Digitale Transformaties in de zorg

Bedrijf
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

SeederDeBoer werkt samen met haar klanten om visies te realiseren, missies te vervullen, het bestaansrecht te verstevigen en het succes te versterken. “Inzicht laat mens en organisatie groeien”, is het motto de van organisatie. Vanuit vertrouwen en verbinding trekken de consultants van SeederDeBoer samen op om de beoogde veranderingen en ontwikkelingen ook daadwerkelijk te realiseren. Het realiseren van transformaties is de kern van haar dienstverlening. SeederDeBoer kiest duidelijk voor ambitie en een daarbij passende groeistrategie. Dit doet SeederDeBoer met ervaren en jonge adviseurs. Bij SeederDeBoer werken 120 mensen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

In het werk van SeederDeBoer staan zes kernwaarden centraal. Deze waarden geeft houvast wanneer moeilijke keuzes gemaakt moeten worden of dat er spannende stappen gezet moeten worden. Zo zal SeederDeBoer niet in een opdracht stappen waar haar integriteit in het geding is. En zo zal SeederDeBoer pijnlijke onderwerpen in een opdrachtsituatie bespreekbaar maken wanneer ze vrij handelen en denken in de weg staan.

De zes kernwaarden

 • Mensenwerk
  In het werk van SeederDeBoer draait het om mensen. Het helpen van mensen in organisaties. En natuurlijk ook zelf als mens. SeederDeBoer vertrekt altijd vanuit de relatie van mens tot mens als we ons werk doen.
 • Essentie
  SeederDeBoer vindt niets zo vervelend als het draaien om de hete brei. De organisatie helpt graag om de essentie te vinden en te raken en vanuit hier te werken aan groei.
 • Vrijdenken
  Vrij kunnen denken en handelen is noodzakelijk om de goede weg te vinden voor mensen en organisaties. Dit vraagt om aandacht voor die thema’s en gevoelens die vrijheid in de weg staan.
 • Integriteit
  SeederDeBoer zegt wat ze doen en we doen wat ze zeggen. Dat heeft alles te maken met een geloof in integriteit.
 • Vakmanschap
  SeederDeBoer heeft een heilig geloof in kwaliteit. Investeren in vakmanschap en professionele en persoonlijke ontwikkeling is de kern van het bedrijf en haar dienstverlening.
 • Doen
  Praten over en analyseren heeft een beperkte waarde. Doen en ervaren draagt veel directer bij aan het verkrijgen van inzichten, het leren van nieuwe vaardigheden en het ontwikkelen van nieuwe patronen.

SeederDeBoer heeft haar drijfveren en wat de organisatie bezielt als volgt omschreven:

“Het kennen van onszelf is een voortdurende zoektocht. Het is een individuele zoektocht van iedere professional bij SeederDeBoer en het is ook een collectieve zoektocht van ons als bedrijf. In deze zoektocht leren we onze eigen bezieling steeds beter kennen en weten we ook steeds beter waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Deze zoektocht werkt bevrijdend. We weten goed wat onze bijdrage is en kunnen vanuit verbinding en contact werken met onze klanten. Het is echter ook bittere professionele noodzaak. Om onze klanten te kunnen helpen in hun groei, zullen we zelf ook moeten leren te groeien. Een proces waarin wij en onze klanten alle donkere en lichte kanten van het leven tegenkomen.

Zorg voor de ander: Verantwoordelijkheid

Zorg voor de ander staat centraal in ons werk. Natuurlijk heeft ieder mens en ook iedere organisatie de verantwoordelijkheid om zelf te werken aan de eigen vragen zodra ze ontstaan. Deze verantwoordelijkheid nemen en de vragen proberen te beantwoorden leidt tot het toenemen van vermogen om op een later moment vragen zelf beter op te kunnen lossen.

Soms zijn de vragen echter te groot. Het lukt op dat moment niet om de vraag goed te formuleren of er is angst om de vraag te stellen. Het is dan fijn om zorg en steun te ontvangen van iemand die wil helpen en die tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de vraag bij de vrager laat liggen.

Wij werken graag samen met visionaire, verstandige, hartelijke, bewuste en moedige mensen die graag iets willen bereiken voor hun organisatie. In termen van verantwoordelijkheid werken we vooral voor bestuurders en directeuren. Mensen die zich in een eindverantwoordelijke positie bevinden voor het verbeteren van de werking, positionering en prestaties van de organisatie.

