Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling

Boer & Croon Management

Vacature informatie

Bedrijf: Boer & Croon Management

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Deze vacature is niet meer vacant

Boer & Croon Executive Search zoekt een voorzitter en twee leden Raad van Toezicht voor Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling.

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, vermissingen en calamiteiten. Zij zijn er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. Slachtofferhulp Nederland werkt met ruim 1.200 vrijwilligers en 450 beroepskrachten, die professioneel zijn opgeleid en getraind. Perspectief Herstelbemiddeling organiseert en begeleidt bemiddeling tussen betrokkenen na ingrijpende gebeurtenissen, zoals een delict, (verkeers)ongeval of medisch incident. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van beide stichtingen uit zes leden. Vanwege het terugtreden van de voorzitter en twee leden, zijn zij op zoek naar kandidaten voor deze posities.

Het betreft mooie toezichthoudende posities bij twee organisaties die zeer wezenlijk werk verrichten met een positieve impact op de samenleving.

De volledige profielen van de verschillende posities kunt u hier downloaden.

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 9 september uw cv en motivatiebrief.

  • Voor de positie van voorzitter Raad van Toezicht kunt u deze uploaden via deze link.
  • Voor de positie lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied financieel/ bedrijfseconomisch kunt u deze uploaden via deze link.
  • Voor de positie van lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied juridisch/victimologisch kunt u deze uploaden via deze link.

Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via 020 – 301 43 07).

Vacature informatie

Bedrijf: Boer & Croon Management

Locatie: Utrecht

Opleidingsniveau: WO

Arbeidsvoorwaarden: Uitstekend

Meer vacatures

Vacatures