Strateeg Ruimtelijk Domein

Provincie Overijssel

Vacature informatie

Bedrijf: Provincie Overijssel

Locatie: Zwolle

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Goed

Deze vacature is niet meer vacant

Provincie Overijssel
De provincie Overijssel is een middenbestuur dat vernieuwt, inspireert en initiatief neemt. Dat met respect voor traditie vooruit kijkt en investeert in grote, vernieuwende projecten op regionale schaal.

Je gaat aan de slag bij de eenheid Ruimte en Bereikbaarheid. De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van steden en het landelijk gebied in Overijssel. De thema's ruimte, ondergrond, water, wonen en bereikbaarheid staan hierbij centraal. De activiteiten van de eenheid dragen bij aan het welzijn en de welvaart van de inwoners van de provincie Overijssel.

De eenheid (±80 fte) bestaat uit de teams Beleidstrategie, Beleidsvorming en Programmering, Beleidsimplementatie en het OV-bureau.

Strateeg Ruimtelijk Domein
De kern van het werk ligt in het verkennen en volgen van ontwikkelingen die in de toekomst van belang (kunnen) zijn voor onze provincie. Als strateeg heb je primair een katalyserende en agenderende rol. Je duidt maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op landelijke en Europees niveau vroegtijdig op consequenties voor provinciaal beleid. Je geeft heldere adviezen aan het (concern) managementteam en bestuur. Daarbij wordt van je verwacht dat je daarin positief kritisch en tegenspel biedt.

In totaal zijn er vier medewerkers die de functie van strateeg bekleden binnen de provincie. Zij zijn werkzaam bij de vier verschillende beleidseenheden. Je bent belast met zowel werkzaamheden op het terrein van de eenheid, in dit geval het ruimtelijk domein, als met eenheidsoverstijgende werkzaamheden. Daarmee heb je een activerende rol bij sectoroverstijgend werken.

De strateeg is sterk extern georiënteerd, kijkt vooruit en biedt overzicht. In jouw functie als strateeg ontwikkel en onderhoud je je netwerk in de wereld van de Haagse planbureaus, adviesraden en de tegenhangers daarvan op de ministeries en in Europa. Voorts oriënteer jij je ook op strategische lange termijn ontwikkelingen die zich voordoen bij de voor de provincie relevante spelers (bedrijfsleven, decentrale overheden onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke belangenorganisaties). Je ontsluit de inzichten die zij daarbij opdoen voor de provinciale organisatie.

De functie

 • Vervullen van een inhoudelijke voortrekkersrol op het gebied van strategieontwikkeling.
 • Strategische trendverkenningen op het gebied van het ruimtelijk domein. 
 • Analyseert (inter)nationale ontwikkelingen binnen de beleidsvelden van de provincie en adviseert over consequenties en oplossingsrichtingen.
 • Fungeert als sparringpartner en adviseur voor bestuur(ders) en (concern)management voor de beantwoording van complexe organisatiebrede vragen.

Wij vragen

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Bevlogen, vernieuwend, doortastend, strategisch en resultaat/doelgericht.
 • Bedreven in het verkennen, visievormen en trends koppellen aan de hedendaagse praktijk, waarbij instituten als WRR, PBL en RLI geen onbekenden zijn.
 • Minimaal 10 jaar relevante ervaring, kennis en affiniteit met complexe ruimtelijke vraagstukken (o.g.v. ruimtelijke ordening, water, wonen, ondergrond en mobiliteit).
 • Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen van (deel)strategieën en het uitdragen en verdedigen hiervan.
 • Vaardigheid in het inschatten van de politiekbestuurlijke verhoudingen en de politiekebestuurlijke en technische haalbaarheid van strategische adviezen. 
 • Een proactieve initiator en een daadkrachtige begeleider van (nieuwe) ontwikkelingen en processen.

Daarnaast gelden voor deze functie de volgende competenties:

 • Visie
 • Bestuurssensitiviteit
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Inventiviteit
 • Initiatief
 • Netwerkvaardigheid

Wij bieden
Naast een goede werksfeer, bieden wij afhankelijk van leeftijd en ervaring, een salaris van maximaal 6.054,26 bruto per maand (salarisschaal 14) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden wij een goede pensioenvoorziening, een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het betreft een functie voor 36 uur per week (1 fte).

Wij bieden naast een goede werksfeer, afhankelijk van leeftijd en ervaring, een bruto maandsalaris van maximaal 6.054,26 (salarisschaal 14) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast beschikt de provincie Overijssel over prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 21,5%. Je bepaalt zelf - binnen grenzen - waar je het budget voor wilt inzetten. Zo kun je maandelijks, actief keuzes maken die passen bij je persoonlijke omstandigheden, levensfase en individuele behoeften en op deze wijze het maandelijkse inkomen beïnvloeden. Het betreft een functie voor 36 uur per week (1 fte).

Als enige provincie dragen we het keurmerk Investor in People. We bieden een inspirerende werkomgeving en vooruitstrevend personeelsbeleid waarin jouw ontwikkeling belangrijke aandacht verdient! Binnen de eenheid RB besteden we veel aandacht aan talent en kennisontwikkeling.

Meer informatie over de vacature Strateeg Ruimtelijk Domein

De 1e sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 15 juni (in de middag) en 19 juni 2015 in de ochtend. De 2e sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de 4e week van juni 2015. Alle gesprekken zijn in Zwolle. Indien je solliciteert op deze vacature graag alvast deze data in je agenda reserveren. Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal medewerk(st)ers van het team. Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen via het contactformulier. Wij nemen dan contact met je op.

Meer informatie over de provincie Overijssel vindt je op www.overijssel.nl. Een eventueel assessment vindt uiterlijk twee weken na de tweede gespreksronde plaats.

Geïnteresseerd in de vacature Strateeg Ruimtelijk Domein?
Je sollicitatie inclusief motivatiebrief en uitgebreid curriculum vitae verwachten wij vóór 4 juni 2015 via het sollicitatieformulier op onze website (maak gebruik van de sollicitatieknop onderaan de pagina op onze website).

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair.

Acquisitie nav deze vacature stellen wij niet op prijs!

Vacature informatie

Bedrijf: Provincie Overijssel

Locatie: Zwolle

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Goed

Meer vacatures

Vacatures