Betere omgeving: ‘Passende’ ontwikkeling

Werken aan visie, bewustzijn en inzicht is van grote waarde. In onze overtuiging draagt het werken hieraan direct bij aan een betere omgeving. Een betere omgeving in de zin van meer begrip over de ordening der dingen. Meer verbinding tussen mensen omdat ze in staat zijn beter contact te maken. Meer oog voor waar het knelt en waar ondersteuning nodig is. Meer aandacht voor die gedragingen die positief bijdragen aan de eigen visierealisatie. Andersom werkt het echter ook. Een visie op een betere omgeving kan een sterke impuls zijn voor de eigen ontwikkeling en in het ondersteunen van anderen in hun ontwikkelproces. In onze visie is het van belang dat organisaties zich ‘passend’ ontwikkelen. Passend in de zin dat ze weten wat hun bijdrage is en daar ook gericht aan blijven werken. Passend dat ze ook contact blijven houden met de mensen die werken bij de organisatie en met de andere betrokkenen buiten de organisatie. Passend dat ze niet alleen het economisch belang voor laten gaan, maar ook oog hebben van hun invloed op bijvoorbeeld sociaal, maatschappelijk en milieu. Passend dat er goede afweging wordt gemaakt tussen de collectieve en individuele belangen”.

Senior Consultant
Digitale Transformaties in de zorg

SeederDeBoer helpt zorgorganisaties in digitale transformaties en bij het implementeren van softwaresystemen (zoals ERP en HR-systemen) die een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg. Dat doet SeederDeBoer door de gebruiker centraal te stellen in de implementatie. Zonder aandacht voor mens en cultuur is een geslaagde implementatie niet mogelijk. SeederDeBoer zoekt een nieuwe collega die samen wil werken aan het verbeteren van de zorg en als senior consultant digitale transformaties en software implementaties kan realiseren.

Als senior consultant ben je verantwoordelijk voor het leiden van digitalisering- en software-implementatieprojecten in de zorg. In de rol van projectleider zorg je voor een realistische planning, het monitoren van voortgang en het behalen van resultaten binnen tijd en budget. Je stuurt het projectteam aan bestaande uit collega’s of medewerkers van de klant. Je bent de verbindende factor tussen de IT partij die de software levert en de zorgorganisatie. Je betrekt en informeert op het juiste moment de stakeholders en hebt een sturende rol in de stuurgroep. In deze rol is het van belang dat je het overzicht houdt, tijdig de juiste discussies aangaat, besluitvaardig optreedt en een standpunt durft in te nemen en te verdedigen.

Ook binnen SeederDeBoer heb je een belangrijke rol: je bent betrokken bij het uitbreiden van de business propositie en opleiden en coachen van collega’s op gebied van software implementaties van digitalisering in de zorg. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de inzet en begeleiding van (junior) collega’s binnen jouw projecten binnen het IT-domein en de digitalisering van de zorg.

Functie-eisen

 • Een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur in zorg(management), bedrijfskunde of IT
 • Ervaring in de zorgsector, bij voorkeur als consultant
 • Ervaring als projectleider/ projectmanager
 • Kennis van, en ervaring met, software implementatietrajecten (EPD/ ERP systemen) of digitalisering
 • Ervaring met grote verandertrajecten
 • Kennis van en affiniteit met verandermanagement
 • Kennis van, en ervaring met, IT-organisaties is een pré
 • Aantoonbare affiniteit met data heeft de voorkeur

Persoonsprofiel Senior Consultant Digitale Transformaties

Je bent een dynamische persoonlijkheid, doortastend, open en met goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je overtuigt door een open stijl van communiceren, transparante en mensgerichte stijl van werken in complexe projecten. Tevens ben je een goede teamspeler. Je houding is proactief. Je leiderschapsstijl is verbindend, vanzelfsprekend en kenmerkt zich door openheid. Daarnaast ben je in staat collega’s te enthousiasmeren en op een verbindende wijze kennis over te brengen.

Je bent een professional, deskundig op bedrijfskundig, IT en organisatiekundig gebied en een gesprekspartner op niveau. De kracht van je denken en handelen ligt in je procesgerichtheid en het helder communiceren en adviseren over complexe vraagstukken. Je kunt adequaat omgaan met professionals. Je bezit een pioniersmentaliteit, bent zakelijk en onderhandelingsvaardig.

Kerncompetenties

 • Resultaatgericht
 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Ambitieus en innovatief

Vergoeding

SeederDeBoer biedt een marktconform salaris en heeft een aantrekkelijke collectieve bonusregeling.

Daarnaast kent SeederDeBoer uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals: 30 vakantiedagen bij een volledig dienstverband; uitstekende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden; vrijheid om je werk naar eigen wens en behoefte in te richten. Een goede werk/privé balans en de mogelijkheid om 80% te werken. Een auto/Ov-kaart/laptop en simkaart/abonnement met maandelijkse vergoeding voor eigen mobiele telefoon en een aantrekkelijke collectieve pensioenregeling.

Tenslotte biedt SeederDeBoer een inspirerende en stimulerende werkomgeving met bevlogen en betrokken collega’s, waarin veel ruimte is voor informele activiteiten.

De procedure

SeederDeBoer laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen van bureau Van Bergen Search. Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie. Na deze presentatie zijn de selectiegesprekken en worden de adviesgesprekken gepland. Een Verklaring Omtrent Goed gedrag (VOG) en een vragenlijst omtrent integriteit zijn onderdeel van de procedure.

Vacature informatie

Bedrijf: SeederDeBoer

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures

Op zoek naar een baan?
Wij helpen je graag!