Innovatieanalist

Bedrijf
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
HBO/WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Sectoren
Deze vacature is niet meer vacant

Voor ons kantoor in Utrecht zijn wij op zoek naar 2 mensen voor de positie van Innovatieanalist bij TKI Urban Energy 

Als innovatieanalist werk je aan het verzamelen, onderzoeken, evalueren en aantrekkelijk overbrengen van relevante informatie over ontwikkelingen rondom bepaalde innovatiethema’s. Met de kennis die je oplevert adviseer je TKI Urban Energy en de aangesloten bedrijven over de belangrijkste (technologische) ontwikkelingen waar we ons als Nederland op moeten richten voor nader onderzoek naar ontwikkeling en versnelling van de energietransitie. Zo lever je direct input voor ons innovatieprogramma. Door ook de buitenwacht op te zoeken met deze kennis, zorg je samen met onze programmamanagers voor één van onze belangrijkste kernactiviteiten: het overbrengen van relevante en actuele kennis op ons netwerk en daarbuiten.

De innovatieanalisten die we zoeken:

  • hebben affiniteit met (energie)innovaties en/of (elektro)technische bedrijvigheid. Het hebben van een bèta-achtergrond, eventueel een technische studie, helpt daarbij;
  • zijn ofwel inhoudelijk specialist op bepaalde innovatiethema’s, ofwel zeer geïnteresseerd in deze thema’s;
  • duiken gretig in een veelheid aan informatie om er alle ins en outs over te leren;
  • zijn graag op de hoogte van de nieuwste snufjes en lopen warm voor technische vernieuwingen of state of the art ontwikkelingen;
  • vinden het leuk om ingewikkelde gegevens tot zich te nemen, te analyseren en te verwerken tot aantrekkelijke, begrijpelijke informatie voor anderen;
  • willen niet alleen zelf het naadje van de kous weten, maar dat ook graag overbrengen op anderen;
  • hebben enige jaren werkervaring.

Wat je bezighoudt

Je bent sterk gedreven door de inhoud van je werk. Je verdiept je in jouw innovatiethema’s door het lezen van belangrijke rapporten en onderzoeksresultaten die worden gepubliceerd, leest voortgangsrapportages van projecten, je spreekt met de projectleiders, legt zo nodig projectbezoeken af en analyseert de eindverslagen van de projecten. Zo raak je in korte tijd goed op de hoogte van de lopende en reeds afgeronde innovatieprojecten in Nederland en (waar mogelijk) daarbuiten. Die kennis is steeds input voor de doorontwikkeling van het innovatieprogramma. Je bent daarom tevens in staat ontwikkelingen in jouw vakgebied te duiden in heldere strategische opties.

Daarnaast ben je continu in gesprek met kennisinstellingen en bedrijven die om jouw informatie verlegen zitten, en die jou van relevante informatie kunnen voorzien. Dat doe je op eigen initiatief of je wordt daarvoor door collega’s of kennisinstellingen en bedrijven gevraagd. Je weet het niet alleen goed tot je te nemen, je weet de informatie ook uitstekend over te brengen op anderen. Zo ga je niet alleen in gesprek met deskundigen, je schrikt er ook niet van terug om je conclusies tijdens bijeenkomsten aan vakspecialisten te presenteren. Je organiseert ook kennisuitwisseling tussen innovatiethema’s die in meerdere projecten of bij meerdere partijen zijn belegd respectievelijk uitgevoerd.

Wie je bent

Je hebt een sterk analytisch vermogen en kunt goed verbanden leggen tussen gegevens die je tot je neemt. Je weet hoofdzaken van bijzaken te scheiden en de aandacht te focussen op die innovaties die de meeste kans van slagen hebben. 

Je gaat consciëntieus te werk maar slaat niet door in perfectionisme. Soms moet ’t werk gewoon af zijn. Je schrikt niet terug van een veelvoud aan taken, uiteenlopende inhoudelijke thema’s, het in de lucht houden van diverse ballen.

Je adviseert zowel intern als in ons netwerk over jouw innovatiethema. Je bent dus veel in contact met allerlei mensen, maar vooral met de programmamanager waarmee je nauw samenwerkt. Hoewel je daarmee intensief optrekt, wordt er een hoge mate van zelfstandigheid van je verlangd in deze functie. Je voert gemakkelijk gesprekken, kan goed presenteren en hebt een goede pen. Je vindt een goede onderlinge samenwerking en collegialiteit net zo belangrijk als wij. 

