Ambtelijk opdrachtgever

Bedrijf
Locatie
Den Haag
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

In deze rol stuur je complexe provinciale opgaven aan die voortkomen uit onze 8 ambities in het Coalitieakkoord. Zoals goede woon-werk locaties, betere bereikbaarheid en een veilige leefomgeving. Hierbij werken we steeds meer opgavegericht. Dit is een van de zwaardere opdrachtgeversrollen bij de provincie Zuid-Holland, waarin je de provincie op directeursniveau vertegenwoordigt richting betrokken partners en partijen. Kom jij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de provincie leveren? 

Opgavegericht werken

We bevinden ons in een netwerksamenleving. Bedrijven, organisaties en inwoners nemen vaker zelf het heft in handen; individueel en met elkaar, in kleine en grote sociale verbanden, offline en online. Onze rol als provincie verandert daardoor ook. Van ‘probleemoplosser’ naar ‘procesregisseur’, waarin de ambtelijke organisatie zich rondom de bestuurlijke ambities, de zogeheten opgaven, uit het coalitieakkoord vormt. 

Onze organisatie is daarom in transitie van een lijnorganisatie naar een opgavegerichte organisatie. Dit maakt ons wendbaarder en het zorgt voor sturing op de maatschappelijke opgaven. We bevinden ons in de fase waarbij momenteel nog verschillende organisatorische mengvormen van een lijn- en opgavegerichte organisatie naast elkaar bestaan. Als opdrachtgever moet je met de spanning die hieruit soms ontstaat, kunnen omgaan. Het perspectief voor de organisatie is echter duidelijk: we richten ons meer en meer op opgaven en organiseren ons werk in opdrachten. Deze opdrachten zijn groot, complex en er wordt integraal – vanuit verschillende afdelingen binnen de organisatie – aan gewerkt. 

Een voorbeeld van een grote opdracht is de uitvoering van de aanleg van de Rijnlandroute. Hier is onze ambtelijk opdrachtgever verantwoordelijk voor de strategie en regie op het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces. Een belangrijk onderdeel in deze opdracht is het overleggen met andere overheden. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat over de samenwerking en met gemeenten over de verdeling van de kosten. Een ander voorbeeld van een zeer complexe opdracht is de invoering van de Omgevingswet. Hierin is de ambtelijk opdrachtgever verantwoordelijk voor de opzet van de interne en externe koers voor de invoering van deze nieuwe wet. Om een tijdige invoering te kunnen realiseren, vraagt dit om in te spelen op de politieke dynamiek en het samenwerken met andere overheden. Ook is de Greenports opgave een goed voorbeeld van een grote integrale opdracht die de provincie hoog op de agenda heeft staan. Hierbij heeft de opdrachtgever een sturende rol richting het opgaveteam en is verantwoordelijk voor het organiseren van draagvlak, een integrale aanpak en duidelijke afspraken. 

Wat ga je doen?

In de rol van ambtelijk opdrachtgever word je (mede)verantwoordelijk voor deze portefeuille en stuur je meerdere van dit soort complexe opdrachten aan. Het pakket aan opdrachten waar je verantwoordelijk voor bent, is inhoudelijk heel uiteenlopend. Het varieert van de realisatie van grote infrastructurele projecten tot het uitvoeren van strategische beleidsverkenningen. En van het stimuleren van regionale samenwerkingen tot projecten op het gebied van economie, landbouw en ruimtelijke ordening.

De opdrachten kunnen zich in allerlei stadia van ontwikkeling bevinden, variërend van strategische verkenning tot realisatie. Je werkt hierbij samen met diverse partners. Deze variëren per opdracht van andere gemeenten, provincies, Rijksoverheid, tot ondernemers. Je anticipeert op bestuurlijke gevoeligheden, actuele ontwikkelingen en veranderende bestuurlijke uitgangspunten bijvoorbeeld door wijziging van de politieke context.

Andere werkzaamheden die horen bij deze rol zijn: 

 • je neemt namens de ambtelijke organisatie de opdracht van het college aan. Je bespreekt met de bestuurlijk opdrachtgever of de opgegeven doelstellingen haalbaar zijn;
 • je bewaakt en stuurt de opdrachten in relatie tot inzet van middelen en andere programma’s en lijnactiviteiten. Hierbij handel je zelfstandig, zonder direct leidinggevenden;
 • je bent koersbepalend bij het realiseren van de opdracht en zorgt ervoor dat middelen uit de organisatie vrijkomen die nodig zijn om de doelstellingen te behalen;
 • je legt verantwoording af over het behaalde resultaat aan de bestuurlijk opdrachtgever;
 • je fungeert als het laatste ambtelijk escalatieniveau en vervangt waar nodig de bestuurder in overleggen. 

Tot slot maak je onderdeel uit van het opgavenmanagement van de provinciale organisatie. Van managers bij de provincie Zuid-Holland wordt leiderschap verwacht dat de organisatie verder brengt in de gewenste richting, waarbij je inspireert en voorbeeldgedrag laat zien op professioneel opdrachtgeverschap. Je coacht, faciliteert en geeft richting aan verschillende behandelend ambtenaren en de daarbij horende teams. 

Wie ben je?

We zoeken een omgevingsbewust persoon met kennis en een visie op de opgaven die in het coalitieakkoord benoemd zijn. Je werkt resultaatgericht en bent bedreven in onderhandelen op (inter)provinciaal niveau. Je schat bestuurlijke (regionale) verhoudingen goed in en je bent bekend met de bestuurlijke, politieke, financiële en technische risico’s van de opdracht(en).

Daarnaast: 

 • is de wereld van het openbaar bestuur – zowel ambtelijk als bestuurlijk – voor jou bekend terrein. Je hebt diepgaand inzicht in de besluitvormingscircuits;
 • weet je standpunten van betrokken partners te beïnvloeden, in- en externe allianties te vormen en een extern netwerk in te richten en te onderhouden;
 • heb je ruime kennis van en ervaring met procesmatig, programmatisch en projectmatig werken. Op basis van een omgevingsanalyse weet je bestuurlijke en ambtelijke strategieën te bepalen om de opdrachten te realiseren en behoud je continue overzicht en focus;
 • heb je uitgebreide managementervaring. Je bent in staat om vernieuwend te denken en je durft feedback te geven en te ontvangen. 

Ook als je geen achtergrond in de publieke sector hebt, maar wel aantoonbare affiniteit en ervaring hebt met het openbaar bestuur, nodigen we je uit om te reageren.

Over de afdeling Opdrachtgeverschap

De afdeling Opdrachtgeverschap (AOG) is de thuisbasis voor de ambtelijk opdrachtgevers die fulltime in deze rol inzetbaar zijn voor de hele organisatie. Het is de plek waar je met 15 directe collega’s ervaringen deelt, van en met elkaar leert en van gedachten wisselt over complexe kwesties binnen de opdrachten waaraan wordt gewerkt. Je vindt hier een prettige omgeving van zelfstandige professionals, met hart voor de zaak en met aandacht voor de sociale cohesie. Doordat we meer en meer opgavegericht werken, neemt het aantal ambtelijk opdrachtgevers toe. Van jou wordt verwacht dat je actief bijdraagt aan de ontwikkeling van het team. 

Wat bieden we?

 • Een maximaal salaris van € 8.414,09 bruto per maand (schaal 16) op basis van een volledige (36-urige) werkweek;
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken;
 • Een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 21,82% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • Uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. Zo kun je trainingen en workshops volgen bij de PZH Akademie, je laten inspireren door diverse gastsprekers of gebruik maken van je persoonlijk ontwikkelbudget van €5.000,- per 5 jaar;
 • Het ABP Pensioen; goed voor later dus. 

Over de provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland is met 3,6 miljoen inwoners de dichtstbevolkte provincie van Nederland. De unieke ligging aan zee en in de Hollandse Delta maakt dat de provincie van oudsher een belangrijke rol speelt in Nederland. Zij levert een forse bijdrage aan de economie met de haven van Rotterdam, de glastuinbouw in het Westland en de teelt van bollen in de Bollenstreek. Er studeren 74.000 studenten aan drie topuniversiteiten en elk jaar worden 2,4 miljoen toeristen verwelkomd die hier genieten van de zee en de duinen, gevarieerde polderlandschappen met historische dorpskernen en van moderne architectuur en toonaangevende musea. Al die bedrijvigheid en al die mensen maken ook dat de provincie voor een aantal uitdagingen staat. Hoe blijf je goed bereikbaar? Hoe ga je om met de schaarse ruimte en energiebronnen? Hoe blijf je innoveren en op kop lopen? De provincie Zuid-Holland werkt samen met medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners aan de beantwoording van dat soort vragen.

Sollicitatieprocedure en contact

Solliciteer voor 21 mei 2020 via de sollicitatiebutton. 

Na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Deze gesprekken vinden wegens de coronamaatregelen plaats via video. Het vervolggesprek willen we live voeren. Daarbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ger de Reus, afdelingshoofd Opdrachtgeverschap, op telefoonnummer 06-50489789. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Lauren Riethoff, recruiter, op telefoonnummer 06-50171507.

De werving voor deze vacature vindt gelijktijdig intern en extern plaats. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Acquisitie in de breedste zin van het woord stellen wij niet op prijs.

Trefwoorden: ambtelijk opdrachtgever, provincie, Zuid-Holland, Den Haag, WO, ervaren, management, openbaar bestuur, opgavegerichte organisatie, fulltime, netwerker, besluitvormingscircuit

Vacature informatie

Bedrijf: Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures