Projectleider Stedelijk Strategie team Amsterdam

Bedrijf
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Uitstekend
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

De functie

Als projectleider strategie ben je integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van een of meer projecten. Je werkt op een systematische en transparante manier toe naar het beoogde resultaat en je bent in staat je team en bredere stakeholders hierin te begeleiden en te betrekken. Je werkt aan complexe vragen die voor verschillende afdelingen in de organisatie consequenties kunnen hebben en bent daarom sensitief voor zowel de politiek-bestuurlijke omgeving als het krachtenveld in de organisatie.

Je rol is het signaleren, agenderen en adviseren. Dit betekent niet alleen werken op basis van gedegen analyses maar ook oog hebben voor de relevante (externe) stakeholders en hoe deze te betrekken. Elk product dient een doel en je bent in staat het vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te benaderen, invalshoeken te verbinden, hoofd- en bijzaken te scheiden om beslissingen op het juiste niveau te leggen en zaken in beweging te krijgen. Je trekt hierin samen op met de programmaleiders in het team en bent vanuit jouw projecten volwaardig sparringpartner.

Werkzaamheden

 • Het signaleren van ontwikkelingen die van strategisch belang zijn voor de gemeente Amsterdam als geheel en die het terrein van meerdere clusters binnen de gemeentelijke organisatie raken.
 • Het helpen schrijven van voorstellen voor projecten ter beantwoording van gemeentelijke opgaven en het uitwerken van een plan van aanpak hiervoor.
 • Inhoudelijk en procesmatig leiden van projectteams bestaande uit leden van het Stedelijk Strategieteam en/of andere onderdelen van de organisatie.
 • Het informeren van- en afstemmen met de programmaleider, het hoofd van het Strategieteam en de belangrijkste stakeholders van deze projecten.
 • Het organiseren van de juiste inhoud en het voeren van de regie over discussiedocumenten en beleidsvoorstellen in nauwe samenwerking met de programmaleiders en het hoofd Stedelijk Strategieteam.
 • Het presenteren en toelichten van deze documenten.

Wij vragen

 • Een afgeronde wo-opleiding.
 • Minimaal 5 jaar ervaring op gebied van strategische advisering en het begeleiden van teams, bij voorkeur bij een strategisch adviesbureau.
 • Aantoonbare ervaring in het opstellen en uitdragen van adviezen op directieniveau.
 • Beschikking over methodische kennis om tot strategievorming te komen.
 • Ervaring met strategievorming in uiteenlopende dossiers.
 • Aantoonbare affiniteit met (bestuurlijke) besluitvormingsprocessen.
 • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden.
 • Een teamspeler met open mind.

Competenties

 • Analytisch vermogen: Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uitsplitsen en logische ver-banden leggen tussen de verschillende deelaspecten.
 • Besluitvaardig: Neemt besluiten als de situatie daarom vraagt. Hakt knopen door en schept duidelijkheid.
 • Resultaatgericht: Concrete doelen als uitgangspunt nemen voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is.
 • Verantwoordelijk: Is aanspreekbaar op eigen handelen en/of dat van anderen en neemt de consequenties.
 • Ontwikkelingsgericht: Is gericht op leren en ontwikkelen in werk en zoekt actief feedback op.
 • Politiek en bestuurlijke sensitief: Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar.
 • Je salaris is minimaal € 4.683,- en maximaal € 6.240,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.

De organisatie

Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht. Het succes mag er zijn: elk jaar weer komen er steeds meer mensen in Amsterdam wonen, werken en op bezoek. De stad acteert op regionaal, stedelijk en lokaal niveau. De organisatie van de gemeente Amsterdam wil sneller en beter kunnen voldoen aan de opgaven waar stad en regio voor staan.

Bestuur en Organisatie

De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit: Bestuur en Organisatie, de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering en zeven stadsdelen. Bestuur en Organisatie is een strategisch, flexibel, professioneel en resultaatgericht onderdeel dat zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het Gemeentelijk Management Team (GMT). Bestuur en Organisatie bestaat uit zes directies en een staf.

Directie Bestuursadvisering & Stategie

De directie Bestuursadvisering en Strategie (BA&S, circa 72 fte) bestaat uit de afdelingen Bestuursadvisering, Public Affairs en Bestuurlijke Projecten, Kabinet Burgemeester, Strategie en Chief Science Office.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 4 maart 2020 via het online sollicitatieformulier.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers. Of kijk op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij.

Vragen over deze vacature

Vragen over de vacature kun je stellen aan Michiel Bassant, bereikbaar via telefoonnummer 06-30078775 of e-mailadres m.bassant@amsterdam.nl.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Vacature informatie

Bedrijf: Gemeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam

Opleidingsniveau: WO

Meer vacatures