Strateeg Kwaliteit Openbaar Bestuur

Bedrijf
Locatie
Zwolle
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Binnen het team Strategie zoeken we een nieuwe collega voor de strategische advisering en beleidsontwikkeling rond de provinciale kerntaak Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB). Vraagstukken die daaronder vallen zijn onder andere democratische legitimiteit, regionale samenwerking en interbestuurlijke verhoudingen.

Wat ga je doen

Als Strateeg Kwaliteit Openbaar Bestuur vervul je een inhoudelijke voortrekkersrol op het gebied van strategieontwikkeling. In deze functie:

 • Signaleer en analyseer je (in samenwerking en in afstemming met de andere strategen van de provincie Overijssel) tijdig relevante (inter)nationale ontwikkelingen binnen de beleidsvelden van de provincie en adviseert over consequenties en oplossingsrichtingen. Je hebt daarbij oog voor verbanden die er liggen, zorgt voor draagvlak en hebt oog voor verbanden die er liggen om succesvolle coalities te smeden. Jouw focus ligt hierbij op het openbaar bestuur.
 • Maak je strategische trendverkenningen op het gebied van de positionering van de provincie in het openbaar bestuur. Je bent verantwoordelijk voor de visieontwikkeling en verkenning van de positionering van de provincie Overijssel in relatie met andere overheden.
 • Fungeer je als sparringpartner en adviseur voor bestuur(ders), directie(leden) en Centraal Management Team voor de beantwoording van complexe organisatiebrede vragen.
 • Ben je de Overijsselse ambtelijke vertegenwoordiger in een IPO-overleg van coördinatoren KOB.
 • Coördineer je de ontwikkeling van strategische beleidsplannen. Daarbij heb je oog voor de implementatie.
 • Doe je anticiperende voorstellen op inhoud en proces. Je bent scherp op provinciebrede opgaven en zoekt voortdurend de provinciale rol en positie om daadwerkelijk toegevoegde waarde te realiseren. Daarbij ben je consequent in het handelen en transparant over de inzet van de provincie richting partners.
 • Houd je je samen met de lobbyisten bezig met beleidsbeïnvloeding en lobby. Je onderhoudt daartoe contacten richting onder meer rijk, andere provincies en IPO (ook als opstap naar Brussel).

Je komt terecht in het team Strategie waar je samen met andere strategisch beleidsadviseurs, woordvoerders en lobbyisten werkt aan de positionering van de provincie. Ook beleidsbeïnvloeding en lobby op bovenregionaal niveau behoort tot het takenpakket. We zoeken een collega voor minimaal 32-36 uur per week.

Wat breng jij mee

Je hebt een afgeronde wo-opleiding op het gebied van bestuurskunde, politicologie (of vergelijkbaar). Je bent gepokt en gemazeld in het strategische veld van Openbaar bestuur/bestuurskunde. Strategisch en richtinggevend beïnvloeden en extern draagvlak creëren kun je als geen ander. Ook kan je aantonen dat je kennis en inzicht hebt in maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, economische, sociale en technologische langetermijnontwikkelingen, en in governance- en samenwerkingsvraagstukken. De provinciale beleidsterreinen kan je dromen en goed in samenhang bezien. Je beschikt over sterke beïnvloeding- en netwerkvaardigheden en je wordt gewaardeerd, gerespecteerd en op gewicht geschat in het netwerk.

Wij vragen

 • Brede kennis en inzicht in maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, economische, sociale en technologische langetermijnontwikkelingen, en in governance- en samenwerkingsvraagstukken.
 • Kennis van, en ervaring met, het toepassen van voorwaarden voor samenwerken in concrete situaties, en het goed (helpen) doordenken van die processen. Leidend hierbij is een manier van werken waarbij partijen in een vroeg stadium rond tafel zitten; de zogenaamde voorkantsamenwerking.
 • Op basis van minimaal 10 jaar werkervaring, inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • Ruime ervaring in het ontwikkelen van (deel)strategieën, en in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van strategische adviezen en standpunten.
 • Een hoge mate van competentie in het inschatten van de politiek-bestuurlijke verhoudingen en de politiek-bestuurlijke en technische haalbaarheid van strategische adviezen.
 • Uitstekende bekwaamheid in het voeren van de dialoog, het initiëren en faciliteren ervan.

De strateeg is sterk extern georiënteerd, kijkt vooruit en biedt overzicht. De provinciale beleidsterreinen kan je dromen en goed in samenhang bezien.

Wat bieden wij jou

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal € 4.339,54 en maximaal € 6.199,32 (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor minimaal 32-36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren, en met het perspectief om op termijn door te groeien naar schaal 14 niveau.
Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen onze organisatie

Je gaat aan de slag bij de eenheid Bestuurs- en concernzaken, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is de verbindende schakel tussen bestuur, organisatie, partners en de inwoners van Overijssel. Samen met jouw collega's draag je het profiel van de provincie Overijssel uit naar de buitenwereld. Een provincie met een eigentijds bestuur, die werkt aan een krachtige economie in een prettige en veilige leefomgeving. De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Control & Advies, Bestuur, Communicatie, Kabinet, Strategie en Ondersteuning. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Meer informatie over deze vacature

Alle gesprekken zijn in Zwolle of online. Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Indien een fysiek gesprek door omstandigheden niet mogelijk is dan wel absoluut niet wenselijk is, dan kan de Provincie besluiten om het gesprek uit te stellen tot een nader te bepalen datum, dan wel via Skype, ZOOM of vergelijkbaar te laten verlopen. De Provincie zal daarbij tevens aangeven of en (voor zover mogelijk) welke gevolgen dit voor het verdere verloop van de procedure (zoals de planning) heeft.

Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen via werkenbijprovicie@overijssel.nl.

Je kunt solliciteren tot en met 20 november 2020 via het online sollicitatieformulier.

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Vacature informatie

Bedrijf: Provincie Overijssel

Locatie: Zwolle

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures