVZ kiest met welke kandidaten zij selectiegesprekken wil voeren. Deze selectiegesprekken vinden plaats in mei/juni 2021.

Meer informatie?

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Marleijn de Groot of Piet Hein de Sonnaville van Schaekel & Partners.

De contactgegevens zijn: marleijndegroot@schaekel.nl en pietheindesonnaville@schaekel.nl

Daar waar sprake is van mannelijke voornaamwoorden, dient dit nadrukkelijk gelezen te worden als genderneutraal. De keuze voor een enkel voornaamwoord heeft uitsluitend tot doel de leesbaarheid te bevorderen. ONVZ ondersteunt nadrukkelijk inclusiviteit en diversiteit en nodigt nadrukkelijk iedereen uit, die past in bovenstaande rol.

Vacature informatie

Bedrijf: ONVZ

Locatie: Houten

Opleidingsniveau: WO

Op zoek naar een baan?
Wij helpen je graag!