Over de organisatie

De energietransitie is in volle gang. In rap tempo volgen nieuwe ontwikkelingen en technologieën elkaar op om een duurzame energievoorziening te realiseren. Dat is nodig ook! De stappen die worden gezet naar meer duurzaamheid, moeten worden versneld en geïntensiveerd. Er zijn trendbreuken nodig. Overheid, burgers, bedrijven en (kennis)organisaties zetten zich daar nú voor in: voor een toekomst waarin de doelstellingen uit het Klimaatakkoord zijn gerealiseerd.

Ook TKI Urban Energy, een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie, zet zich hier dagelijks voor in. Ze vormt een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties die ze stimuleert, verbindt en (financieel) ondersteunt bij ontwikkeling en toepassing van innovaties in woningen en gebouwen. Een significante versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving is de huidige inzet. 

Over de innovatiethema’s

Integratie van energie-innovaties in de bouw
De innovatieanalist die zich samen met de programmadirecteur richt op het thema ‘integratie van energie-innovaties in de bouw’, verzamelt, analyseert en verwerkt kennis over energie-innovaties en -renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen binnen de scope van Urban Energy. Denk aan nieuwe materialen in multifunctionele bouwdelen, de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van automatisering, prestatiemonitoring en robotisering van productieprocessen, digitalisering/BIM based, en integratie van verschillende functies in bouwdelen en innovaties voor productiviteitsverbetering. Ook het menselijke element is onderdeel van de te onderzoeken informatie, de betreffende woningen en gebouwen worden immers beheerd of bewoond door eigenaren en huurders. Tevens onderzoekt de innovatieanalist de omstandigheden en mogelijkheden in de markt, de ontwikkeling van standaarden versus innovatieve oplossingen en de kansen voor opschaling. 

Waarschijnlijk werk je nu bij een (bouw)adviesorganisatie, een architectenbureau, bij een toeleverancier voor de bouw of in de (factory)engineering. Je hebt affiniteit met energie-technische onderwerpen en ondernemerschap. Daarnaast ben je op de hoogte van actuele thema’s in energiebeleid en recente ontwikkelingen in de energietransitie. 

Warmte-koudeinstallaties, collectieve warmtevoorziening en energieopslag
TKI Urban Energy zoekt een innovatieanalist die zich samen met de programmadirecteur richt op de transformatie naar een duurzame, aardgasvrije warmtevoorziening op zowel collectief als individueel systeemniveau. Hernieuwbare productiebronnen (zoals geothermie, aquathermie, thermische zonne-energie en lagetemperatuurwarmtebronnen), zowel grootschalige opslag (seizoensopslag in de bodem) als compacte kleinschalige thermische opslag, distributie van warmte ((her)ontwerp van hybride energie-infrastructuren, warmtenetsystemen) maken hier ook onderdeel van uit. Ook houd je je bezig met warmtepompsystemen, zonnewarmtesystemen, comfortabele ventilatiesystemen, warmteopslag en bijbehorende regeltechniek voor individuele huishoudens.

Waarschijnlijk werk je nu bij een (infrastructuur)adviesorganisatie, netbeheerder, apparatenfabrikant, of als productontwikkelaar in deze industrie. Je hebt affiniteit met energietechnische onderwerpen en ondernemerschap. Daarnaast ben je op de hoogte van actuele thema’s in energiebeleid en recente ontwikkelingen in de energietransitie.

Solliciteren

Voor deze functies gelden uitstekende arbeidsvoorwaarden passend bij de rol en verantwoordelijkheden, een uitstekend salaris, reiskostenvergoeding en een passende pensioenvoorziening. Je rapporteert formeel aan de algemeen directeur van TKI Urban Energy maar de inhoudelijke en functionele lijnen met de programmamanager zijn kort.

Je kunt je sollicitatie uiterlijk 31 oktober sturen naar info@tki-urbanenergy.nl. Zet svp duidelijk in de onderwerpregel op welk thema je solliciteert. Op dit e-mailadres kun je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy).

De eerste gesprekken vinden plaats in de eerste helft van november op ons kantoor in Utrecht. Na de eerste kennismaking word je eventueel gevraagd om in een tweede ronde een van je wapenfeiten te presenteren of een case te behandelen. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure.

Vacature informatie

Bedrijf: TKI Urban Energy

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: HBO/WO

Meer vacatures