Internationale Procesmanager Presentatie en Assortiment Management

Bedrijf
Locatie
Veghel
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Als internationale, beursgenoteerde speler is het voor Sligro Food Group belangrijk te zorgen voor een efficiënte en effectieve organisatie inrichting. Afdeling overstijgend samenwerking (procesmanagement), met als doel het eliminatie van overdrachten / pijnpunten tussen functies is hier expliciet onderdeel van.

Als Internationale Procesmanager Presentatie en Assortiment Management acteer je zowel in dagelijkse Inkoop en assortimentsmanagement gerelateerde (IT) verbeterprojecten binnen de ‘lijn’ als in bedrijfsbrede, grotere (IT) verbeterprogramma’s, waarin de ambitie van SFG in verdere vereenvoudiging, digitalisering en internationalisering van bedrijfsprocessen en systemen stapsgewijs wordt doorgevoerd.
 
‘Ambassadeurschap’ en ‘Borging van verandering’ zijn twee factoren die het succes bepalen.

Je bent onderdeel van een multidisciplinair team, onder leiding van Proceseigenaren ‘Juiste Aanbod’  (rol van een directielid) en samen zorg je dat strategische, tactische en operationele verbeterideeën in het Inkoop en assortimentsmanagement domein in de praktijk worden omgezet in de juiste verbeteringen in werkwijze, systemen, structuren of in competenties bij collega’s. Systemen die op dit moment op dit vlak wordt ingericht is STIBO STEP voor MDM artikel, en  SAP S4/HANA.

Je vertegenwoordigt de business in bedrijfsbrede veranderprogramma’s en zorgt voor het juiste proces(her)ontwerp en veranderingen in besturing en neemt actief deel aan proces overleggen die noodzakelijk zijn om de verschillende bedrijfsprocessen naar het volgende competentieniveau te brengen.

Alle veranderingen binnen SFG hebben een procesmatige, risicobewuste benadering en als Procesmanager heb je toegang tot onderliggende bedrijfsbreed procesmanagement (BPM) en Risk Management standaarden.

Gefaciliteerd vanuit de centrale BPM afdeling neem je deel aan kennisdelingssessies en volg je (indien gewenst) trainingen in (Lean) Six Sigma en Risk Management.

Kern verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen en implementeren van SFG brede standaard manier van werken (afgeleid van het integrale SFG procesmodel, waarin end-to-end
  stromen van de organisatie beschreven staan) – hierbij geldt “standaard waar het kan, verschillend waar het moet”;
 • Verantwoordelijk voor het beheerst behalen van prestaties in het end-to-end proces en het beheerst en compliant verbeteren van dit proces;
 • Monitoren van procesprestaties en signaleren van verbeterpunten hierin die je als input voor projecten bij de proceseigenaar aandraagt (desgewenst met een business case);
 • Trekkende rol in (IT) procesverbeteringen of als onderdeel van een SFG strategische agenda. Vanuit je operationele (als pré ook Belgische) ervaring en via je procesbril beoordeel en zorg je voor de juiste en beheerste doorvertaling van de verandering;
 • In de trekkende rol ben je verantwoordelijk voor:
  • ontwerpen en documenteren van werkwijzen/processen en veranderingen hierin (dit in afstemming met centrale BPM-er
   en Specialist Internal Control t.b.v. bewaking uniformiteit en inzicht in grip, ook internationaal);
  • samen met experts van afdelingen binnen jouw proces domein beoordelen van de ‘fit’ van ’standaard IT oplossing’
   c.q. het vaststellen van modificaties;
  • valideren van de prioriteit van verbeteringen en KRI’s en KPIs t.o.v. business waarde en/of risico mitigatie met afdelingsmanagers;
  • voorbereiden van gate review met de Proceseigenaar en/of directieleden die een afdeling-verantwoordelijkheid hebben in het end-to-end proces.
 • Je vertegenwoordigt de business in de driehoek van DM-specialist (Datamodel) en IT architect (Applicatiemodel) vanuit je
  proces specifieke expertise. Je schakelt voor details met experts uit de verschillende bedrijfsonderdelen.

Kern taken in Transformatie programma’s:

 • meenemen achterban, zorgen dat we de ‘standaard’ werkwijzen accepteren (systeem = leidend);
 • uitwerken van procesaanpassingen vanuit standaard ’vanilla’ SAP oplossing (NL /Internationaal = uitgangspunt);
 • in kaart brengen knelpunten in BE en centraal NL/Internationale standaard processen;
 • verbeteren van processen;  starten met uniformeren in BE / centraal NL vóórdat we gaan automatiseren conform SAP;
 • indien ‘noodzakelijk’’ voor onderscheidend vermogen, in een strategisch domein (toetsing met directie) een systeem aanpassing.

Rapportage lijnen en span of control

 • Je rapporteert aan de Proceseigenaar Juiste Aanbod (deze is belegd bij de Internationale directeur Inkoop en Assortimentsmanagement);
 • Vanuit een matrix gedachte ben je onderdeel van een team van andere Procesmanagers;
 • Vanuit een matrix gedachte spar je met de centrale BPM afdeling en de afdeling R&C, waarbij je elkaar versterkt door het delen van kennis.

Functie-eisen

Competenties

 • 2-4 jaar proces en systeem kennis rondom Artikel en Assortimentsmanagement, bij voorkeur met STIBO STEP, en SAP S4/HANA;
 • Achtergrond in procesmatig verbeteren, bij voorkeur vanuit een rol in de business, binnen foodservice / retail processen;
 • Ervaring in organisatorische verandertrajecten waarbij inhoud, proces en mens/change kern elementen zijn;
 • 3 tot 10 jaar werkervaring met procesverbeteringen vanuit bijvoorbeeld de consultancy;
 • Bekend met BPM en/of Risk Management standaarden en eventuele tooling;
 • Sterk analytisch en probleem oplossend vermogen; in staat om bedrijfsproblemen snel te doorgronden en te acteren op grondoorzaken
  in processen, systemen of cultuur;
 • Zeer sterke affiniteit met IT en Digitale transformaties;
 • Bekendheid met harde en zachte onderdelen van verandermanagement zoals: Agile (Scrum), Prince II of (Lean) Six Sigma (Green Belt/ Black Belt).

Contactinformatie

Solliciteren kan gemakkelijk via de sollicitatiebutton. Vragen, suggesties of tips zijn natuurlijk altijd welkom. Schroom daarom dan ook niet om contact op te nemen met jouw Recruiter Kim Emonds, bereikbaar op telefoonnummer 06-11097811.

Bedrijfsinformatie

Sligro Food Group bestaat uit verschillende foodservicebedrijven. Samen met onze klanten hebben we één belangrijke passie: food. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich daarop kan richten, worden alle bedrijven vanuit ons hoofdkantoor in Veghel ondersteund. Zo kunnen de verschillende bedrijven zich regionaal richten op die passie.

Op het hoofdkantoor werken we intensief samen. Dat uit zich in een professionele en efficiënte organisatie. We zijn trots op onze passie en gezond eigenwijs waar nodig. Kijk hier voor meer informatie over Sligro Food Group.

Vacature informatie

Bedrijf: Sligro Food Group

Locatie: Veghel

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures