Adviseur monitoring & data

Bedrijf
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Voor het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 is BIJ12 op zoek naar een Adviseur monitoring & data Stikstof en Natura 2000. Ben je een kei in het stroomlijnen van informatievragen op het raakvlak tussen beleid en uitvoering? Heb jij ervaring met projectmatig werken? Heb je een vlotte pen en houd je van complexe advisering binnen een dynamisch en bestuurlijk dossier? Dan is BIJ12 op zoek naar jou!

BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
Kijk hier voor meer informatie over BIJ12.

Voor het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 zoeken wij een collegiale en deskundige:

Adviseur monitoring & data

Utrecht, 36 uur per week

Over het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 ondersteunt provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Dat doen we op verschillende manieren. Wij zorgen bijvoorbeeld voor het landelijk Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, dat bestaat uit een landelijke helpdesk en een campus voor trainingen en informatiebijeenkomsten.

We beheren een website met alle uitvoeringsgerichte informatie over het stikstofdossier. Daarnaast spelen wij een belangrijke rol in de kennisdeling voor en namens provincies in de vorm van informatievoorziening, monitoring en rapportage. Met onze werkzaamheden ondersteunen wij de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof, waarbinnen de besluitvorming door provincies op het stikstofdossier plaatsvindt. Bij onze werkzaamheden werken we nauw samen met andere units binnen BIJ12, onze collega’s van het IPO en met het RIVM. Wij zijn een multidisciplinair team van ruim twintig enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

Wat ga je doen?

Als adviseur monitoring & data adviseer je op het raakvlak tussen beleid en uitvoering voor de provincies en vertegenwoordig je de provincies in interdepartementale overleggen met het Rijk. Je bent onderdeel van het themateam Monitoring & Data binnen de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Dit team bereidt beleidsmatige en bestuurlijke besluitvorming voor op het gebied van monitoring en datavoorziening en is ondersteunend voor andere thema’s binnen de IPS zoals structurele aanpak en natuur- en gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast voert het themateam regie op de uitvoering van de beleidsmatig en bestuurlijk genomen besluiten. Het zwaartepunt van jouw werkzaamheden ligt daarbij op monitoring en data van stikstofdepositie en -bronnen.

Op landelijk niveau wordt er gewerkt aan het opzetten en implementeren van monitoring van stikstofdeposities en landelijke of regionale bronmaatregelen. Op het vlak van data wordt gewerkt aan een dedicated team om tot een meer uniforme en op de informatiebehoefte afgestemde datavoorziening te komen. Deze is onder meer nodig om de gebiedsgerichte aanpak van stikstof op provinciaal niveau verder vorm te geven.

Als adviseur zorg jij dat je daarbij de wensen en belangen van provincies in beeld krijgt en dat je die zowel intern als extern goed inbrengt. Ook zorg je dat genomen besluiten daadwerkelijk worden uitgevoerd en heb je daarbij een coördinerende rol.

Je hebt zowel intern als extern een rol met een bijbehorend takenpakket.

Je takenpakket intern:

 • Je overziet het geheel van het stikstofdossier en legt relevante verbanden met de opgaven voor monitoring en informatievoorziening.
 • Je fungeert als sparringpartner voor collega’s op het vlak van monitoring & data, zowel inhoudelijk als op beleidsmatig vlak en je legt daarin verbanden met onze andere opgaven.
 • Je signaleert kansen en implementeert de uitwerkingen daarvan om de dienstverlening van het expertiseteam te verbeteren.
 • Je geeft voorlichting en verzorgt presentaties op onze campus.
 • Je fungeert als backofficeadviseur voor de helpdesk op het vlak van monitoring en data.
 • Je bent breed inzetbaar binnen het expertiseteam, mede gezien de dynamiek op het dossier.

Je takenpakket extern:

 • Je onderhoudt proactief je netwerk binnen de provincies en met de collega’s van de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof.
 • Je adviseert de provincies over de ontwikkeling en het beheer van monitoring en data.
 • Je ondersteunt bij de totstandkoming van rapportages of behartigt de belangen van de provincies in de interbestuurlijke samenwerking met het Rijk en andere decentrale overheden.
 • Je signaleert ontwikkelingen op aanpalende dossiers en vertaalt deze door naar implicaties voor het stikstofdossier.
 • Je coördineert de inbreng van provincies ter ondersteuning van het themateam Monitoring & Data.
 • Je fungeert als voorzitter of (deel)projectleider voor één of meerdere projecten van provincies binnen het programma Stikstof.

Functie-eisen en competenties:

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau en kennis van en ervaring met het werken met informatiestromen in een beleidsmatige omgeving, bij voorkeur opgedaan in verschillende typen (overheids)organisaties.
 • Je hebt een goed organiserend vermogen en vertaalt inhoud makkelijk door naar plannen van aanpak, adviezen en andere producten ter ondersteuning van besluitvorming op het vlak van monitoring en data.
 • Je bent sterk in helder en bondig schrijven én in mondeling presenteren.
 • Je hebt kennis van methoden en technieken voor monitoring, informatiebeheer en -uitwisseling of je hebt hier veel affiniteit mee, maar je hoeft zeker geen specialist te zijn op dat gebied.
 • Je bent vaardig in het signaleren van ontwikkelingen in het werkveld en je kunt deze vertalen naar voorstellen voor de provincies en hun netwerk.
 • Je werkt graag in teamverband en weet hoe je samenwerking tussen provincies onderling en met het Rijk kunt bevorderen.

Wij bieden je:

 • Een dienstverband van één jaar met de mogelijkheid om dit om te zetten in een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Een uitdagende functie in een energieke, flexibele en jonge werkomgeving voor 36 uur per week (1 fte).
 • Een salaris van minimaal € 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 per maand (afhankelijk van ervaring, salarisschaal 11 cao Provincies) op basis van 36 uur per week.
 • Naast je salaris een Individueel Keuzebudget (IKB) van circa 22% (dit is inclusief o.a. vakantiegeld (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%)). Het IKB kan maandelijks worden uitgekeerd of worden gespaard
 • Je kunt het ook met voordeel inzetten voor bepaalde aankopen zoals een fiets, opleiding of thuiswerkplek.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer op basis van ov.
 • Een telefoon en laptop van BIJ12.
 • Een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar.
 • Een moderne en open werkomgeving op loopafstand van Utrecht Centraal Station.

In verband met de coronamaatregelen volgen we het advies van de overheid en werken alle collega’s op dit moment tot nader orde zoveel mogelijk vanuit huis.

Reageren?

Herken je jezelf in het profiel en competenties en denk je een goede invulling te geven aan deze functie? Stuur dan je motivatiebrief samen met je cv naar HR via e-mailadres vacature@bij12.nl of solliciteer via het online sollicitatieformulier. Doe dit uiterlijk op 28 oktober 2020. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op dinsdag 3 november a.s. en op maandag 9 november a.s. vinden de vervolggesprekken plaats.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de unitmanager Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 via telefoonnummer 06-10407365 of 085-4862222.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Vacature informatie

Bedrijf: Bij12

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures